BEVER - Hobbelig pad van bouw evenementenzaal eindelijk geplaveid

BEVER - Hobbelig pad van bouw evenementenzaal eindelijk geplaveid

Evenementenzaal_bever_3_maart_2020__1_
BEVER - Hobbelig pad van bouw evenementenzaal eindelijk geplaveid - © Deschuyffeleer
 
Evenementenzaal_bever_3_maart_2020__3_
BEVER - Hobbelig pad van bouw evenementenzaal eindelijk geplaveid - © Deschuyffeleer
 
Evenementenzaal_bever_3_maart_2020__4_
BEVER - Hobbelig pad van bouw evenementenzaal eindelijk geplaveid - © Deschuyffeleer
 
Evenementenzaal_bever_3_maart_2020__4a_
BEVER - Hobbelig pad van bouw evenementenzaal eindelijk geplaveid - © Deschuyffeleer
 
Evenementenzaal_bever_3_maart_2020__5_
BEVER - Hobbelig pad van bouw evenementenzaal eindelijk geplaveid - © Deschuyffeleer
 
Evenementenzaal_bever_3_maart_2020__6_
BEVER - Hobbelig pad van bouw evenementenzaal eindelijk geplaveid - © Deschuyffeleer
 

Enkele uren voor het allereerste gebruik van de nieuwe gemeentelijke evenementenzaal was het een gelukkige burgemeester Dirk Willem die samen met zijn medewerkers van de technische dienst met fierheid kon terugblikken op het huzarenstuk om na een op zijn minst gezegd jarenlang ‘bewogen en hobbelig traject’ de nieuwe evenementenzaal eindelijk instapklaar te maken voor het verenigingsleven. Alhoewel alles nog niet tot in de puntjes is afgewerkt kon de ambitieuze belofte vanuit het gemeentebestuur aan de Vrijwillige Bloedgevers toch ingelost worden. Vorig jaar werd immers met het bestuur van die vereniging met voorzitter Philippe Allert afgesproken dat hun eerste bloedinzameling van 2020 alleszins zou kunnen doorgaan in de nieuwe evenementenzaal. En zo zal dit dan ook nog deze avond kunnen gebeuren.

Beter dan de feestzaal in Akrenbos
De nieuwe evenementenzaal werd beslist geen kopie van de tijdelijke feestzaal op Akrenbos. De nieuwe constructie is hoger, beter geïsoleerd tegen zowel warmte als koude en voorzien van een geluidsabsorberende afwerking die ook de akoestiek ten goede moet komen. Verder zal de zaal in samenspraak met de verenigingen uitgerust worden met alle nodige attributen zodat ‘feestend’ Bever er terug volop letterlijk en figuurlijk kan van smullen.
Het nieuw complex omvat een inkom met sas, een keuken, een koelcel, een sanitair blok, een zaal met 175 zitplaatsen, twee bergingsruimten en een technisch lokaal. De voorgevel werd opgetrokken in roodbruine gevelstenen om visueel aan te sluiten bij de bestaande constructie van het gemeentehuis.
Dank
Burgemeester Dirk Willem: “Graag wil ik hierbij mijn uitdrukkelijke dankuwel uitdrukken aan het adres van een aantal mensen die met volle overgave mee aan de kar van onze nieuwe evenementenzaal hebben getrokken en geduwd. In eerste instantie gaat die erkentelijkheid naar onze gewezen burgemeester Luc Deneyer. Het is onder zijn zeggenschap dat het project het daglicht zag. Zo goed als de volledige vorige legislatuur lag het dossier ‘feestzaal’ dan ook centraal op zijn werktafel. Een onmisbare schakel hierbij was ook onze secretaris Ann Sevenoo. Samen met Dorinda Letouche was zij in cruciale momenten ‘de pen’ die de administratieve rompslomp moest trotseren. Daarenboven gaat mijn dank zeker ook naar de mannen van onze eigen technische dienst. Zonder de onverdroten inzet van Guy Carels, Thierry Van Begin, Enrico Gonzalez, Steven Vandenbossche, Fabrice Demeuldre, Filip Van Vooren, Joffrey Pensis en Gino Sermon was er beslist nooit een evenementenzaal gekomen. Allemaal gaven ze het beste van zichzelf. In laatste instantie tekenden ze zelfs de zaterdagen paraat om alles binnen de vooropgestelde tijdspanne te kunnen afwerken”.
“Wij zijn niet naïef en weten dat er nog heel wat werk zal moeten verzet worden alvorens alles zal in orde zijn. Zo dienen we nu nog tot half maart te wachten op de plaatsing van de keukentoestellen. Die toelevering vanuit Italië wordt thans jammer genoeg gehypothekeerd door het Coronavirus. Verder staat nog op de to-do-lijst het gieten van de epoxyvloer in het zaalgedeelte, het afwerken van het binnenhoutwerk, de installatie van de verwarmingsketel, het finaliseren van de buitenafwerking van de muren en het terras, het voegwerk en de aanleg van de beplanting. Dit alles hopen we klaar te krijgen tegen mei zodat de officiële opening eind mei zou kunnen doorgaan”, aldus nog een gedreven burgemeester.
“Samen met mijn bestuursploeg en iedereen die van ver of van nabij aan dit project heeft meegewerkt ben ik uiteraard uiterst tevreden over onze realisatie. De finale is thans in zicht en niet in het minst blijven we budgettair ruimschots binnen de geraamde 500.000 euro. Wij prijzen ons ook heel gelukkig dat het ons gelukt is om onze belofte ten aanzien van onze bloedgevers te kunnen waarmaken. Hun eerste bloedafname van 2020 kan immers doorgaan in onze splinternieuwe evenementenzaal. Wij wensen hen alvast veel succes en een monster opkomst”, besluit burgemeester Dirk Willem bijzonder trots.
Een bewogen dossier
Door de sluiting op 1 januari 2013 van de enige feestzaal in de gemeente kwam het verenigingsleven, dat Bever toch wel rijk is, destijds in nauwe schoentjes te staan. Omdat voorzien was dat het opzetten van een definitieve evenementenzaal in het centrum alleszins goed 5 jaar in beslag zou nemen, werd door de toenmalige bestuursploeg van burgemeester Luc Deneyer beslist een tijdelijke feestzaal te bouwen in Akrenbos als noodoplossing.
Ook dat dossier liep evenwel niet altijd van een leien dakje. Zowel de parkeerproblematiek als het opzetten van een voorlopige feestzaal op die locatie waren netelige onderwerpen die bij velen kwaad bloed zette. Gezien die heikele punten werd toen vanuit de Open voor de Mens-minderheidsfractie voorgesteld om ineens te gaan voor de bouw van de definitieve feestzaal mits voorlopige en tussentijdse aanpassingen van de sportzaal Ter Plasbeek. Die gedachtegang vond wel geen meerderheid.
In oktober 2013 dan werd de gemeentelijke feestzaal Ter Wijsbeek in Akrenbos, mits een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning voor 5 jaar, als noodoplossing opgericht en officieel in gebruik genomen. In navolging van de eerder door de gemeenteraad principiële goedkeuring van de stedenbouwkundige conceptnota voor het centrum en met het oog op het voorbereiden van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ter Plasbeek stemde dezelfde raad amper een maand later al éénparig in met het afsluiten van twee overeenkomsten met Haviland. Een eerste overeenkomst betrof het verlenen van het recht van opstal en het voeren van de projectregie bij de bouw van de nieuwe feestzaal. En met de tweede overeenkomst werd Haviland daartoe een ‘in house’ opdracht verleend. Zo werd Haviland gemachtigd om vanaf dan voor een periode van drie jaar in te staan voor de begeleiding, de studie en de opmaak van het RUP Ter Plasbeek.
Door de uiteindelijke goedkeuring van dat RUP in februari 2016 kon de bestuursploeg van toenmalig burgemeester Luc Deneyer dan officieel verder werk maken van de inplanting van een definitieve gemeentelijke feestzaal in de aard van die in Akrenbos maar dan wel in een beter afgewerkte versie en tevens goed ingebed in de omgeving.
In september 2017 werd evenwel gezien het kostenplaatje voor de bouw van de nieuwe feestzaal aan het voetbalplein in het centrum afgestapt van verdere samenwerking met Haviland. Er werd beslist de touwtjes zelf in handen te nemen. Het gemeentebestuur koos voor een constructie die moest voldoen aan de behoeften van zijn eerder kleine dorpsgemeenschap zoals eetfestijnen en fuiven en die moest blijven binnen een budget van 500.000€ zoals gepland in het financieel meerjarenplan. De werken zouden dan ook grotendeels worden uitgevoerd in eigen beheer.
Eind 2018 verliep de tijdelijke vergunning van de feestzaal op Akrenbos en moest het Bevers verenigingsleven voor een tweede keer in goed vijf jaar tijd terug afrekenen met een sluiting van ‘zijn’ feestlokaal. Noodgedwongen waren die verenigingen dan ook aangewezen op de zaal Camargo en het Parochielokaal  in de gemeente, de parochiezaal van Viane en voor grotere evenementen op de Salle Moreau in Bassily.
Naast de perikelen met Haviland stootte het gemeentebestuur intussen ook nog op nieuwe regelgeving vanuit het departement Omgeving Vlaanderen nopens de voorgenomen inplanting van de feestzaal. Dat departement verwachtte in die zin nu ook een masterplan of een visiebeeld voor de invulling van de ruimte rond het voetbalterrein. Ook mochten er geen waterlopen meer ingebuisd worden en dienden ook beken voortaan in open bedding te kunnen lopen met een grotere waterafvoercapaciteit tot gevolg. Daarom dienden de plannen dan ook rekening te houden met het verleggen van de bedding van een stuk van de Poreelbeek om de voorgenomen inplanting van de evenementenzaal alsnog mogelijk te maken. Daartoe diende het gemeentebestuur evenwel ook nog met de betrokken terreineigenaars overeenkomsten af te sluiten om de noodzakelijke gronden te kunnen verwerven.
In oktober 2019 konden de effectieve werkzaamheden dan eindelijk van start gaan. Als alles verder volgens plan zou verlopen werd het einde van de werken dan ook toen al voor maart 2020 in het vooruitzicht gesteld.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020

archief