BEERSEL krijgt heel wat klachten over schendingen Vlaams karakter

C21 Css

BEERSEL krijgt heel wat klachten over schendingen Vlaams karakter

Beerselverkeersbord6
 

Tijdens deze legislatuur ontving de gemeente Beersel al 112 klachten over anderstalige publiciteit of andere schendingen van het Vlaams karakter. Een en ander werd duidelijk door de cijfers die gemeenteraadslid Klaas Slootmans(Vlaams Belang) opvroeg bij het gemeentebestuur. Franstalige publiciteit in je brievenbus, Nederlandsonkundige parkeerwachters, eentalig Franse kassiersters: het zijn maar enkele van de beweegredenen voor klachten die de cel Vlaams Beleid van de gemeente Beersel ontving. Volgens gemeenteraadslid Klaas Slootmans zijn de 112 klachten die de afgelopen drie jaar bij de gemeente binnenliepen slechts een topje van de ijsberg. “Dagelijks word je in Beersel geconfronteerd met manifeste schendingen van het Vlaams karakter. Maar het zijn maar enkelingen die zich de moeite getroosten om zich daar ook tegen te verzetten door een formele klacht in te dienen bij de cel Vlaams beleid”, aldus Slootmans.Volgens de Vlaams Belanger kan men als consument ondernemingen die het Vlaams karakter manifest schenden, raken waar het het meest pijn doet: in de portefeuille. Bij een opeenstapeling van klachten zullen zij volgens het raadslid “willens nillens hun taalbeleid wijzigen. “ Slootmans wijst ook met een vinger naar het Beersels gemeentebestuur dat volgens hem te weinig inspanningen levert om ruchtbaarheid te geven aan de cel Vlaams Beleid dat zich over deze problematiek ontfermt. “Vraag aan 100 Beerselaars naar het bestaan ervan en 99 zullen zeggen er nog nooit van gehoord te hebben.” Wij confronteerden de bevoegde schepen met dit standpunt……

 

Elsie De Greef(N-VA), schepen van Taalbeleid: “Wij vinden ons taalbeleid heel belangrijk in Beersel, we gaan zelf op zoek naar schendingen van ons Vlaams karakter en sturen een brief met de vraag om in het Nederlands te communiceren naar alle bedrijven waar we klachten over krijgen. Bij een minderheid gaat het over een vergissing, dan krijgen we excuses en wordt de reclame verder in het Nederlands gevoerd. Anderen reageren niet en spijtig genoeg, kunnen we volgens de wet niet meer doen. Bij deze graag een oproep: stuur je klacht/melding zeker door, het meldpunt staat op onze website en zal ook nog eens in het Rondenbosmagazine verschijnen. Contacteer ons gerust op vlaamsbeleid@beersel.be of 02 359 17 17. Wij werken vooral aan een positieve aanpak, we ondersteunen het Nederlandstalige karakter van de gemeente o.a. via het onderwijs, door anderstaligen veel leer- en oefenkansen Nederlands te bieden, via sport ('Boest je sportclub - samen scoren met Nederlands'), via wonen (we bouwen sociale woningen met Vlabinvest) en via lokale economie (taalcoaching op de werkvloer)”. En de schepen vervolgt: “Wil je dit nieuwe schooljaar Nederlands leren of oefenen, kijk dan zeker eens naar ons aanbod op onze website: https://www.beersel.be/thema/2605/nederlands-leren-en-oefenen Heb je vragen, bemerkingen of meldingen over het leren van het Nederlands? Contacteer ons op integratie@beersel.be of 02 359 18 41. Heb je vragen, bemerkingen of meldingen over de taalwetgeving of het taalgebruik in Beersel? Contacteer ons op vlaamsbeleid@beersel.be of 02 359 17 17.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jul 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 27 jul 2022
Hugo Devillé | 14 jul 2022

archief