Recordaantal snelheidsovertredingen vastgesteld in 2021

C21

Recordaantal snelheidsovertredingen vastgesteld in 2021

Belgium-federale-politie-squarelogo-1629782593529

 De nationale verkeersstatistieken voor het jaar 2021 staan online, dat zijn de statistieken met alle vastgestelde verkeersinbreuken per categorie (snelheid, alcohol, …). Wat opvalt is dat het aantal snelheidsovertredingen met maar liefst 14,75 % gestegen is ten opzichte van 2020. Er werden ook meer bestuurders betrapt die onder invloed van drugs waren en er werden meer processen-verbaal opgesteld voor het gebruik van een gsm achter het stuur. De politie roept bestuurders op om zich nog meer aan de verkeersregels te houden.
Verkeersinbreuken per type  

De verkeersstatistieken (www.verkeersinbreuken.federalepolitie.be 
) tonen de evolutie doorheen de jaren van het aantal vastgestelde verkeersinbreuken per type inbreuk. We lichten er enkele opmerkelijke cijfers voor het jaar 2021 uit.  

•    Snelheid
In 2021 werden 4.659.808 snelheidsovertredingen vastgesteld, dat is het hoogste aantal ooit. De toename met 14,75% (+ 599 072 vaststellingen) ten opzichte van het jaar voordien is voornamelijk te verklaren door het hoge aantal nieuwe controletoestellen (met name voor trajectcontroles) en ook door de groeiende personeelscapaciteit in de gewestelijke verwerkingscentra van de Federale Politie waar de cameraregistraties verwerkt worden en waarop steeds meer lokale politiezones een beroep doen.
•    Alcohol
In 2021 werden 35.724 processen-verbaal opgesteld voor rijden onder invloed van alcohol. Dat cijfer ligt weliswaar hoger dan dat van 2020 (31.119), maar lager dan dat van 2019 (51.891 of - 31,15%). Het lage aantal vastgestelde alcoholovertredingen in 2020 en 2021 valt grotendeels te verklaren door de opeenvolgende lockdowns, nachtklokken en verplichte sluitingsuren enerzijds en door de opschorting van grote controlecampagnes anderzijds (omwille van de coronamaatregelen werd het gebruik van samplers afgeraden, was een beperkt aantal personen in groep toegelaten, moest men afstand houden, …)  
•    Drugs  
In 2021 werden 13.185 processen-verbaal opgesteld voor rijden onder invloed van drugs. Da’s niet alleen een stijging ten opzichte van 2020 (10.922), maar ook ten opzichte van 2019 (9.742). De toename - desondanks twee coronajaren! - heeft wellicht (deels) te maken met de vereenvoudigde opsporing (speekselanalyse in plaats van bloedafname) en met het feit dat parketten meer systematisch een speekseltest opleggen na een ongeval.

•    Gsm-gebruik  
In 2021 nam het aantal vaststellingen (114.739) van het gebruik van een gsm achter het stuur licht toe (+6,2%) ten opzichte van 2020 (108.002). De parketten en de politiediensten besteden alsmaar meer aandacht aan deze vorm van afleiding achter het stuur.   

Stijging totaal aantal inbreuken
Het totaal aantal vastgestelde verkeersinbreuken in 2021 (6.063.010) is met 13,17% gestegen ten opzichte van 2020 (5.357.224) en met 15,30 % ten opzichte van 2019. De sterke stijging in 2021 is vooral te wijten aan de categorie 'snelheid', die de meeste vaststellingen vertegenwoordigt (4.659.808 in 2021) en die een toename van maar liefst 14,75% ten opzichte van het jaar voordien laat optekenen.  
 
2021 is een triest recordjaar met betrekking tot het aantal vastgestelde verkeersinbreuken. 
 
Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie: "De cijfers spreken voor zich. Het jaar 2021 kenmerkt zich door een stijging van het aantal vastgestelde inbreuken op de wegen en snelwegen van het land. Die stijging is onder andere te verklaren door de evolutie van de middelen voor het verwerken van de inbreuken, een evolutie die zich nog sterker zal doorzetten in de toekomst. Iedereen moet goed beseffen dat verkeersveiligheid een zaak is van ons allen en dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij nemen de onze als ordehandhavers en spannen ons in om de verkeersveiligheid te garanderen. Er is bij de Belgische bestuurders nog steeds veel ruimte voor verbetering wanneer het gaat om de naleving van de verkeersregels en ik vraag hen met aandrang om deze regels serieus te nemen."
Stijging totaal aantal inbreuken
 Het totaal aantal vastgestelde verkeersinbreuken in 2021 (6.063.010) is met 13,17% gestegen ten opzichte van 2020 (5.357.224) en met 15,30 % ten opzichte van 2019. De sterke stijging in 2021 is vooral te wijten aan de categorie 'snelheid', die de meeste vaststellingen vertegenwoordigt (4.659.808 in 2021) en die een toename van maar liefst 14,75% ten opzichte van het jaar voordien laat optekenen.  
 
2021 is een triest recordjaar met betrekking tot het aantal vastgestelde verkeersinbreuken. 
Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie: "De cijfers spreken voor zich. Het jaar 2021 kenmerkt zich door een stijging van het aantal vastgestelde inbreuken op de wegen en snelwegen van het land. Die stijging is onder andere te verklaren door de evolutie van de middelen voor het verwerken van de inbreuken, een evolutie die zich nog sterker zal doorzetten in de toekomst. Iedereen moet goed beseffen dat verkeersveiligheid een zaak is van ons allen en dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij nemen de onze als ordehandhavers en spannen ons in om de verkeersveiligheid te garanderen. Er is bij de Belgische bestuurders nog steeds veel ruimte voor verbetering wanneer het gaat om de naleving van de verkeersregels en ik vraag hen met aandrang om deze regels serieus te nemen."
 
Nicholas Paelinck, voorzitter van de VCLP en korpschef van PZ Westkust: "Mobiliteit, verkeer en verkeersveiligheid zijn belangrijke basistaken van de lokale politiezones. Elk van de 184 lokale politiezones bepaalt de prioriteiten die specifiek zijn voor dat grondgebied, aangepast aan de realiteit en de beperkingen. De Vaste Commissie van de Lokale Politie steunt de wens van de politiezones om een beleid te voeren dat gericht is op kwalitatieve en holistische controles. Het doel is om mensen te laten zien dat er controles zijn, om positief gedrag aan te moedigen en om degenen die zich daar niet aan houden, te bestraffen. Want het is drinken of rijden, je moet kiezen. En je moet ervoor kiezen om te rijden met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen en een verantwoordelijke houding achter het stuur.”  
 
Nationaal Veiligheidsplan  
Verkeersveiligheid is één van de 15 prioritaire veiligheidsfenomenen in het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025. Verkeersveiligheid is een zaak van iedereen: het treft de grote meerderheid van de Belgische bevolking en er sterven jaarlijks honderden mensen in het verkeer. De strijd tegen de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen, de vier killers, draagt bij tot een vermindering van het aantal verkeersdoden. De vier killers zijn overdreven snelheid, rijden onder invloed (o.a. alcohol, drugs), afleiding achter het stuur (o.a. gsm) en het niet (juist) dragen van een gordel. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 jun 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 23 mei 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 14 mei 2024
Marc Sluys | 30 apr 2024

archief