BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijke welzijnsraad van 12 mei

BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijke welzijnsraad van 12 mei

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER – Sprokkels uit de gemeente- en de maatschappelijke welzijnsraad van 12 mei - © Deschuyffeleer
 

Zonder publiek

Door de coronamaatregelen met onder meer het verplicht respecteren van de noodzakelijke sociale afstand gingen de zittingen zowel van de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn door in de nieuwe gemeentelijke evenementenzaal en dit zonder publiek. Burgemeester Dirk Willem had daartoe dan ook een politieverordening uitgevaardigd.
 
Organisatiebeheersing
 
Onder meer voor het opmaken van het jaarrapport organisatiebeheersing 2019-2020 ten behoeve van de beleidsorganen en voor het begeleiden van het gemeentebestuur en van het OCMW in zijn organisatieontwikkeling zijn die nu een partnerschap aangegaan met het gespecialiseerd team CC Consult. Door die begeleiding zouden ook de eerdere aanbevelingen vanuit Audit Vlaanderen moeten kunnen mee ingekapseld worden in het organisatiegebeuren. Beide raden keurden dan ook unaniem het algemeen kader 'organisatiebeheersing' goed.
 
Schakelzorgcentrum
 
De gemeenteraad bekrachtigde eveneens het collegebesluit om met Haviland en met de andere gemeenten in de schoot van de ruime eerstelijnszone Pajottenland een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor het opzetten van een schakelzorgcentrum in het kader van de coronacrisis. De weerhouden locatie van dat centrum, in geval van nood, is het Gossethotel in Groot-Bijgaarden geworden.
 
Bever diende daartoe zoals alle andere partners overigens per direct een prefinanciering van 10.000€ te betalen. Burgemeester Dirk Willem wist echter mee te geven dat die kostprijs allicht nog zal herzien worden op basis van een aantal criteria zoals het aantal inwoners in iedere deelnemende gemeente. Door de gunstige evolutie van de coronacrisis is dat schakelzorgcentrum inmiddels nog niet operationeel moeten worden.
 
Kosteloos
 
Door de hoogdringende beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad aan de vooravond van het weekend van 13 à 15 maart zagen De Makrallen zich in extremis verplicht hun eetfestijn in de nieuwe evenementenzaal te herleiden tot een mogelijkheid om maaltijden af te halen. Zowel het schepencollege eerder als de gemeenteraad nu beslisten die vereniging dan ook geen huurkosten aan te rekenen.
 
Eénzelfde maatregel was er ook voor fietsenwinkel Fides op de Plaats voor de inname van het openbaar domein op 13 maart. En ook de uitbaters van café Le Midi dienen geen retributie te betalen voor het innemen van het openbaar domein met hun terras op de Plaats zolang de horecazaken dienen gesloten te blijven.
 
Visum financieel directeur
 
In het kader van het aanhoudend verbeteren van de organisatiebeheersing en om tegemoet te komen aan een aanbeveling van Audit Vlaanderen stelde de gemeenteraad de verrichtingen vast die worden vrijgesteld van het voorafgaand visum door de financiële directeur. Zo zijn voortaan uitgesloten onder meer alle voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kasstroom tot een beloop van 10.000 euro exclusief BTW evenals aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar.
 
Fuif- en feestreglement
 
De raadsleden zagen geen graten in het aangepast fuif- en feestreglement. Dat werd nu in samenwerking met de intergemeentelijke preventiewerkster in de politiezone in een hip kleedje gestopt. Het reglement bevat nu duidelijke richtlijnen rond onder meer het afbouwen van de evenementen, de veiligheid, het schenken van alcoholische dranken en de maximaal toegelaten geluidsoverlast.
 
Scholengemeenschap
 
Het licht werd eveneens op groen gezet voor het verderzetten van de werking van de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland waartoe ook de gemeentelijke basisschool Ak'cent behoort. De samenwerking wordt thans verlengd vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2026.
 
Alternatieve gerechtelijke maatregelen
 
De gemeenteraad nam kennis van het evaluatierapport van de dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen vanuit de stad Halle. Die dienst verzekert de coördinatie van de uitvoering van werkstraffen en dienstverleningen van Halle en 13 omliggende gemeenten waaronder Bever. Mits enkele aanpassingen werd de samenwerkingsovereenkomst met de stad Halle dan ook vernieuwd voor een periode van 6 jaar.
 
Toerisme Pajottenland en Zennevallei
 
De raadsleden konden zich ook vinden in de nieuwe statuten van het samenwerkingsverband Toerisme Pajottenland & Zennevallei, dat sinds begin dit jaar in zijn werking beperkt wordt tot het verzekeren van een onthaalfunctie in Halle en Galmaarden. In afwachting dat Toerisme Vlaams-Brabant kan beschikken over een soortgelijk systeem blijven de medewerkers evenwel de groepsbezoeken en de daguitstappen in de streek verwerken in het boekingssysteem. Er zijn geen kosten meer verbonden aan het lidmaatschap. Er werd dan ook ingestemd met het verlengen van het lidmaatschap.
 
Register van verwaarloosde gebouwen en woningen
 
Raadslid Ghislain Vandercapellen wilde graag de procedure te weten komen hoe een gebouw of een woning als verwaarloosd kan bestempeld te worden en hoe die in het gemeentelijk register ad hoc kunnen opgenomen worden. Burgemeester Dirk Willem verwees daarbij naar de samenwerking met Woonwinkel Pajottenland dat daarvoor instaat. Het raadslid verkreeg de toezegging dat de lijst, eens volledig bijgewerkt, hem zal toegezonden worden.
 
ANPR-camera
 
Op vraag van raadslid Sabine Vermassen kon burgemeester Dirk Willem bevestigen dat mede vanuit de politiezone Pajottenland eindelijk de bestelbon voor het plaatsen van een ANPR-camera op Commijn werd opgesteld. Het was immers wachten op gelijkaardige beslissingen van Galmaarden en Herne voor hun grondgebied. De burgemeester verwacht dat de camera tegen het einde van het jaar operationeel zal zijn.
 
Coronadank
 
Burgemeester Dirk Willem hield er aan alle raadsleden, alle medewerkers en alle vrijwilligers te bedanken voor de vlotte samenwerking tijdens de lopende coronacrisis. Een speciaal dankwoordje was er voor schepen Cindy Durieuxen de leden van de gezondheidsraad. Hij gaf ook mee dat er gedacht wordt aan het schenken van een cadeaubon aan alle vrijwilligers die hun medewerking hebben verleend.
 
Evenementenzaal
 
Er hangen terug sombere wolken boven de nieuwe evenementenzaal. Het was burgemeester Dirk Willem die ter zitting meedeelde dat de raad voor vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning recent heeft vernietigd. Vooral het niet voorzien hebben van parkeergelegenheid binnen het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Plasbeek zou daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. In de nu vernietigde vergunning werd voor parkeergelegenheid verwezen naar de mogelijkheden op de Plaats. Het arrest zou evenwel geen schorsend effect hebben op het gebruik van de zaal.
 
De burgemeester zal nu de precieze draagwijdte van het arrest verder onderzoeken met een advocaat. Er zou zich wel een wisseloplossing kunnen aandienen aan de kant van het kerkhof. Allicht zal een nieuwe aanvraag in die zin worden opgesteld en ingediend.
 
Heropening school
 
Schepen voor onderwijs Cindy Durieux gaf een kort overzicht van de maatregelen die genomen worden voor de heropening van de school, voor de leerlingen en de leerkrachten. Zij verzekerde dat daarbij alles in het werk wordt gesteld om dat in de beste omstandigheden en met respect voor alle veiligheidsmaatregelen te bewerkstelligen. Er is immers niet alleen het terug opnemen van de schooldraad voor de leerlingen van het 1ste, het 2de en het 6de leerjaar. De school dient eveneens in te staan voor de noodopvang van de leerlingen uit de andere leerjaren. Daar waar de eerste dagen van de crisis dit aantal zich beperkte tot slechts enkele leerlingen is dat aantal de jongste dagen gestegen tot om en bij de 30.
 
Boodschappendienst – Thuisopvang Zieke Kinderen
 
Als leden van de raad voor maatschappelijk welzijn keurden de gekozenen de gratis boodschappendienst voor de ouderen van dagen en de hulpbehoevenden goed evenals de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met Thuisopvang Zieke Kinderen. Voorzitter Dirk Willem wist daarbij aan te geven dat van de gratis boodschappendienst tot op heden slechts één enkel iemand gebruik heeft gemaakt en dat ook de dienst Thuisopvang Zieke Kinderen in het verleden slechts weinig heeft dienen in te springen. Hij ziet daarin dan ook het bewijs dat de inwoners in de gemeente toch wel veel solidariteit betonen en elkaar steunen in moeilijke tijden. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020

archief