UNIZO HALLE heeft er genoeg van en wilt een CENTRUMPLAN

C21

UNIZO HALLE heeft er genoeg van en wilt een CENTRUMPLAN

Uniizo_halle_
Gunter Lories, voorzitter Unizo Halle en Tania Boonaert, bestuurslid Unizo Halle en zelf ook handelaar in het centrum.
 

De Halse ondernemersvereniging UNIZO laat weten dat het mooi genoeg is geweest met de betuttelende houding van het stadsbestuur ten aanzien van de ondernemers in de stadskern. UNIZO laakt daarbij het aanhoudend uitblijven van een visie of beleid, hoewel hier al sinds 2020 om gevraagd werd. Daarom werd die vraag nu door het Halse UNIZO-bestuur in een verzoekschrift gegoten aan het College. Zo hoopt ze het stadsbestuur tot een beslissing te kunnen aansporen om er nu eens ernstig werk van te maken en een Centrumplan op te maken.

Ondernemerschap in een stadscentrum is altijd wel een uitdaging, maar in Halle zien we met de regelmaat van de klok berichten opduiken die dat in de verf zetten. Er is daarbij altijd wel informeel overleg tussen de stad en haar ondernemers, maar blijkbaar probeert UNIZO het nu eens op een andere manier. Elke burger kan immers een verzoekschrift aan de stad richten en dat instrument wilt UNIZO nu gebruiken om de stad tot een beslissing te brengen omtrent een Centrumplan.

Te weinig vooruitgang

“Er is inderdaad wel geregeld overleg”, zegt Gunter Lories, voorzitter UNIZO Halle, “maar dat sluit niet uit dat we veel te weinig vooruitgang zien. Beslissingen worden genomen en dan in het beste geval wat bijgestuurd als er vanuit de ondernemerswereld op gereageerd wordt. We zullen dus niet beweren dat er niets gebeurt of dat er nooit reactie komt. Alleen ontbreekt elk spoor van visie in dat alles. We zien niet in waarom de economische leefbaarheid in het stadscentrum maar een soort leuke bijkomstigheid zou moeten zijn. Hallenaren leveren elke dag stevige inspanningen voor ons centrum; meer nog; we geloven enorm in ons centrum! Als ons stadsbestuur beweert dat centrum te willen ondersteunen, dan moeten we voorbij de fase geraken van eenmalige initiatieven en bijsturingen. We verwachten dat de stad resoluut kiest voor de versterking van haar centrum en dat begint bij een CENTRUMPLAN.”

Centrumplan als start van degelijk beleid

Frank Roobaert, Hals UNIZO-bestuurslid vult aan: “We hebben nood aan een onderzoek naar aanbodversterking, bijvoorbeeld. Wij waren zelf betrokken bij de wedstrijd Win-Je-Zaak, waar we trouwens nog steeds achter staan, maar het moet echt wel verder gaan dan dat. Er blijven ook commerciële ruimtes bijkomen in het centrum, hoewel de behoefte daaraan twijfelachtig is. Er zijn naar ons gevoel nog veel mogelijkheden inzake activiteiten en belevingswaarde en aan de citymarketing is nog wel wat werk. De stad blijft echter steken in goede bedoelingen en eenmalige initiatieven. Hoe kunnen we deze naar waarde schatten als er nooit onderzoek is geweest naar wat het centrum nodig heeft? De opmaak van een CENTRUMPLAN dat zich focust op ondernemerschap en de relance van ons commercieel centrum kan een startpunt zijn voor volwaardig beleid. Als het voor andere beleidsdomeinen kan, dan moet dat ook voor ons handelscentrum kunnen.”

Survey gepland bij ondernemers en klanten

“Als dit plan in opmaak gaat, gaan we er ook van uit dat er ruimte voor participatie zal zijn en UNIZO HALLE zal daar uiteraard voluit aan meewerken”, vernemen we van Joyce Verdickt, Hals UNIZO-bestuurslid. “Natuurlijk zijn we ons er ook van bewust dat een dergelijk traject niet louter kan terugvallen op meningen en standpunten van bestuursleden. We zijn dan ook bezig met de voorbereiding van 2 beknopte bevragingen. Een eerste zal zich richten naar de ondernemers van heel de stad om daar te kunnen aanvoelen wat er zoal speelt. Het doelpubliek van de tweede bevraging betreft dan het cliënteel van ons stadscentrum. Wanneer we die informatie verwerken, kan dat al veel informatie opleveren die kan bijdragen aan ons overleg met de stad. De Hallenaren zullen ongetwijfeld nog de vraag zien opduiken om onze bevragingen in te vullen. Allen daarheen klikken dus, want hoe meer jullie ons informeren, hoe beter dat we onze standpunten kunnen onderbouwen.”

Het verzoekschrift werd vandaag overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. UNIZO geeft aan de Hallenaars op de hoogte te zullen houden van de reactie. Het wordt dus eerst een gezamenlijk afwachten.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 dec 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 29 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 09 jan 2023

archief