PAJOTTENLAND – Forse stijging van de snelheidsinbreuken tijdens het eerste semester

C21

PAJOTTENLAND – Forse stijging van de snelheidsinbreuken tijdens het eerste semester

Statistieken_verkeersinbreuken_sem_1__2019
PAJOTTENLAND – Forse stijging van de snelheidsinbreuken tijdens het eerste semester - © Deschuyffeleer
 

Zoals blijkt uit de meest recente update van de politionele statistieken van de Federale Politie werden in de politiezone Pajottenland tijdens het eerste semester van 2019 in totaal 19.540 inbreuken op de wetgeving inzake verkeer vastgesteld. Dat is een forse stijging tegenover het eerste semester van 2018 (9.799 inbreuken) en van 2017 (9.387). Die opmerkelijke toename situeert zich vooral in het domein van de snelheidsovertredingen.

Daar waar de voorbije jaren het aantal snelheidsinbreuken in de politiezone, die Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen omvat, voor hetzelfde semester zich doorgaans situeerde rond de 8.500 inbreuken swingen de cijfers voor 2019 thans fors de pan uit met een totaal van 18.695 tegenover 8.792 in 2018 en 8.518 in 2017. Het merendeel van die inbreuken situeert zich in de categorie van de overtredingen waarbij tussen 0 en 10 km te snel wordt gereden (9.922) en die doorgaans door de overtreders moeilijk aanvaard worden omdat ze hoofdzakelijk aan enige onachtzaamheid te wijten zijn. Er waren ook nog 7.501 bestuurders die tussen de 11 en de 20 km te snel reden. In de cluster overtredingen tussen de 21 en de 30 km te snel werden 1.049 inbreuken vastgesteld. De meest zware voeten zijn te vinden in de groep van de bestuurders (1.049) die tussen 31 en 40 km te rap rijden. Echte snelheidsfreaks (42) zijn dan weer zij die meer dan 40 km te snel rijden. Van nog 8 andere te snelle bestuurders kon de exacte snelheidsovertreding overigens niet vastgesteld worden.
 
Lennik koploper
 
Bij het aantal snelheidsinbreuken per gemeente spant Lennik met 8.033 alleszins de kroon, gevolgd door Pepingen (2.816), Gooik (2.600), Galmaarden (2.265), Herne (2.019) en Bever (962).
 
De meeste vastgestelde snelheidsinbreuken houden met 14.107 het niet respecteren van een beperking tot 50 km/u in. Voorts vallen er 4.035 inbreuken op het begrensd zijn tot 70 km/u te noteren. Het niet respecteren van een beperking tot 30 km/u leidde dan weer tot 210 bekeuringen. Voor een toch niet meer zo gangbare beperking tot 60 km/u werden er 65 inbreuken vastgesteld.
 
De trajectcontrole op de steenweg Asse in Herne (Kokejane) bracht 181 overtredingen aan het licht. De trajectcontroles in Lennik leverden op de N282 (Brusselsestraat) 597 inbreuken op, op de Ninoofsesteenweg 2.276 en in de Schapenstraat 2.715. 
 
Tegenover 1.007 in 2018 en 869 in 2017 stelden de politiemensen ook nog eens 895 inbreuken vast die niet gerelateerd waren aan snelheid. Zo stelden zij onder meer vast dat 366 bestuurders (400 in 2018 en 361 in 2017) de verkeerslichten niet respecteerden, dat 76 bestuurders, opgedeeld in 68 mannen en 8 vrouwen, (27 in 2018 en 13 in 2017) in overtreding waren met de wetgeving inzake alcohol achter het stuur, dat 62 bestuurders (115 in 2018 en 147 in 2017) zich niet hielden aan de regelgeving inzake stilstaan en parkeren en 59 (23 in 2018 en 42 in 2017) aan het verbod te gsm-en achter het stuur. Voor inbreuken op gordeldracht en kinderzitjes werden 5 bekeuringen uitgeschreven. Eén bestuurder werd betrapt onder invloed van drugs achter het stuur. Er werd geen enkele inbreuk vastgesteld op zwaar vervoer.
 
Enig voorbehoud om te vergelijken
 
De interpretatie van de cijfers in een zone noopt wel tot enig voorbehoud door de eventuele ingebruikname van bijkomende trajectcontroles, de prioriteiten vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan, de beschikbare en de effectief ingezette personeelscapaciteit, het al dan niet functioneren van de technische middelen evenals het operationeel zijn van de gewestelijke verwerkingscentra. Zo werd de jongste jaren, door onder meer forse inspanningen vanuit de zes Pajotse gemeentebesturen, de organiek voorziene personeelscapaciteit van de lokale politie Pajottenland trapsgewijze opgetrokken van 60 naar thans 69 politiemensen. 
 
In de omringende politiezones liggen de cijfers alleszins beduidend lager. Een vergelijking is evenwel niet zo direct aangewezen om reden er per politiezone immers andere criteria en karakteristieken, specifiek voor het beschouwde grondgebied en thema, kunnen gelden. Zo was, steeds voor het eerste semester van dit jaar, de politiezone Dilbeek goed voor 10.031 vastgestelde snelheidsinbreuken, de politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) goed voor 10.744 overtredingen en de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) goed voor 16.377 bekeuringen. In Wallonië hield de politiezone Sylle & Dendre (Edingen/Lens) het bij 2.479 snelheidsinbreuken en de politiezone Ouest Brabant Wallon (Tubize) bij 2.265 vaststellingen.
 
Voor alle duidelijkheid: de cijfers bevatten in het algemeen alle verkeersinbreuken die vastgesteld werden op het grondgebied van de politiezones, ongeacht de politie-eenheid die de vaststelling uitvoerde. Hierin zitten dus ook in voorkomend geval de inbreuken vastgesteld door de federale wegpolitie op de autosnelwegen en (de delen van) de gewestwegen die binnen hun actieterrein vallen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 nov 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 02 jun 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief