BEVER - Een luisterend oor kan wonderen doen

BEVER - Een luisterend oor kan wonderen doen

Luisterend_oor
BEVER - Een luisterend oor kan wonderen doen - © Deschuyffeleer
 

Ook in het landelijk Bever werd en wordt in deze coronatijden vanuit de gemeentelijke diensten telefonisch contact opgenomen met de alleenstaanden en de senioren. Dit om er zich enerzijds van te vergewissen dat alles naar omstandigheden goed gaat en anderzijds om te solliciteren naar wat hun zorgbehoeften zijn en of ze over een netwerk beschikken om die noden op te vangen. Gewezen burgemeester Luc Deneyer maakt deel uit van het zeskoppig team dat zo gans Bever, opgedeeld in evenveel sectoren, voor zijn rekening nam en neemt.

Geruststellend
Luc Deneyer: “Vooral als alleenstaanden en bejaarden geen familie of kennissen hebben die kunnen bijspringen, wordt er naar een oplossing gezocht. Senioren zijn een zeer kwetsbare doelgroep, niet alleen door het besmettingsgevaar door het coronavirus maar ook door het risico op sociale isolatie. Dat isolatie-risico is in het landelijk Bever misschien nog meer aan de orde dan in meer bevolkte gebieden. Daarom is het belangrijk dat we met zijn allen een extra oogje in het zeil houden bij deze mensen.
Op vraag van het gemeente- en OCMW-bestuur werd ook mij zo als communicatieverantwoordelijke binnen de veiligheidscel gevraagd om een 22-tal gezinnen te contacteren in deze sanitaire oorlog. Een verzoek waar ik mij met veel enthousiasme heb voor ingezet.
Tijdens het telefoongesprek stelde ik mij voor en vertelde ik duidelijk dat ik belde uit bezorgdheid om hun persoon en ook in het belang van de volksgezondheid. Veelal viel mij op dat vooral een luisterend oor welgekomen was. Door te luisteren naar hun verhaal en door hun onzekerheid en angst 'au sérieux' te nemen was voor velen al een daad van geruststelling. Het is belangrijk de mensen erkenning en begrip te laten aanvoelen. Zo leef je je maximaal in in hun leefwereld en voelen ze zich geruggensteund. Een laagdrempelige uitleg over de noodzakelijke voorschriften over handhygiëne en over afstand houden zonder daarom aan de essentie voorbij te gaan kan wonderen doen en leidde soms tot vrij beladen emotionele reacties.
Polsen naar noden
Naast de geruststellende babbel werd ook onder meer gepolst of zij zelf kunnen instaan voor alle huishoudelijke taken, hoe het gaat op medisch vlak, of er nog voldoende medicatie in huis is en hoe de afspraken met de huisarts verder geregeld zijn.
Om een passend gevolg te kunnen geven aan onze bevindingen uitgaande van mensen die nood hebben aan materiele- of psychische bijstand werd een registratiedocument ter beschikking gesteld dat telkens prompt aan de sociale dienst van het OCMW werd doorgespeeld. Het is dan ook die dienst die verder zorgt voor een adequaat gevolg.
Van het merendeel van mijn contacten hoorde ik dat alles vrij goed ging. Mijn belletje sloot dan ook telkens af met de boodschap mij gerust te bellen als ze het voor de ene of andere reden moeilijk hebben.
Waardering voor attentie en dienstbetoon
In een vrij algemene conclusie kan ik dus stellen dat iedereen heel blij was met mijn telefonische oproep, dat Iedereen het relatief goed tot zeer goed stelt en dat iedereen heel dankbaar was voor de attentie en het dienstbetoon”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 apr 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 21 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020

archief