BEVER – Lijst Thuis in Bever – Chez nous à Biévène heeft niet langer de absolute meerderheid

BEVER – Lijst Thuis in Bever – Chez nous à Biévène heeft niet langer de absolute meerderheid

Thumb_patrick_1_
BEVER – Lijst Thuis in Bever – Chez nous à Biévène heeft niet langer de absolute meerderheid - © Deschuyffeleer

Patrick Capiau, die bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen op de tweetalige lijst van 'Thuis in Bever - Chez nous à Biévène' met 250 voorkeurstemmen en als 4de raadslid in de rangorde verkozen werd, verlaat uit ongenoegen die fractie en geeft nu aan in de nieuwe gemeenteraad als onafhankelijke te zullen zetelen. Die beslissing heeft verregaande gevolgen voor het politiek bestel in het Makrallendorp, waar zowel de lijst 'Thuis in Bever – Chez nous à Biévène' als de lijst 'Open voor de Mens' nu elk vijf zetels in de raad tellen. Patrick Capiau komt zo met zijn éénmansfractie dan ook op de wip te zitten en heeft dan ook de handen vrij om uit te maken naar welke fractie zijn voorkeur gaat om mee Bever te besturen. En het heeft er alle schijn van dat 'Thuis in Bever – Chez nous à Biévène' daarbij geenszins zijn voorkeur geniet.

 

Te veel meningsverschillen

 

Patrick Capiau: “Als verkozene binnen de fractie 'Thuis in Bever' met 16,6% van de stemmen heb ik beslist om 'Thuis in Bever – Chez nous à Biévène' te verlaten. Sinds ik in de politiek ben gestapt in 2010 was het steeds mijn bedoeling om in het belang van de Beverse bevolking te ageren en hierbij te zorgen voor een goede continuïteit voor onze gemeente Bever. Op dit ogenblik wordt dit mij evenwel onmogelijk gemaakt binnen de partij. Er zijn immers te veel onverenigbaarheden ontstaan voor, tijdens en na de verkiezingen waardoor ik mij distantieer van de wijze waarop de fractie 'Thuis in Bever' wil besturen. Ik zal dan ook voortaan zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid en verlaat de fractie 'Thuis in Bever'. Ik wil wel benadrukken dat het mijn hoogste prioriteit is om er voor te zorgen dat Bever een bestuur krijgt waar de kiezer recht op heeft met een lange termijnvisie. Ik wil alleszins transparant en opbouwend meewerken aan een degelijk en volwaardig bestuur”.

 

CD&V-er in hart en nieren

 

Patrick Capiau noemt zich steevast “een CD&V-er in hart en nieren” en geeft aan dit dan ook in de toekomst zeker te willen aanhouden temeer daar de CD&V in Bever een trouw kiezerspubliek heeft. Hij benadrukt ook niet over één nacht ijs te zijn gegaan voor zijn beslissing. Steeds volgens Patrick Capiau is de naamsverandering van de lijst nefast uitgevallen. “Waarom trouwens van naam veranderen als die naam staat voor een goed kiezersmerk”? vraagt hij zich af. “Naast die naamsverandering wil de fractie die ik verlaat nu overigens ook al de vertrouwde CD&V-fractiekleuren verlaten”. Verder neemt hij ook aanstoot in zijn fractie aan een gebrek aan dialoog, aan een gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij de nieuw verkozenen en aan een manifest gebrek aan samenhorigheid en respect. Zo blijken er sinds de verkiezingen geen contacten meer te zijn geweest met zijn collega's. Het valt nu af te wachten of nog andere CD&V-getrouwen Patrick Capiau in zijn denkwijze zullen volgen.

 

Wat brengt de toekomst?

 

Hoe blikt Patrick Capiau nu verder in de toekomst? “Twee fracties hebben nu ieder vijf zetels. Ze tellen allebei ook bekwame mensen in hun rangen. Er zal nu dan ook sowieso verder moeten gepraat worden waarbij ik nu wel een sleutelrol in de handen heb”. Feit is dat lijsttrekker Dirk Willem en Kristof Cattie, die bij de verkiezingen de meeste voorkeurstemmen (380) behaalde, onderling al uitgemaakt hadden dat het burgemeesterschap tijdens de komende legislatuur de eerste drie jaar zou worden waargenomen door Dirk Willem en de laatste drie jaar door Kristof Cattie. Maar dat ook al wereldkundig gemaakt akkoord komt nu evenwel op losse schroeven te staan.

 

Rommel in het politiek bestel

Sinds uittredend burgemeester Luc Deneyer aangaf zich niet langer verkiesbaar te stellen rommelt het in de schoot van het politiek bestel in de gemeente. Vooreerst was er de blijkbaar toch niet zo goed verteerde naamsverandering van de lijst CD&V in de tweetalige lijst 'Thuis in Bever – Chez nous à Biévène'. Ook de kiescampagne verliep schijnbaar niet al te correct wat onder meer leidde tot het opstappen van het weliswaar opnieuw verkozen doch persoonlijk zwaar aangevallen Open voor de Mens-raadslid Werner Godfroid ten voordele van de eerste opvolger Rudi Geuens. En enkele dagen terug nog dienden met diezelfde Rudi Geuens en Yvo Reygaerts twee nieuw verkozen Open voor de Mens-raadsleden een klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 nov 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 03 mei 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 27 apr 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 27 apr 2019

archief