PAJOTTENLAND - Politie telt minder diefstallen

PAJOTTENLAND - Politie telt minder diefstallen

Jaarverslag_2009
Repro Deschuyffeleer

De lokale politie Pajottenland (Bever,Galmaarden,Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) boekte het afgelopen jaar flinke resultaten rond de aanpak van de diefstallen met braak in woningen en de autocriminaliteit. Dat blijkt uit haar jaarverslag. Minder gunstige cijfers zijn er dan weer voor de verkeersongevallen en dit ondanks de geleverde inspanningen rond snelheidshandhaving, agressief rijgedrag en alcohol- en drugsgebruik achter het stuur.

Het aantal diefstallen met braak in woningen daalt met 15% ten opzichte van 2008. In totaal worden 160 feiten genoteerd waarvan 109 effectieve inbraken. In 51 gevallen blijft het bij een poging. Lennik en Herne zijn zoals de voorgaande jaren koploper met respectievelijk 43 feiten (27%) en 40 feiten (25%).
 
Het aantal autodiefstallen kent een sterke terugval van 24 naar 10 feiten. Ook de diefstallen in en aan auto’s vertoont een sterke dalende tendens (31%) met 73 feiten tegenover 106 het voorgaande jaar. Ook hier neemt Lennik met 61% het merendeel van de feiten voor haar rekening.
 
Insiders schrijven het hoge aantal feiten in Lennik en Herne toe aan de ligging langsheen drukke verkeersassen zoals voor Lennik de Ninoofsesteenweg en voor Herne la Hennuyère (A8/E429). Het korps kan er wel prat op gaan dat er zich op haar grondgebied geen enkel geval van home- of carjacking heeft voorgedaan. Daarenboven is slechts één geval van diefstal van een voertuig uit de garage van een privé-woning aangegeven.
 
De resultaten bij het terugdringen van het aantal verkeersongevallen met gewonden door de aanpak van onaangepaste snelheid, het agressief rijgedrag en misbruik van alcohol en drugs achter het stuur ogen wel enigszins minder gunstig. Zo stijgt het aantal verkeersongevallen met doden/gewonden (131) met haast 13% ten opzichte van het voorbije jaar. Bij deze ongevallen vallen 144 (133) licht gewonden, 23 (15) zwaar gewonden en helaas ook 1 (3) verkeersdode te noteren. De ongevallen doen zich voor 57% voor op de gemeentewegen tegenover voor 43% op de veel drukkere gewestwegen. Onaangepaste snelheid (36%) en alcoholgebruik (10%) blijven markante oorzaken.
 
Het voorbije jaar werd ook een bijzonder druk jaar voor de interventiedienst die in totaal 5291 keer diende uit te rukken, een stijging met liefst 1926 interventies. Probleemsituaties (845), bijstand (678) en noodsituaties (659) nemen hierbij het leeuwenaandeel voor hun rekening. De maatschappelijke assistente van haar kant behandelde dan weer 228 individuele dossiers waarvan 19 voor zware feiten en 87 voor intrafamiliaal geweld, overigens verleden jaar ook een prioritair fenomeen. De lokale recherche verrichtte 33 gerechtelijke aanhoudingen, terwijl 8 personen bestuurlijk dienden te worden weerhouden.
 
De verkeersdienst stelde 13504 snelheidsovertredingen, 174 feiten van het negeren van het rood verkeerslicht en 116 inbreuken inzake alcoholintoxicatie en drugs achter het stuur vast. De onbemande snelheidscamera’s controleerden haast 5,9 miljoen voertuigen. Tijdens 550 uren bemande controles reden nagenoeg 137000 voertuigen de camera voorbij.
 
Vandalisme en vernielingen (204), diefstallen in gebouwen (160), intrafamiliaal geweld (142), misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (91) en diefstallen in en aan voertuigen (73) zijn koplopers inzake  de meest geregistreerde feiten.
 
De lokale politie Pajottenland kent normaal een bezetting van 60 politiemensen en 10,5 ondersteunende burgerpersoneelsleden. Zij werkt ook nauw samen met de twee gemeenschapswachten en de intergemeentelijke preventieambtenaar alcohol en drugs.
 
Het integraal jaarverslag is te bekijken op www.politie-pajottenland.be
   
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 jun 2010
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 13 apr 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 08 apr 2021

archief