BEVER – Nieuwe gemeenteraad nu toch geïnstalleerd, burgemeester evenwel nog niet benoemd

BEVER – Nieuwe gemeenteraad nu toch geïnstalleerd, burgemeester evenwel nog niet benoemd

Installatievergadering_bever_22_jan_2019__1_
BEVER – Nieuwe gemeenteraad nu toch geïnstalleerd, burgemeester evenwel nog niet benoemd - © Deschuyffeleer
 
Installatievergadering_bever_22_jan_2019__2_
BEVER – Nieuwe gemeenteraad nu toch geïnstalleerd, burgemeester evenwel nog niet benoemd - © Deschuyffeleer
 
Installatievergadering_bever_22_jan_2019__3_
BEVER – Nieuwe gemeenteraad nu toch geïnstalleerd, burgemeester evenwel nog niet benoemd - © Deschuyffeleer
 
Installatievergadering_bever_22_jan_2019__4_
BEVER – Nieuwe gemeenteraad nu toch geïnstalleerd, burgemeester evenwel nog niet benoemd - © Deschuyffeleer
 
Installatievergadering_bever_22_jan_2019__5_
BEVER – Eedaflegging van de leden van het nieuw Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Vader/dochter-moment © Deschuyffeleer
 
Installatievergadering_bever_22_jan_2019__6_
BEVER – Nieuwe gemeenteraad nu toch geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Installatievergadering_bever_22_jan_2019__7_
BEVER – Schepencollege - © Deschuyffeleer
 
Installatievergadering_bever_22_jan_2019__8_
Bever - Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - © Deschuyffeleer
 
Installatievergadering_bever_22_jan_2019__9_
BEVER – Nieuwe gemeenteraad nu toch geïnstalleerd, burgemeester evenwel nog niet benoemd - © Deschuyffeleer
 
Installatievergadering_bever_22_jan_2019__10_
BEVER – Nieuwe gemeenteraad nu toch geïnstalleerd, burgemeester evenwel nog niet benoemd - © Deschuyffeleer
 

Het was uittredend voorzitter van de gemeenteraad en tevens uittredend burgemeester Luc Deneyer (CD&V) die noodgedwongen de installatievergadering van de nieuw samengestelde gemeenteraad diende in te leiden. Ondanks de geldigverklaring van de verkiezingsuitslagen door de Raad voor Verkiezingsuitslagen in haar arrest van 7 januari en het achterwege blijven van enige verder beroepsprocedure bij de Raad van State blijft de benoeming van de nieuw voorgedragen burgemeester Dirk Willem (Thuis in Bever) nog steeds achterwege. Die zou er wel over afzienbare tijd zitten aan te komen. Alhoewel geenszins gewild dient Luc Deneyer zo intussen wel met volheid van bevoegdheid het ambt van burgemeester te blijven uitoefenen. Merkwaardig de jongste tijd en nu ook tijdens de installatievergadering is wel dat de eerder ingediende lijst onder de tweetalige benaming ‘Thuis in Bever – Chez nous à Biévène’ meer en meer het Franstalig gedeelte ervan achterwege laat.

Eedaflegging
 
Als uittredend voorzitter van de gemeenteraad mocht Luc Deneyer alvast de elf verkozenen, waaronder uitzonderlijk ook de nieuw voorgestelde burgemeester zelf, wel de gebruikelijke eed om “de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen” laten afleggen. In normale omstandigheden geldt de eedaflegging als burgemeester bij de gouverneur eveneens als eedaflegging voor het mandaat in de gemeenteraad. Maar blijkbaar door bijzondere omstandigheden zijn de benoeming door de minister van Binnenlands Bestuur en de aansluitende eedaflegging in handen van de gouverneur in hoofde van Dirk Willem als nieuwe burgemeester alsnog niet kunnen doorgaan. Vandaar dat ook hij nu zijn eed als gemeenteraadslid diende af te leggen.
 
Meerdere wijzigingen in de samenstelling
 
De raadsleden in de nieuwe gemeenteraad, waarin nu ook de OCMW-raad is ingekanteld, zijn voor de lijst 'Thuis in Bever’ Dirk Willem, Kristof Cattie, Maxime Vanholder, Michiel Krikilion, Cindy Durieux en Françoise Herman en voor de lijst 'Open voor de Mens' Henk Verhofstadt, Ghislain Vandercapellen, Sabine Vermassen, Yvo Reygaerts en Rudi Geuens. Overeenkomstig de uitslag van de verkiezingen waren in eerste instantie Patrick Capiau, Stefanie Willem en Werner Godfroid als raadsleden verkozen. Voor Stefanie Willem bestond er evenwel een familiale onverenigbaarheid om te zetelen om reden zij de dochter is van Dirk Willem. Haar mandaat werd overgenomen door de eerste opvolger op de lijst Cindy Durieux. Werner Godfroid koos er voor zijn mandaat af te staan aan een jongere kracht. Zo kwam Rudi Geuens dan in de raad terecht. Patrick Capiau dan weer scheurde zich in eerste instantie af van de lijst 'Thuis in Bever – Chez nous à Biévène' en nam zich voor als onafhankelijke in de raad te gaan zetelen. Zo zou er dan gekomen worden tot een 5-5-1 verhouding. Volgens zijn zeggen onder druk en bedreigingen liet hij evenwel enkele dagen later de voorzitter van de gemeenteraad weten niet langer begerig te zijn zijn mandaat op te nemen. Zijn plaats werd dan ingenomen door Françoise Herman zodat de oorspronkelijke zetelverdeling 6-5 terug werd hersteld.
 
Voorzitter gemeenteraad
 
In afwachting van zijn benoeming en van zijn eedaflegging als burgemeester voor een termijn van drie jaar werd Dirk Willem alvast wel al als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad aangesteld. Hij blijft dat overigens de ganse duur van de legislatuur.  
 
Bevoegdheden schepencollege nog niet bekend
 
Tijdens de zitting werden met Kristof Cattie en Cindy Durieux wel ook als twee schepenen aangesteld. Hun bevoegdheden worden evenwel nog niet bekendgemaakt. Cindy Durieux komt in de bestuursploeg op basis van de genderregel waarbij ieder college van burgemeester en schepenen minstens ook een vrouw dient te tellen. Kristof Cattie werd als eerste schepen voorgedragen voor een termijn van drie jaar. Daarna wisselt hij van functie met Dirk Willem.
 
De bevoegdheden in de schoot van het college van burgemeester en schepen werden alsnog niet meegedeeld en daar is het uitblijven van de benoeming van de nieuwe burgemeester allicht niet vreemd aan.
 
OCMW-raad
 
Door de inkanteling van het OCMW in het gemeentebestuur bestaat de nieuwe OCMW-raad nu ook uit de leden van de nieuwe gemeenteraad. Het Vast Bureau is samengesteld uit de burgemeester als voorzitter en uit de schepenen.
 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst  
 
Als leden van het nieuw Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst werden aangesteld voor ‘Thuis in Bever’ Willy Ransbotyn, Kathleen Spitaels en Stefanie Willem en voor ‘Open voor de Mens’ Werner Godfroid, Cathy Van Damme en Marie-Elise Vanderkelen. Het is nu dit comité dat de individuele dossiers van hulpbehoevenden in de gemeente zal beheren. Als voorzitter van dit comité werd Maxime Vanholder (Thuis in Bever) aangesteld. Als toegevoegd schepen zetelt hij overigens ook van rechtswege in het college van burgemeester en schepenen.
 
Politieraad
 
Naar de politieraad vaardigt Bever naast de burgemeester voortaan ook Michiel Krikilion (Thuis in Bever) af als lid. Open voor de Mens stelde Yvo Reygaerts, en met als enige opvolger Sabine Vermassen, voor als tegenkandidaat met als argumenten dat enerzijds beide lijsten nagenoeg éénzelfde aantal zetels bekleden in de gemeenteraad en dat hij anderzijds uit hoofde van zijn functie als brandweerman ook nauw verwant is met het politiewezen. De meerderheid liet zich echter niet vermurwen en stemde voor hun kandidaat.
 
Positief de toekomst tegemoet
 
Als ouderdomsdeken in de gemeenteraad bracht Ghislain Vandercapellen twee vrome wensen naar voren. Hij gaf aan dat de gemeenteraad als opperste bestuursorgaan in de gemeente een plaats zou zijn waar er goed en rustig van gedachten zou kunnen gewisseld worden. Daarbij lanceerde hij ook de idee om belangrijke dossiers vooraf in commissies te bespreken met respect voor ieders standpunt zodat de tegenstellingen tussen meerderheid en minderheid meer zouden vervagen. Eveneens pleitte hij opnieuw voor het houden van tien zittingen per jaar zelfs als er maar weinig punten op de agenda zouden staan. Maar tijdens die raden, telkenmale liefst op vooraf bepaalde vaste tijdstippen, kunnen dan wel steeds items te berde gebracht worden. Als kersvers voorzitter van de gemeenteraad gaf Dirk Willem aan akte te nemen van die voorstellen en op de eerstvolgende  raad hieromtrent uitsluitsel te geven.
 
Dirk Willem sloot de installatievergadering af met een dankwoord aan het uitgetreden schepencollege om het bestuur van de gemeente gedurende de overgangsperiode van de afgelopen drie weken te hebben blijven waarnemen. Hij riep ook de raadsleden op “om de krachten en niet de klachten te bundelen om het mooi dorp dat Bever is nog mooier te maken”. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 jan 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 24 nov 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 18 nov 2019
Marc Colpaert | 31 dec 2016

archief