BEVER – Uit de gemeenteraad

C21 Css

BEVER – Uit de gemeenteraad

Dsc02373
 
Van_haegenborgh_maesfrancx

Nieuw raadslid

Tijdens de jongste gemeenteraad legde Walter Van Haegenborgh de eed af als nieuw raadslid voor de CD&V in vervanging van Katrien Delbaer die niet langer woonachtig is in de gemeente. Het nieuw raadslid werd meteen ook aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeenteraad bij Intergem, Fingem en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
 
Preventiemedewerker
 
Inspelend op een provinciaal subsidiereglement bekrachtigde de gemeenteraad een collegebesluit voor de toetreding van Bever tot een intergemeentelijk project met Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen voor de aanstelling van een preventiemedewerker voor alcohol en drugs. Bever betaalt hierbij nagenoeg 4,5% van de resterende kosten.
 
Afvalbeleid
 
Ook Bever stemt in met de oprichting van een werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, intercommunales en de provincie ten einde de meest efficiënte samenwerkingsvorm tussen de gemeenten van Halle-Vilvoorde en Tervuren voor te bereiden ten einde mettertijd gestalte te geven aan het gemeentelijk afvalbeleid. De gemeenteraad duidde dan ook schepen Christian Krikilion aan als gemeentelijk vertegenwoordiger in de werkgroep. Als alles volgens plan verloopt moet de nieuwe samenwerkingsvorm met Nieuwjaar 2013 in voege kunnen treden. Een bijzondere aandacht gaat alleszins naar een coherent intergemeentelijk afvalbeleid met een uniforme taxatieregeling.
 
Begroting
 
Meerderheid tegen oppositie keurde de gemeenteraad van Bever ook een begrotingswijziging goed zowel in de gewone als in de buitengewone dienst. De gewone dienst wordt verzwaard met 147 518 euro. Toch sluit deze begroting af met een positief geraamd algemeen begrotingsresultaat van 1 188 331 euro. Ook in de buitengewone dienst blijft het geraamd algemeen begrotingsresultaat positief met 121 966 euro. Open VLD oppositieraadslid Henk Verhofstadt wees wel op de bijwijlen grote verschillen op sommige posten tussen enerzijds de begroting en anderzijds de uiteindelijke afrekeningen. Hij drong dan ook aan op meer exactheid en meer correctheid bij de ramingen.
 
Elektronische vreemdelingenkaarten
 
Zoals voor de elektronische identiteitskaarten voor Belgen kost het afleveren van een elektronische vreemdelingenkaart in Bever voortaan ook 12 euro zijnde enerzijds 10 euro voor de kosten van de aanmaak en anderzijds 2 euro gemeentetaks.
 
Laureaat van de Arbeid
 
Tijdens de gemeenteraad mocht ingenieur Paul Maesfrancx (kleine foto) het ereteken van laureaat van de Arbeid in ontvangst nemen. Naast zijn verdiensten in het arbeidscircuit mocht hij ook als voorzitter van de ferkfabriek van de St-Martinuspaochie rekenen op een woordje van dank voor zijn niet aflatende belangstelling voor het in stand houden van het kerkpatrimonium.
 
Grote foto : nieuwe samenstelling gemeenteraad.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 okt 2008
Godelieve Deschuyffeleer
GD Tollembeek
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 28 jun 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 24 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 06 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 04 jun 2022

archief