PAJOTTENLAND - Politiehuis - Vlakdekkende opgraving en zoeken naar restanten uit de Romeinse periode

PAJOTTENLAND - Politiehuis - Vlakdekkende opgraving en zoeken naar restanten uit de Romeinse periode

Archeologie_politiehuis_feb_2020__1_
PAJOTTENLAND - Politiehuis - Vlakdekkende opgraving en zoeken naar restanten uit de Romeinse periode - © Deschuyffeleer
 
Archeologie_politiehuis_feb_2020__6_
PAJOTTENLAND - Politiehuis - Vlakdekkende opgraving en zoeken naar restanten uit de Romeinse periode - © Deschuyffeleer
 
Archeologie_politiehuis_feb_2020__3_
PAJOTTENLAND - Politiehuis - Vlakdekkende opgraving en zoeken naar restanten uit de Romeinse periode - © Deschuyffeleer
 
Archeologie_politiehuis_feb_2020__4_
PAJOTTENLAND - Politiehuis - Vlakdekkende opgraving en zoeken naar restanten uit de Romeinse periode - © Deschuyffeleer
 
Archeologie_politiehuis_feb_2020__2_
PAJOTTENLAND - Politiehuis - Vlakdekkende opgraving en zoeken naar restanten uit de Romeinse periode - © Deschuyffeleer
 
Archeologie_politiehuis_feb_2020__5_
PAJOTTENLAND - Politiehuis - Vlakdekkende opgraving en zoeken naar restanten uit de Romeinse periode - © Deschuyffeleer
 

De voorbereidingswerken voor de bouw van het nieuw politiehuis in Kester zijn eindelijk begonnen. Vandaag werd dan ook in een tweede fase gestart met het archeologisch onderzoek. Aan dit grondig onderzoek ging reeds in 2018 een vooronderzoek vooraf. Gezien de destijdse oplevering van 21 sporen gaan de onderzoekers er van uit dat de site zou kunnen rijk zijn aan mogelijke restanten van een erf gekoppeld aan een bewaarplaats voor granen uit de Romeinse periode. Eenmaal de huidige archeologische onderzoeken zijn afgerond en de resultaten duidelijk in beeld zijn gebracht staat het licht op groen voor de aannemer om te kunnen starten met de effectieve bouwwerken. Daarbij moet er evenwel ook nog rekening gehouden worden met de weersomstandigheden.

In 2016 werden vanuit de hoek van de Vlaamse diensten van ruimtelijke ordening nieuwe richtlijnen verspreid rond de verplichte tussenkomst van archeologische experten in gevoelig geachte of beschermde zones. Doordat de bouwaanvraag niet vóór 1 juni 2016 kon ingediend worden wegens nog hangende gerechtszaken viel de geplande nieuwbouw van het politiehuis nu ook onder die nieuwe regelgeving. Ook dit verplicht archeologisch onderzoek zou een vertraging met zich meebrengen. Een kostenraming uit 2018 maakte gewag van 120.000€. Die kosten vallen volledig ten laste van de instanties die de bouw behartigen. De Vlaamse minister-president, tevens bevoegd voor Onroerend Erfgoed, is niet ingegaan op een verzoek tot tussenkomst in de kosten vanuit de politiezone.
Het terrein aan de N 285 (Edingsesteenweg) is beschermd als archeologische site van de Romeinse vicus van Kester. Een vicus was in de Romeinse tijd vaak een civiele nederzetting met handwerkers en handelaren bij een woonkern op de belangrijke handelsweg. De plaatsnaam Kester zou  afgeleid zijn van het woord castra met als betekenis ‘legerplaats’ op de oude Romeinse weg tussen Bavay en Asse  en mogelijk op het kruispunt met een andere weg tussen Tongeren en Boulogne.
In 2018 werd reeds door archeologen uit de ABO-group -  multidisciplinair studiebureau voor bodem, milieu, geotechniek, energie en afval  uit Sint-Denijs-Westrem -  een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein tussen de Edingsesteenweg en de Bruneaustraat te Gooik. Dit vooronderzoek leverde via proefsleuven en kijkvensters in totaal 21 sporen op. Uit onderzoek blijkt dat hun aard lijkt te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een erf uit de Romeinse periode met een bewaarplaats voor granen. Dat erf behoorde waarschijnlijk tot de zuidelijke rand van de reeds gekende Romeinse vicus van Kester. De aanwezigheid van deze archeologisch interessante sporen verantwoordde de noodzaak om verder bijkomend onderzoek uit te voeren onder de vorm van een vlakdekkende opgraving die nu haar beslag krijgt.
De Gooikse burgemeester Michel Doomst, tevens voorzitter van de politieraad: “Dit bodemonderzoek is opgelegd door de Vlaamse overheid. Zonder mag er op deze plaats geen bouwvergunning afgeleverd worden. De politiezone is ‘content’ dat deze fase binnen een aantal dagen zal tot het verleden behoren en dat er met de bouwwerken van het al zo lang verwachte nieuw politiehuis kan begonnen worden”.
Oudere inwoners van Kester herinneren zich nog wel dat bij het rechttrekken van de huidige N285 tussen het kruispunt met de Langestraat en het kruispunt Tegels Capiau eind jaren ‘50 ook al heel wat archeologische waardevolle voorwerpen uit de bodem werden opgehaald.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 feb 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020

archief