BEVER – Dossier nieuwbouw school Akrenbos vordert goed

C21

BEVER – Dossier nieuwbouw school Akrenbos vordert goed

Cindy_durieux
BEVER – Dossier nieuwbouw school Akrenbos vordert goed - © Deschuyffeleer
 

Onlangs titelde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in een persmededeling ‘2 miljoen euro voor scholenbouw in Bever’. Schepen van onderwijs Cindy Durieux geeft enige toelichting omtrent deze mededeling. Zij geeft duiding over de juiste toedracht van dit bedrag.

Bij het aantreden begin 2019 van de nieuwe bestuursploeg met burgemeester Dirk Willem vanuit de politieke familie 'Thuis in Bever' aan het roer was ook de uitbreiding van de school op Akrenbos 133 één van de beleidsdoelstellingen. In de toenmalige begroting stond hiertegenover een  budget van 4.350.000 euro ingeschreven.

Waarom die uitbreiding

In de jaren die volgden op 2011 zag het gemeentebestuur zich met toen ruim 420 inschrijvingen genoodzaakt een leerlingenstop tot een maximum van 400 in te voeren in de schoot van de gemeentelijke basisschool Ak’cent. De toestand is thans genormaliseerd met inschrijvingen die zich situeren rond de 370. Om dit contingent leerlingen te voorzien van het betere onderwijs met daaraan gekoppeld een adequate huisvesting besliste het toenmalig gemeentebestuur met burgemeester Luc Deneyer te gaan voor drastische infrastructuurwerken waarbij op termijn van drie vestigingsplaatsen zou kunnen worden overgegaan naar twee.

Hierbij zou de infrastructuur van de vestiging van het kleuterpaviljoen in Akrenbos 133 fors worden uitgebouwd en de  vestiging Akrenbos 71a worden afgebouwd. In 2020 werd in die zin een subsidiedossier bij AGION ingediend en ontvankelijk verklaard. Daarbij was 2021 dan het jaar dat de architecten aan het werk werden gezet voor een project dat in eerste instantie zou moeten uitmonden in een vergunningsaanvraag.

Oktober 2019 - Haviland

Voor het realiseren van het bouwproject voor de school Akrenbos 133 verleende Bever een 'in-house' opdracht aan de vereniging voor intergemeentelijke samenwerking Haviland. Daarbij stond Haviland dan verder in voor de studie en de bouwopvolging van het project, het ontwerp en de verwezenlijking van de veiligheidscoördinatie evenals voor de verslaggeving over de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB). In dezelfde zin werden ook de voorwaarden voorzien in de overeenkomst 'projectregie' goedgekeurd. Er zou wel mogen gerekend worden op om en bij de 70% subsidies vanuit AGION (Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs).

Zomer 2021

Vooraleer echter te kunnen overgaan tot het uitbreiden van de school Akrenbos 133 moest werk gemaakt worden van de ontwerpakte voor de aankoop van aanpalende bouwgronden. In totaal 3 percelen met een globale oppervlakte van zo’n 22 aren. Hierbij was een aankoopsom gemoeid van nagenoeg 300.000 euro.

Om te kunnen overgaan tot de sluiting van Akrenbos 71a moet evenwel eerst de school Akrenbos 133 worden vergroot. Het architectenbureau Oda uit Geraardsbergen tekende na veel overlegmomenten een definitief plan uit dat als basis diende voor de vergunningsaanvraag.

September  2022

De nagenoeg 370 kinderen die school lopen in Ak’Cent zijn nu nog verspreid over drie vestigingen. De instappers, de derde kleuterklas, het 1ste, 2de, 4de en 6de leerjaar zijn gehuisvest in het centrum (ruim 200 kinderen), de 1ste en 2de kleuterkas zijn ondergebracht in Akrenbos 133 ‘Kleuterafdeling’ (en tachtigtal kinderen) en het 3de en het 5de leerjaar ten slotte worden onderwezen in da afdeling Akrenbos 71a ‘Lager’ (een tachtigtal kinderen). Na de nieuwbouw en mits een herschikking van de klassen zou Akrenbos 133 de vestiging zijn voor alle kinderen uit de kleuterklassen en het eerste leerjaar. De overige lagere klassen krijgen dan een vaste stek in het centrum.

Uitbetaling eerste schijf in zicht

Eind 2021 nam het architectenbureau Oda deel aan een wedstrijd waarbij het bureau met het project Akrenbos intekende. Dat legde de jonge architecten geen windeieren. Zij werden beloond met een noemenswaardige ereprijs. Na het binnenhalen van die prijs gingen Oda en Haviland  aan de slag om het subsidiedossier bij AGION verder te finaliseren.

Ook het definitief dossier werd ontvankelijk verklaard en voorzien van een goedkeuring. Begin oktober kreeg het lokaal bestuur dan het officieel bericht vanuit de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) dat een  eerste schijf van 2 miljoen euro van de toegekende AGION-subsidie nog dit jaar zou doorgestort worden om zo met de werken te kunnen starten. Voor het basisonderwijs bedraagt de subsidie 70% van de kosten.

Kostprijs van het gebouw in (afgeronde) cijfers

Terrein:  300.000 euro
Plannen en studies:  550.000 euro
Gebouw: 5.420.000 euro
Agion: 3.150.000 euro
Plattelandsfonds: 903.000 euro
Lening : 1.000.000 euro
Gemeente Bever : 790.000 euro

Vooropgestelde Timing

 Aanbestedingsprocedure: eerste maanden van 2023
Aanstelling van aannemer: april 2023
Start van de werken: juni 2023
Realisatie: 13 maanden
Ingebruikname van het nieuwe complex : zonder onvoorziene omstandigheden 1 september 2024.

Schepen voor onderwijs Cindy Durieux: “Omdat zo’n ingrijpende werken ook voor overlast zullen zorgen in de buurt vond ik het noodzakelijk om met die buurt goeie afspraken te maken. Die goeie afspraken beginnen met een goede communicatie. Daarom hebben wij al aan de tafel gezeten om iedereen duidelijk te maken wat waar en wanneer voorzien is. Ik ben immers te vinden voor het gezegde ‘men is beter af met een goede buur dan met een verre vriend’.

Ook de ouders van de betrokken schoolgaande kinderen hebben wij samengebracht om ook hen uit te leggen wat de intentie is en hoe de werken zullen verlopen. Om de veiligheid van de schoolkinderen van Akrenbos 133 optimaal te kunnen garanderen hebben wij er voor gekozen de gebouwen Akrenbos 133 gedurende de ganse tijd van de werken niet als schoolgebouw te gebruiken. Wij voorzien een herindeling van de klassen die terzelfdertijd zal ingaan als de werken en die zal aangepast zijn aan de noden. Met nu al de latere definitieve opdeling in het achterhoofd – kleuters en 1ste leerjaar in Akrenbos 133 en alle andere kinderen in het centrum - zullen wij de verhuis van de klassen goed voorbereiden zodat dat gans gebeuren zo weinig mogelijk impact zou hebben op zowel de ouders als op de kinderen”.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 09 jan 2023

archief