Vergunningsaanvraag voor 4 windturbines in SILLY en EDINGEN

C21

Vergunningsaanvraag voor 4 windturbines in SILLY en EDINGEN

Vergunningsaanvraag_4_windturbines
Vergunningsaanvraag voor 4 windturbines in SILLY en EDINGEN - © Deschuyffeleer
 

Tweede openbaar onderzoek - Aanvullende studie - Persbericht Eoly Energy

EOLY Energy, een bedrijf actief in hernieuwbare energie, ontwikkelt momenteel twee projecten in de gemeente Silly. Het eerste project bestaat uit 2 windturbines in Hellebecq. De uitvoering van de werken is gepland. De indienstname is voorzien voor het tweede semester van 2022.

De vergunningsaanvraag voor het tweede project, ten noordoosten van Bassilly en langs de autosnelweg E429, werd reeds ingediend. Het betreft 4 turbines, waarvan 3 op grondgebied van Silly en 1 op grondgebied van Edingen.

Een voorafgaande informatievergadering werd reeds op 27 februari 2019 georganiseerd. EOLY Energy heeft eveneens het initiatief genomen om tijdens een infomarkt toelichting bij het project aan de omwonenden te geven.

De vergunningsaanvraag werd in september 2020 ingediend. Een eerste openbaar onderzoek heeft in oktober 2020 plaats gevonden.

Aanvullende studie

Op verzoek van de gedelegeerde en technische ambtenaren van het Waals Gewest, die bevoegd zijn voor de behandeling van het dossier, werden gewijzigde plannen en een daaruit voortvloeiende bijkomende impactstudie ingediend.  Hiermee wordt tegemoet gekomen aan  opmerkingen over regenwaterafvloeiing en impact op de landbouwpercelen.

Een tweede openbaar onderzoek wordt daarom georganiseerd. Dit openbaar onderzoek loopt tot 31 augustus op grondgebied van de gemeenten Silly, Edingen, Lessines en Ath.

Een marktstudie door het onderzoeksbureau Ipsos

Het marktonderzoeksbureau Ipsos heeft gedurende de periode van 5 tot 16 oktober 2020 een opinie-onderzoek door middel van een telefonische enquête uitgevoerd.

De resultaten tonen aan dat meer dan 80% van de inwoners van de gemeenten in de nabijheid van het project (Silly, Marcq en Bever) een positieve houding ten aanzien van groene energie hebben. Bovendien hebben 79% van de inwoners een positief of neutraal standpunt ten aanzien van het windproject in Bassilly/Enghien (51% positief en 28% neutraal).

De impact op de biodiversiteit

Zoals beschreven in de natuurstudie uitgevoerd door het studiebureau CSD, trekt de projectzone slechts enkele soorten vogels aan. Om de impact te verminderen wordt een compensatiezone voor de vogels van 4 ha grasland voorzien. De turbines zullen stop gezet worden wanneer vleermuizen aanwezig zijn.

Landschapsstudie Strategisch Project Pajottenland

De landschapsstudie van het Strategisch Project Pajottenland, opgemaakt op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, duidt de snelweg A8/E429 als infrastructuur om windturbineprojecten mee te bundelen aan. De projectzone Bassilly/Enghien sluit aan bij de vooropgestelde positieve zoekzone in het zuidwesten van de provincie.

Burgerparticipatie  

Het project zal door EOLY Coöperatie open gesteld worden voor rechtstreekse participatie door de burgers in een windturbine. Hierbij zullen de inwoners van Silly, van Enghien en van de omliggende gemeenten prioriteit krijgen.

Het lokaal draagvlak wordt versterkt

EOLY Energy wil het lokaal draagvlak voor dit project van hernieuwbare energie nog versterken door een project van aanplanting van groen voor te stellen. Langs de Ravel die Hellebecq met Bassilly verbindt zou bv. bijkomend groen op sommige plaatsen kunnen aangeplant worden. Wij staan open voor andere suggesties die de leefomgeving voor de omwonenden verbeteren.

De bijdrage aan de klimaatdoelstellingen gaat voor EOLY Energy hand in hand met het beschermen van de biodiversiteit. Dit zowel door begeleidende milieumaatregelen in de vergunning opgelegd als door een lokaal project in samenwerking met de gemeente of met lokale partners.

Eoly Energy steekt de hand uit

EOLY Energy staat open voor dialoog met iedereen die suggesties heeft om het project te verbeteren.

Wie meer informatie wil over dit project kan contact opnemen via info@eoly-energy.com

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 jul 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022

archief