BEVER – Een blij weerzien op de eerste schooldag in basisschool Ak Cent

BEVER – Een blij weerzien op de eerste schooldag in basisschool Ak Cent

Ak_cent___2_
BEVER – Een blij weerzien op de eerste schooldag in basisschool Ak Cent - © Deschuyffeleer
 
Ak_cent___1_
BEVER – Een blij weerzien op de eerste schooldag in basisschool Ak Cent - © Deschuyffeleer
 
Ak_cent___3_
BEVER – Een blij weerzien op de eerste schooldag in basisschool Ak Cent - © Deschuyffeleer
 
Ak_cent___4_
BEVER – Een blij weerzien op de eerste schooldag in basisschool Ak Cent - © Deschuyffeleer
 
Ak_cent___6_
BEVER – Een blij weerzien op de eerste schooldag in basisschool Ak Cent - © Deschuyffeleer
 

De gemeentelijke basisschool Ak’Cent is het nieuw schooljaar ingestapt vol ‘Dromen’. Door de coronamaatregelen verliep de eerste schooldag, net zoals in de andere scholen, enigszins anders dan de vorige. Uiteraard wat minder toeters en bellen dan gewoonlijk maar dat kon de pret alleszins niet bederven. Van schepen voor onderwijs Cindy Durieux was te vernemen dat er in Bever 246 kinderen tussen de leeftijdstijd van 2,5 jaar en 12 jaar woonachtig zijn. Daarvan zijn er 164 ingeschreven in Ak’Cent. Dat is 44 % van de huidige schoolpopulatie.

Leerlingenstop niet meer aan de orde
In de jaren die volgden op 2011 zag het gemeentebestuur zich met toen ruim 420 inschrijvingen genoodzaakt een leerlingenstop tot een maximum van 400 in te voeren. Die forse leerlingentoestroom was toen hoofdzakelijk de wijten aan de sluiting van een basisschooltje in het naburige Sint-Pieters-Kapelle en aan een schoolbusvervoer dat tot ver over de gemeentegrenzen ging. Inmiddels is de toestand genormaliseerd en blijven de inschrijvingen onder de grens van de 400.
De directie
In een duobaan zijn het Dorien Cochez en Laetitia De Greve die de directiestoel bezetten. De school telt met Bever-centrum, Akrenbos kleuterpaviljoen en Akrenbos Lager drie vestigingen. Eén van de hoofdtaken van de directie bestaat er dan ook in de coördinatie tussen die vestigingen te bewerkstelligen. Verder vertaalt hun taak zich in een pedagogisch luik, zeg maar een bijdrage aan de realisatie van het opvoedingsproject van de school, en dit in samenwerking met alle onderwijsparticipanten. Een ander belangrijk luik bestaat dan ook in het verzorgen van de onderlinge contacten tussen de verschillende entiteiten en het waarborgen van de nodige uniformiteit. Beiden zijn het er over eens dat de administratieve mallemolen de laatste jaren zeker niet is gegroeid en dat de overheid dan ook een inspanning doet om het beheer en het bestuur van een school te vereenvoudigen.
'Dromen' als jaarthema
Het jaarthema is er ééntje dat tot de verbeelding van groot en klein spreekt. Voor de oudere leerlingen is ‘Dromen’ dan ook veel meer dan de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die tijdens de slaap ervaren worden. 'Wat is er van de dag van morgen? en 'wat word ik later?' ‘Gelukkig zijn met wat je hebt’ zijn zo zijsporen die zullen bewandeld worden. Indien de coronamaatregelen het toelaten is het verder de bedoeling om één keer per maand er telkens met een andere klas op uit te trekken doorheen de Beverse straten en kouters. Via straattekeningen zouden de kinderen dan hun gedachtegang gerelateerd aan het jaarthema kunnen de vrije loop laten. Hierdoor voorziet de school ook het bevorderen van de contacten tussen én de bevolking én de schoolgaande jeugd.
Een vestiging minder
Schepen Durieux wist op deze eerste schooldag ook vrijblijvend een tijdslijn mee te geven die de reorganisatie van het schoollandschap beoogt. Op termijn is het immers de intentie van drie naar twee vestigingen te gaan. Hierbij zou de infrastructuur van de vestiging van het kleuterpaviljoen in Akrenbos fors worden uitgebouwd en de overige vestiging eveneens in Akrenbos worden afgebouwd. In die zin kon zij meegeven dat het subsidiedossier bij Agion werd goedgekeurd. Toekomend jaar dan worden architecten aan het werk gezet. Hun werk moet in eerste instantie uitmonden in een vergunningsaanvraag. Hierop volgt dan een aanbesteding van de werken en de uiteindelijke realisatie. Gewag maken van een datum van ingebruikname is volgens de schepen evenwel nog niet aan de orde.
Ak’Cent in cijfers

1
School

 
Ak’Cent Bever (Officieel gesubsidieerd onderwijs)
Vestiging Centrum + Akrenbos 1 + Akrenbos 2
2
Directie
Dorien Cochez (1999)/Laetitia De Greve (2010)
3
Contact
directie@akcentbever.be
4
Aantal leerlingen sept 2020
370 (127 + 153)
5
Aantal leerlingen sept 2019
372
6
Aantal personeelsleden 2020
45
7
Jaarthema
Dromen

Opnieuw naar school in coronatijden
De start van het nieuwe schooljaar ziet er alleszins anders uit dan de vorige jaren. Concreet wordt scholen nu aangeraden ramen en klasdeuren wijd open te zetten of op zijn minst de klasdeur op een kier open te laten staan. Zo zijn lokalen nooit hermetisch afgesloten wanneer er leerlingen aanwezig zijn. Daarnaast wordt ook een CO2-meter aanbevolen. Veel aandacht blijft uiteraard ook gaan naar het geregeld wassen van de handen en het behouden van een veilige afstand. Thans wordt ook het belang onderstreept van het dragen van mondmaskers en het ventileren en het verluchten van de klaslokalen. De meeste scholen beschikken evenwel niet over een ventilatiesysteem en dus wordt het lesgeven in lokalen met de ramen open straks het nieuwe normaal.
Iedere basisschool kreeg een plan met maatregelen per pandemieniveau. Het plan wil in elk scenario het recht op leren maximaal garanderen zonder de veiligheid van het kind uit het oog te verliezen..
Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus of -fasen en per pandemieniveau gelden er veiligheidsmaatregelen. Deze vier niveaus gaan van groen naar rood over geel en oranje. Alle scholen in Herne en Bever starten in pandemiefase geel. De school kan evenwel bijkomende maatregelen nemen op basis van een risicoanalyse. In de scholen in Herne en Bever is dit tot dusver evenwel niet aan de orde.
In de klassen van het basisonderwijs moeten de leerlingen, ook al zijn ze 12, geen mondmasker dragen. Het personeel draagt wel een mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden. Dit is niet geldig in het kleuteronderwijs. Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en het afhalen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 sep 2020
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Marc Colpaert | 17 aug 2020

archief