BEVER – Kristof Cattie klaar voor overname burgemeesterssjerp

C21

BEVER – Kristof Cattie klaar voor overname burgemeesterssjerp

Kristof_1
BEVER – Kristof Cattie klaar voor overname burgemeesterssjerp - © Deschuyffeleer
 
Uitslagen_gemeenteraad_2018
BEVER – Kristof Cattie klaar voor overname burgemeesterssjerp - © Deschuyffeleer
 

Met Nieuwjaar draagt huidig burgemeester Dirk Willem (Thuis in Bever/Chez nous à Biévène) zijn bestuurssjerp over aan zijn partijgenoot Kristof Cattie (37). Dat werd overigens al bij het begin van de lopende legislatuur bekendgemaakt. Kristof Cattie werd toen als eerste schepen voorgedragen voor een termijn van drie jaar. Begin januari wisselen beide heren van functie en wordt Kristof Cattie meteen ook de voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, het vroegere OCMW.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 behaalde Dirk Willem 362 voorkeurstemmen. Kristof Cattie van op zijn derde plaats op de Thuis in Bever/Chez nous à Biévène-lijst was dan weer goed voor 380 stemmen op zijn naam. Kristof Cattie hield dan alsnog de boot van het burgemeesterschap af omdat hij vond dat hij met de ervaring van slechts één mandaat als gemeenteraadslid niet over de voldoende bagage beschikte om als volwaardig burgemeester Luc Deneyer te kunnen opvolgen. Afdelingsvoorzitter Walter Van Haegenborgh zei toen:  “Hierbij denken we zowel aan vernieuwing als aan continuïteit en op die manier kan een nieuwe generatie klaargestoomd worden en kunnen lopende dossiers correct doorgegeven worden.”

Continuïteitsvisie

Kristof Cattie: “In de drie voorgaande jaren heb ik in een bestuur met burgemeester Dirk Willem als een ervaren, gedreven en ambitieus kopman vooral mijn oren en mijn ogen de kost gegeven. Ook heb ik via talrijke webinars, want corona liet het niet anders toe, mij vooral toegespitst op het kennis opdoen inzake de wettelijke taken en het beheren van de diverse politieke portefeuilles verbonden aan het burgemeesterschap. Eén van de functies van een burgemeester die ik hoog inschat is het luisteren naar de burgers en het zichtbaar aanwezig zijn. Om dat mogelijk te maken heb ik ook beslist om nog slechts halftime outdoor te gaan werken”.

Belangrijke dossiers

“Ook voor politiek Bever zijn er een aantal dossiers die de komende jaren zo niet aan hun slotstuk zullen toe zijn  dan wel een grote stap in die richting zullen zetten. Dit zijn dan in eerste instantie de uitbouw van de GBS-afdeling op Akrenbos. De subsidieaanvraag, de verwerving van de grond en de vormgeving van het project zijn achter de rug. Nu volgt nog het indienen van de omgevingsvergunning, het aanstellen van een aannemer en de uitvoeringswerken. Het zou mooi zijn indien de ingebruikname van de gebouwen zich nog tijdens deze legislatuur moest zien concretiseren.

Ook het domein Akrenbos staat bovenaan de lijst. De intentie is hier een regularisatie door te voeren met in haar kielzog de creatie van een kleinschalig en beperkt woongebied. Ook hier zetten wij gestaag stappen in de goede richting maar is de eindmeet duidelijk nog niet in zicht. De hoofdlijnen hierbij zijn de grondverwerving, de aanleg van de nutsvoorzieningen en de aanleg van onverharde wegen”.

Het centrum van Bever ziet Kristof Cattie als te weinig aantrekkelijk met te veel asfalt en beton en te weinig groen. Verder sleutelen aan de ‘herinrichting’ van de Plaats is dan ook een andere hoofdprioriteit. “De bouw van onze evenementenzaal en het beperken van de doorgang voor zwaar verkeer zijn al een stap in de goede richting maar daarmee is het eindresultaat nog niet behaald. Ook het centrum kortweg ‘mooier’ maken is een engagement die wij voordien aangingen en dat we ook op termijn willen gerealiseerd zien”.

Klein maar fijn

“Het valt ook niet te ontkennen dat Bever een kleine gemeente is. Dat neemt niet weg dat ook Bever ‘leeft’. Dat ervaren de Bevernaren haast dagelijks dankzij de tientallen verenigingen uit de sport-, de cultuur-, de jeugd-, de senioren-, de natuur- en de milieuwerelden die zich nuttig maken. Al die verenigingen hebben het de 18 voorgaande maanden moeilijk gehad. Het is dan ook een taak van het lokaal bestuur om zich in te zetten om hen te steunen om die zware coronaperiode te kunnen overbruggen. Ook het klimaat en de energietoekomst laten het kleine Bever niet koud. De gemeente behoort tot het pakket gemeenten in het ruime Pajottenland die samen en met volle overtuiging via een landschapsstudie mee ijveren voor een volwaardige gebiedsvisie voor hernieuwbare energie. En algemeen gesproken heeft Bever, overigens mede dankzij de leden van de oppositie, in de voorbije jaren al goed werk geleverd. Ook die goede verstandhouding en samenwerking wensen wij in stand te houden want ‘alleen zijn we sterk, samen zijn we nog véél sterker'. In diezelfde context zie ik ook veel heil in een fel uitgebouwde intergemeentelijke samenwerking"..

Herverdeling schepenbevoegdheden

De burgemeesterswissel leidt voor de periode 2022-2024 tot een herschikking van de schepenbevoegdheden. Zo krijgt burgemeester Kristof Cattie naast het  voorzitterschap van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn ook nog algemeen beleid, politie, brandweer, burgerlijke stand, openbare werken, milieu en  dierenwelzijn  toebedeeld. Eerste schepen Dirk Willem wordt dan bevoegd voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, landbouw en evenementen. Cindy Durieux wordt schepen van onderwijs, cultuur, senioren/medioren, gezondheid, onthaal en personeel en ten slotte worden aan Maxime Vanholder de portefeuilles van financiën, sport, ontwikkelingssamenwerking en jeugd toevertrouwd.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 okt 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 jun 2022

archief