BEVER - Michel Debleser neemt na 48 jaar afscheid van de lokale politiek

BEVER - Michel Debleser neemt na 48 jaar afscheid van de lokale politiek

Michel_debleser_afscheid_politiek
BEVER - Michel Debleser neemt na 48 jaar afscheid van de lokale politiek - Archieffoto Michel Debleser
 

In Bever en omstreken staat Michel Debleser vooral bekend als een fervente sportliefhebber met voorop het voetbal en het kaatsen maar ook en vooral als gewezen schepen, OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid. In 2011 werd hij zo, samen met nog 21 andere gemeentelijke mandatarissen uit Vlaams-Brabant, door het provinciebestuur en gouverneur Lodewijk De Witte gehuldigd voor het 42 jaar lang onafgebroken bekleden van een politiek gemeentelijk mandaat. Vandaag is Michel Debleser 74 en heeft hij, na goed 48 jaar in Bever politiek actief te zijn geweest, een punt gezet achter zijn politieke activiteiten. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober laatstleden stelde hij zich dan ook niet meer herverkiesbaar.

Acht keer herverkozen
Michel Debleser werd sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 maar liefst acht keer herverkozen. Beroepshalve was Michel ettelijke jaren verbonden aan verschillende Brusselse onderwijsinstellingen. Zo was hij er van 1965 tot 1999 dan ook leraar wetenschappen-aardrijkskunde. In de politiek maakte hij in 1970 met de toenmalige CVP-meerderheid zijn debuut als gemeenteraadslid. Michel was toen 25 jaar. Hij maakte tijdens zijn eerste twee legislaturen deel uit van de bestuursploeg van toenmalig burgemeester Jozef Goorickx. Van 1983 tot 2000 mocht Simon Driscart dan de burgemeesterssjerp omgorden. Ook in die periode schreef Michel met zijn partij trouw mee aan het gemeentelijk beleid. Vanaf 1988 was Michel voorzitter van het OCMW. Door de jaren heen wist hij zich zo dankzij de opgebouwde ervaring te ontpoppen tot een belangrijke pijler in het maatschappelijk welzijn van de gemeente. Naast het OCMW-voorzitterschap kreeg hij er als schepen in de bestuursploeg van burgemeester Luc Deneyer mettertijd ook nog de portefeuille personeel en informatie bovenop.
Sociale woonwijk Freest en naschoolse kinderopvang
Tal van initiatieven en realisaties sieren de politieke verdienstenlijst van Michel. Zo was hij mede één van de grondleggers van de bouw van de sociale woonwijk Freest en van de aankoop van woningen met verwervingstoelage voor het realiseren van meerdere sociale woningen in eigen regie. Ook stond hij mee aan de wieg van de oprichting en de uitbreiding van de sociale tewerkstelling binnen de gemeente en het OCMW. Onder zijn leiding werd ook het aanbod aan OCMW-diensten fel uitgebreid en ging ook een bijzondere aandacht uit naar naschoolse kinderopvang. Verder drukte hij ook zijn stempel op de verplichte opvang van asielzoekers, de aankoop van gronden om de sportinfrastructuur te verbeteren, de gesubsidieerde tewerkstellingsprojecten onder de Maribel-noemer en het doorduwen van dossiers die ten goede kwamen aan sociale huisvesting.
Schepenambt niet opgenomen
In januari 2012 begon Michel Debleser dan aan zijn achtste legislatuur als gemeenteraadslid. Normaal had hij binnen de nieuw samengestelde bestuursploeg nogmaals een schepenambt mogen bekleden. Bij de besprekingen voor de samenstelling hiervan had hij zijn collega’s reeds laten uitschijnen voorstander te zijn om voortaan ieder een gedeelte van hun vergoeding te laten vallen om zo de financiële toestand van de gemeente enigszins op te krikken. Zo zou de gemeente een volledige toelage voor een schepenambt niet langer hoeven uit te betalen. Dit kwam neer op een jaarlijkse besparing van 30.000 euro. Wel was hij graag OCMW-voorzitter gebleven, maar dat werd hem vanuit zijn eigen politieke vriendenkring ttoen niet gegund. Daarop besliste Michel dan het hem voorbehouden schepenambt niet op te nemen om zo die besparing toch te kunnen realiseren. Als trouw CD&V-soldaat bleef hij wel nog de ganse legislatuur zetelen als louter gemeenteraadslid om zo zijn partij de meerderheid in de gemeenteraad te kunnen blijven waarborgen.
Dank aan alle Bevernaren
Na zijn uittreden uit de politiek wil Michel Debleser het nu wat rustiger aan doen en samen met zijn partner volop genieten van de geneugten van het leven. Hij houdt er dan ook aan alle Bevernaren te bedanken voor de vruchtbare samenwerking die vooral berustte op respect en wederzijds vertrouwen. De nieuwe bestuursploeg wenst hij alvast eveneens alle succes toe.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 jun 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 24 nov 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 18 nov 2019
Marc Colpaert | 31 dec 2016

archief