BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg

BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg

Kick_off_gr_bever_2019__0_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__1_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__4_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - Burgemeester Dirk Willem - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__5_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__6_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__8_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - Ilse Vanhoutteghem - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__9_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - Catherine De Ganseman - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__10_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - Michel Debleser - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__11_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - Marleen Flamant - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__12_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - Christian Krikilion - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__12a_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - Christian Krikilion en de ouderraad Ak'Cent - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__12b_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__13_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - Gewezen burgemeester Luc Deneyer - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__13a_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - © Deschuyffeleer
 
Kick_off_gr_bever_2019__15_
BEVER - Kick-off van de nieuwe bestuursploeg - © Deschuyffeleer
 

De gemeentelijke basisschool Ak’Cent was de plaats van afspraak voor de kick-off of het aantreden van de nieuwe bestuursploeg van burgemeester Dirk Willem voor de nieuw ingegane legislatuur. De bijeenkomst kwam er als vervanging voor de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst voor de mandatarissen en het personeel. Luc Deneyer als gewezen burgemeester, Marleen Flamant en Christian Krikilion als gewezen schepenen, Michel Debleser als gewezen gemeenteraadslid en Ilse Vanhoutteghem, Catherine De Ganseman, Patrick Capiau en Sophie Peremans als gewezen leden van de OCMW-raad werden van harte bedankt voor hun jarenlange voorbije inzet. Ter nagedachtenis van het overlijden van Aimé D’Hoekers, VLD-gemeenteraadslid van 2000 tot 2006, werd de ontvangst ingezet met een minuut stilte.

Een nieuwe, fel verjongde en dynamische bestuursploeg
 
In zijn gelegenheidstoespraak liet burgemeester Dirk Willem horen dat de werking van de nieuwe, fel verjongde en dynamische bestuursploeg zich zal toespitsen op continuïteit. “Het vorig college heeft een stabiel beleid gevoerd waarop wij beslist verder kunnen bouwen”. Ook het personeel gaf hij mee dat er bestuurlijk geen al te grote veranderingen te verwachten vallen: “Het feit dat ik geen of weinige boze telefoons krijg is dan ook het bewijs dat we ‘goed’ bezig zijn”.
 
Reeds vorige week kregen alle inwoners een folder in de bus waarbij de bevoegdheden van de burgemeester en de overige leden van het schepencollege ter kennis werden gebracht. Zo is Dirk Willem naast burgemeester voor de eerste 3 jaar ook bevoegd voor het algemeen beleid, de politie, de brandweer, openbare werken, burgerlijke stand, landbouw en is hij tevens voorzitter van de gemeenteraad en de OMWM-raad. Kristof Cattie, die de laatste 3 jaar van de legislatuur het ambt van burgemeester zal opnemen, is thans als eerste schepen bevoegd voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, jeugd, milieu, onthaal en dierenwelzijn. Als tweede schepen krijgt Cindy Durieux onderwijs, cultuur, senioren/medioren, gezondheid en evenementen toegewezen en ten slotte is Maxime Vanholder als toegevoegde derde schepen ook voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en krijgt hij daarenboven ook de portefeuilles financiën, sport en ontwikkelingssamenwerking in handen.
 
Opmerkelijk is dat, zoals overigens mede aangegeven op de aangepaste gemeentelijke website en op de website van de plaatselijke CD&V-afdeling, al deze mandatarissen klaarblijkelijk varen onder de tweetalige vlag van én Thuis in Bever - Chez nous à Biévène én van de partij Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V).
 
Gewezen burgemeester Luc Deneyer blikt terug
 
Na vijf legislaturen in de gemeenteraad, twee als eerste schepen en drie als burgemeester, bleek Luc Deneyer (65) bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen niet langer begerig nog een vervolg te breien aan zijn politieke carrière. Problemen met zijn zichtvermogen speelden daarbij een grote rol.
 
Zijn dankwoord ontspon zich rond de jarenlange goede samenwerking met alle diensten en geledingen en dit in soms moeilijke omstandigheden waarbij het gezamenlijk doel om Bever zo goed mogelijk te dienen steeds het leidmotief was.
In zijn rede wist Luc een paar weetjes uit de oude doos op te vissen die meer dan eens verwondering en verstomming teweegbrachten. Luc’s eerste werkdag als gemeentesecretaris van Bever situeerde zich op 1 augustus 1976. Daar de gemeente het dan ook tijdelijk zonder veldwachter moest redden was hij als enige administratieve werkkracht ook nog verantwoordelijk voor de stempelcontrole, de landbouwtelling en het administratieve werk van de landelijke politie. “En toen de gemeentelijke administratie verhuisde naar het gebouw van de strafcompagnie van de gendarmerie kreeg ik niet alleen meer ruimte maar ook een paar collega’s bij die vanuit alternatieve tewerkstellingscircuits een handje kwamen toesteken”, gaf hij met een kwinkslag en tot aller hilariteit graag mee. “Intussen heeft ons gemeentehuis een gedaantewisseling gekend en is het de werkplaats geworden van een directeur en een 10-tal personeelsleden. Allen ben ik hen dankbaar voor de goede samenwerking want politiek voer je niet alleen, een gemeente leiden kan alleen maar met de ruggensteun van een goed geoliede administratie. Ook de mensen van de openbare werken wil ik bijzonder bedanken. Ook hier zijn goed 40 jaar niet zomaar voorbij gegaan. In 1976 telde Bever twee werkkrachten. De eerste was een grafdelver en de tweede was dagelijks te vinden met zijn fiets, schop en riek die van gracht tot gracht trok om ze te onderhouden”. Luc's slotboodschap was dan ook: “Doe verder voor degene die uw aandacht nodig hebben”.
 
De bijeenkomst werd afgesloten met gezellig napraten en het her en der uiten van een waaier aan goede voornemens. Het waren de bloedgevers van de afdeling Bever die zorgden voor de bediening van de drank. Voor de hapjes tekende de Hoeve A la Frontière uit Ghoy.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 mrt 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 02 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 02 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 02 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 27 sep 2019

archief