PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 februari

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 februari

Naamloopr_13_feb_2023
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 februari - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_feb_2023__2a_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 februari - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_feb_2023__3a_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 februari - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_feb_2023__4a_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 februari - © Deschuyffeleer
 
Politieraad_feb_2023__1_
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 13 februari - © Deschuyffeleer
 

Korpschef

De raadsleden namen kennis van het koninklijk besluit dd. 23/01/2023 houdende de aanstelling van hoofdcommissaris David Cummins tot korpschef van de lokale politie Pajottenland voor een termijn van vijf jaar. De gebruikelijke eed had hij per 01/02/2023 al afgelegd in handen van de voorzitter van het politiecollege, de Hernse burgemeester Kris Poelaert. Meteen was het voor de nieuwbakken korpschef ook de eerste keer dat hij de politieraad bijwoonde. Hij kreeg daarbij de gelegenheid  kennis te maken met de raadsleden en een beeld te schetsen van de eerste prioriteiten waarmee hij thans geconfronteerd wordt. En dat zijn in eerste instantie uiteraard samen met de medewerkers de  ingebruikname van het nieuw politiehuis begin maart en het verder ontwikkelen van zijn beleidsvisie  onder de vorm van een opdrachtbrief.

Weliswaar afwezig door omstandigheden werd verder eerste commissaris Philippe De Gelas, de uittredende waarnemende korpschef, door de voorzitter mede namens de overige raadsleden en de personeelsleden ook nog bedankt voor zijn inzet tijdens de afgelopen bewogen periode in de schoot van het korps.

Eedaflegging

Het korps mocht recent met de inspecteurs Tobias Garain (Leerbeek) en Siebe Engels (Haaltert) ook twee nieuwe medewerkers voor de dienst noodhulp/interventie verwelkomen. Zij legden dan ook de eed af in handen van de voorzitter.

Nieuwkomer in de rangen van het korps op basis van een vervangingscontract is ook adviseur Eline Arents (Roosdaal) als beleidsmedewerker. Ook zij mocht zich voorstellen aan de raadsleden.  

Samenaankoop verzekeringen

De raadsleden zetten ook het licht op groen voor het verlenen van een mandaat aan de politie Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) om op te treden als aankoopcentrale voor de politiezone Pajottenland voor wat betreft een opdracht een overheidsaankoop voor risicoverzekeringen zoals arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, patrimonium, vloot en zaakschade.

Aankoopcentrale

De raadsleden stemden ook in met het in zee gaan met de dienstverlenende vereniging TVMS (Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services) vanaf 01/03/2023 als aankoopcentrale. Instellingen zoals een politiezone die onderhevig zijn aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten worden immers almaar meer geconfronteerd met almaar meer complexe technisch-administratieve vraagstukken en met eisen met betrekking tot afdoende vakspecifieke kennis.

TMVS heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management, HRM, infrastructuurmanagement, ICT service management en aanverwante evenals de uitvoering ervan ten behoeve van de deelnemers.

Varia

Naar aanleiding van het voorstel van raadslid Rudi Thibaut (Galmaarden) tijdens de politieraad van 12/12/2022 om vanuit de politiezone een motie te sturen naar de federale overheid om de initieel  met de minister van binnenlandse zaken onderhandelde globale sectorale loonsverhoging voor de personeelsleden van de politie uit te voeren zoals toen overeengekomen kon de Gooikse burgemeester Simon De Boeck, die toen de politieraad voorzat, meedelen dat het voorstel in het politiecollege werd besproken. Het politiecollege stelde dat het echter weinig nut zou hebben een dergelijke motie te stemmen en dat het best was ‘het desbetreffend beleid te houden waar het thuishoort en dat is op het federaal niveau’. Tijdens de federale begrotingscontrole van eind december werd de uitvoering van die toegestane loonsverhoging immers gespreid in de tijd en daar kunnen de politiemensen en hun syndicale organisaties zich maar moeilijk bij neerleggen. Op de politieraad van heden was Rudi Thibaut echter verontschuldigd. De zienswijze en het besluit van het politiecollege worden hem evenwel langs een ander kanaal overgemaakt.

Voorzitter Kris Poelaert kon ook nog meedelen dat de volgende politieraden voortaan in het nieuw politiehuis zullen plaats vinden en dat het zodoende in principe de laatste keer was dat een politieraad “op verplaatsing” was doorgegaan..

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 feb 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 jun 2024
Marc Colpaert | 10 jun 2024
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief