BEVER – Raadslid Rudi Geuens zegt te blijven ijveren voor degelijk bestuur

C21

BEVER – Raadslid Rudi Geuens zegt te blijven ijveren voor degelijk bestuur

Rg2
BEVER – Raadslid Rudi Geuens zegt te blijven ijveren voor degelijk bestuur - © Deschuyffeleer

Onafhankelijk raadslid Rudi Geuens blijft de meerderheidsfractie van ‘Bij ons in Bever - Chez nous à Biévène’ in het algemeen en burgemeester Dirk Willem in het bijzonder aanklampen om de regels van behoorlijk bestuur vervat in het Vlaams decreet Lokaal Bestuur na te leven. Het grootste slachtoffer daarbij blijkt wel de gemeentelijke administratie te zijn. Zo hebben zich nu zowel de algemeen directeur als haar vervangster zich op de jongste gemeenteraad om gezondheidsredenen afwezig gemeld. En zo komt het dat schepen Cindy Durieux tijdens de jongste zitting én van de gemeenteraad én van de raad voor maatschappelijk welzijn de opstelling van de notulen diende te combineren met haar mandaat.

Het versturen van zijn 17de klacht naar de gouverneur was voor Rudi Geuens de aanleiding om in een persmededeling zijn standpunt inzake de (on)bestuurbaarheid van de gemeente sinds de ploeg van burgmeester Dirk Willem aan zet is toe te lichten. Hij tilt ook zwaar aan de uithaal van schepen Cindy Durieux aan zijn adres tijdens de gemeenteraadszitting van april laatsleden waarbij hem een gebrek aan samenwerking met het schepencollege werd verweten. Voor Rudy Geuens was dit toch wel kort door de bocht: “Waar het huidig bestuur vasthoudt aan het afstandelijk feodaal stelsel van besturen probeer ik de politiek en het bestuur te plaatsen in de tijd anno 2021. Inspraak van burgers is belangrijk en raadsleden kunnen vanuit de oppositie ook bijdragen tot de politieke cultuur van een gemeente door kritische vragen te stellen, agendapunten toe te voegen en desnoods klachten neer te leggen. Het nieuw decreet Lokaal Bestuur dwingt immers ook de immer gesloten plaatselijke afdeling van de CD&V-partij tot openbaarheid van het gemeentelijk bestuur. Ik vind net dat ik op die manier heel hard meewerk met het bestuur en dat ze er bijzonder ondankbaar voor zijn”.

Heikele punten die de aandacht van het onafhankelijk raadslid eerder weerhielden en nu nog weerhouden zijn onder meer het tijdig bezorgen van de notulen van het schepencollege aan de raadsleden, het bijhouden van een register ingekomen en uitgaande briefwisseling, het onbehoorlijk voorzitten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn door de voorzitter, het hanteren van vriendjespolitiek, de aanhoudende heisa rond de bouw van de nieuwe evenementenzaal, belangenvermenging en het ‘dom’ houden van de inwoners. “Meerdere klachten werden door de gouverneur als gegrond verklaard en noopten burgemeester Dirk Willem en zijn bestuursploeg dan ook tot een reeks bijsturingen om zich te schikken niet alleen naar de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur maar ook naar tal van andere regelgevingen zoals in het domein van de ruimtelijke ordening en de openbare veiligheid”, geeft Rudi Geuens aan.

“Het is als onafhankelijk raadslid dikwijls een eenzame tocht doorheen de woestijn maar menig inwoner spreekt mij ongedwongen aan om zeker niet op te geven. Dat sterkt mij in de overtuiging dat de weg zwaar kan zijn maar dat het einde toch wel in zicht is”, besluit een immer strijdvaardige Rudi Geuens, die het recent heengaan van Open voor de Mens collega-raadslid Ghislain Vandercapellen ten zeerste betreurt. “Ook Ghislain was een voorvechter van openbaarheid van bestuur in de meest uitgesproken zin. Hij had daarbij een uitgesproken mening en een eerbaar gevoel voor gemeentepolitiek”. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 jun 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022

archief