EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq

EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq

Infomoment_edingen_transitiehuis_2019__6_
EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq - Bart Claes, manager G4S, Dirk Janssens, algemeen directeur gevangenis Mechelen, Céline Mallié, directeur gevangenis Leuze-en-Hainaut, Olivier Saint-Amand, burgemeester Edingen en Remi Lepape, adviseur bij het kabinet van de minister van Justitie - © Deschuyffeleer
 
Infomoment_edingen_transitiehuis_2019__2_
EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq
 
Infomoment_edingen_transitiehuis_2019__1_
EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq
 
Infomoment_edingen_transitiehuis_2019__3_
EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq
 
Infomoment_edingen_transitiehuis_2019__4_
EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq
 
Infomoment_edingen_transitiehuis_2019__8_
EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq
 
Infomoment_edingen_transitiehuis_2019__7_
EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq
 
Infomoment_edingen_transitiehuis_2019__5_
EDINGEN/HERNE – Geruststellend infomoment over de komst van een transitiehuis in Marcq
 

Sinds enkele dagen verblijven gedetineerden - die het einde van hun straf naderen - in Mechelen samen in het eerste transitiehuis in Vlaanderen. Van hieruit worden ze dan onder strikte begeleiding deskundig voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Ook in Wallonië wordt begin toekomend jaar een dergelijk transitiehuis geopend. De gekozen uitvalbasis hiervoor is een deel van de gebouwen aan de Athsesteenweg 242 in de Edingse deelgemeente Marcq. Het voorste gedeelte van de site wordt ingenomen door kleinere KMO’s die het gebruiken als kantoor- en vergaderruimte. Het achterste gedeelte dat thans in aanmerking komt voor de inplanting van het transitiehuis daarentegen staat al een vijftal jaren leeg.

Deskundig panel
Om zijn inwoners degelijk en correct voor te bereiden op de komst van het transitiehuis in hun stad deed het Edings bestuur tijdens een infomoment een beroep op een deskundig panel dat bestond uit Bart Claes, manager G4S, Dirk Janssens, algemeen directeur gevangenis Mechelen, Céline Mallié, directeur gevangenis Leuze-en-Hainaut, Olivier Saint-Amand, burgemeester Edingen en Remi Lepape, adviseur bij het kabinet van de minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen. Moderator was OCMW-voorzitter Dominique Eggermont.
Het project ‘transitiehuis’ in Edingen blijkt een beladen dossier dat bij de oppositiepartijen, een groot deel van de Edingse bevolking en ook in de ruime regio zoals in de Hernse deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle vele vragen heeft doen rijzen. Ook werd via Avaaz, een platform voor burgerpetities, al een online-petitie de wereld ingestuurd waarbij onder meer het gebrek aan overleg met de bevolking werd op de korrel genomen. De vergadering in de Acaciazaal in het stadspark wist dan ook heel veel volk aan te trekken.
Edingen kent een 23-koppige gemeenteraad met een ruime meerderheidscoalitie Ecolo (9) /En Mouvement (4)/PS (2) die het beleid bepaalt onder het waakzaam oog van de minderheidsfractie bestaande uit Ensemble Enghien (5) en de MR (3). Als sinds 2012 is Olivier Saint-Amand (Ecolo) er burgemeester.
Remi Lepape (FOD Justitie)
“Voor veel gedetineerden zijn sociaal contact, huisvesting en werk vinden ten gevolge aan hun soms langdurige detentie een waar probleem. Voor velen waren dit trouwens ook al hete hangijzers van vóór hun opsluiting. Een transitiehuis wil nu precies hun terugkeer in de maatschappij voorbereiden en zo herval of recidive voorkomen. Om aan die verzuchtingen tegemoet te komen werd onder de impuls van minister van justitie Koen Geens (CD&V) onder meer het project transitiehuizen in het leven geroepen. Het idee is niet gloednieuw. Onder meer in Frankrijk, Canada en Nederland zijn ze al terug te vinden. Het pilootproject in Edingen zal worden omkaderd en uitgebaat door het veiligheidsbedrijf G4S dat hierbij de medewerking en de ondersteuning geniet van de gespecialiseerde Nederlandse stichting Exodus”.
Burgemeester Olivier Saint-Amand
“De gemeenteraad heeft het pilootproject van de FOD Justitie, dat de oprichting van een transitiehuis in Edingen beoogt, gunstig onthaald en heeft op het adviesverzoek vanuit het kabinet van minister Geens een positief antwoord geformuleerd. Wij zijn er immers van overtuigd dat Edingen er meer bij te winnen heeft dan te verliezen. En daarmee bedoel ik niet het financieel aspect. Er is uiteraard vanuit het bestuur begrip voor de onrust bij sommige bewoners. Onze inwoners dienen evenwel niet uit het oog te verliezen dat onze sociale diensten momenteel ook al geconfronteerd worden met ex-gevangenen die zonder enige accurate voorbereiding hun vrijheid terug hebben verkregen. In Edingen leven, wonen en werken thans naar schatting zo’n 30 à 50 personen die onder elektronisch toezicht staan. Niettegenstaande is Edingen één van de meest veilige Waalse steden met een relatief kleine criminaliteitsgraad. Het college van burgemeester en schepenen is er dan ook van overtuigd dat dit transitiehuis de taak en de tussenkomsten van onze sociale diensten zal vereenvoudigen. Bovendien wordt ook onze samenleving er beter van. Dat is niet het geval wanneer men ongeleide projectielen zonder enige vorm van begeleiding vrijlaat”.
Céline Maillié (Leuze)
De vrij recente penitentiaire inrichting in Leuze-en-Hainaut werd in mei 2014 officieel ingehuldigd. Het is een van de nieuwe gevangenissen die voorzien waren in het Masterplan 2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden om zo een antwoord te bieden op de overbevolking. Er is plaats voor zo’n 350 mannelijke gedetineerden waarvan er ruim 300 op cel verblijven en 12 op de afdeling beperkte detentie.
Directeur Céline Maillié: “Niet alle gedetineerden komen zomaar in aanmerking om te verblijven in een transitiehuis. Het gevangeniswezen stelt een resem strenge en degelijk overwogen parameters op waar de gedetineerden aan moeten voldoen om er te mogen verblijven. Dit onder meer om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Een beslissing ja of neen wordt niet zo maar lukraak genomen. Van iedere gevangene wordt er een dossier bijgehouden waarin niet alleen het misdrijf is vermeld waarvoor hij door het gerecht veroordeeld werd en waarvoor hij ook met een vrijheidsberoving werd gestraft maar waarin ook zijn gedrag en houding tijdens zijn gevangenschap zijn opgenomen. Onze gevangenen evalueren en beoordelen is onze taak en die wordt scrupuleus uitgevoerd”. Verder was de directeur ook zeer duidelijk dat indien een persoon in of buiten het transitiehuis zich niet gedraagt naar de regels hij onmiddellijk terug wordt naar de gevangenis wordt gestuurd. Bij het opstarten van het transitiehuis zullen het ook vooral slechts enkele gedetineerden die hechtingspunten hebben in en rond Edingen zijn die in aanmerking komen. Want ook dat is een cruciale factor voor hun re-integratie. 
Bart Claes (G4S)
“Als overheidspartner reikt G4S tal van duurzame, kwalitatieve en efficiënte oplossingen aan. Het biedt bescherming aan personen, goederen en de maatschappij als geheel. Dat is de rode draad in de activiteiten van G4S. Die focus komt ook tot uiting in de aanpak van Care & Justice. Net zoals in een gevangenis zullen de gedetineerden niet zomaar het transitiehuis mogen verlaten. Bovendien wordt het gebouw uitgerust met een toegangscontrole- en bewakingscamerasysteem. Verschillend van een gevangenis is wel dat de gedetineerden de klok rond worden begeleid en opgevolgd door medewerkers van G4S Care. Dit zijn sociale werkers, psychologen en criminologen die de gedetineerden bijstaan om opnieuw autonoom deel te kunnen uitmaken van de maatschappij. Voor Edingen voorziet G4S 10 medewerkers waaronder 6 levenscoaches”.
Dirk Janssens (Gevangenis Mechelen)
“In Mechelen zijn we samen met het bestuur en zijn burgemeester Bart Somers maar al te fier dat wij als pilooteenheid vorige week het allereerste transitiehuis in Vlaanderen officieel hebben mogen in gebruik nemen. In mijn dertigjarige carrière in het gevangeniswezen heb ik duizenden mensen dienen op te sluiten en duizenden dienen vrij te laten. Ook was ik nauw betrokken bij het ontstaan van het Mechels transitiehuis. Mijn regel is eenvoudig: ik zal er nooit iemand naartoe sturen waarvan ik zou bang zijn dat hij mijn buurman wordt”.
Onrust
Bij de relevante vragen vanuit het publiek lagen de accenten vooral op:
  • het onveiligheidsgevoel voor de inwoners en hun kinderen,
  • bij het waarom dit project ingeplant word in Edingen dat in tegenstelling tot Leuze geen enkele binding en ervaring heeft met het gevangeniswezen,
  • bij het waarom het stadsbestuur de bevolking niet raadpleegde alvorens het project te voorzien van een ‘ja’
  • bij het hoge recidivepercentage en wat er voorzien is als de gedetineerde volledig vrij komt
  • over de vergunning vanuit de dienst urbanisme en over een eventuele meerlast voor de politiediensten
 
Op het risico af door de massa uitgejouwd te worden waren er ook een paar stemmen die gingen in de richting van “ik ben fier dat ik in een stad woon die het project een kans geeft” en “niet iedereen die een misdaad heeft begaan is daarom een paria die geen tweede kans verdient”.
 
Kennismaken

Tot slot was het Céline Maillié, de directeur van de gevangenis van Leuze, die het voorstel lanceerde om de inwoners de kans te bieden via het gemeentebestuur een afspraak te maken om kennis te komen maken met gedetineerden die eventueel zouden in aanmerking komen voor een verblijf in het transitiehuis in Edingen. Met dit voorstel trok zij duidelijk de kaart van de gevangenen die in het verleden inderdaad een misdrijf hebben begaan maar er ook voor geboet hebben. In dezelfde zin maakte zij ook sterk dat niet iedereen die in de gevangenis verblijft over dezelfde kam mag geschoren worden.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 sep 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020

archief