PAJOTTENLAND - Veel belangstelling voor een beroepsloopbaan bij de politie

C21

PAJOTTENLAND - Veel belangstelling voor een beroepsloopbaan bij de politie

Img_4907a1
PAJOTTENLAND - Veel belangstelling voor een beroepsloopbaan bij de politie - © Deschuyffeleer
 
Img_4915
PAJOTTENLAND - Veel belangstelling voor een beroepsloopbaan bij de politie - © Deschuyffeleer
 

Met als insteek ‘Word jij onze nieuwe collega?’ en ‘Waarom wil jij deel uitmaken van de politie?’ wist inspecteur Frederic De Kesel als beroepenvoorlichter de aanwezigen op de informatiesessie van de politie Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) meteen duidelijk te maken waar het om ging. De politie in het algemeen en de politie Pajottenland in het bijzonder zijn immers aanhoudend op zoek naar gemotiveerde nieuwe collega’s en het korpsteam van beroepenvoorlichters kan hen daarbij van dienst zijn. De sessie werd bijgewoond door de Hernse burgemeester Kris Poelaert als voorzitter van de politieraad en door de pas aangetreden nieuwe korpschef David Cummins. Bij de doorstart van het korps wilden ze zo hun steun betuigen aan en de belangrijkheid onderstrepen van het initiatief.

Succesvolle respons   

De informatieavond in het nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester was naar het oordeel van de organisatoren een voltreffer. Een 15-tal ‘belangstellenden’ meldde zich aan en mocht genieten van een duidelijke interactieve uiteenzetting over de kandidatuurstelling en de selectieprocedure. Daarbij werd de aandacht vooral toegespitst op agenten, inspecteurs, commissarissen,…. kortom de politie die je op straat, op de baan, in de wijk en op evenementen ziet met een operationele functie. Daarnaast zijn er ook steeds bedieningen vacant voor burgerpersoneel  dat meestal terug te vinden is in administratieve en ondersteunende of technische functies. Die behoren tot het administratief en logistiek korps.

Naast de cognitieve proeven waarbij het intellectueel potentieel en de taalkennis worden getest en de sportproef waarbij de fysieke geschiktheid wordt nagekeken werd ook veel aandacht besteed aan de persoonlijkheidsproef waarbij de kandidaten beoordeeld worden naar standvastigheid, motivatie en het vermogen om in groep te functioneren.  Het onderzoek naar de medische geschiktheid en het in laatste instantie verschijnen voor een deliberatie- en moraliteitscommissie sluiten de procedure af.

Uit de streek

Beroepenvoorlichter Frederic De Kesel: “De kandidaten die wij hebben mogen ontvangen kwamen voornamelijk uit gemeenten uit onze zone en enkele naburige gemeenten. Mensen dus die weten wat het Pajottenland inhoudt en ook er van bewust zijn dat het hier gaat over een zone in een landelijke omgeving met haar typerende kenmerken die grotendeels verschillend zijn van een zone in stedelijk gebied. Mijn collega’s en ik spreken alleszins van een succesrijke ontmoeting. Meerdere kandidaten betoonden immers een bijzondere interesse voor onze zone.

Persoonlijke begeleiding  

Zoals vooropgesteld zijn we op zoek naar gemotiveerde nieuwe collega's. Wij staan dan ook voor een persoonlijke begeleiding zowel tijdens hun proeven als tijdens hun opleiding en tevens tijdens de eerste jaren van hun loopbaan binnen onze zone. Onze focus ligt daarenboven niet enkel op ‘jonge’ mensen die net van school komen maar ook op personen met levens- en werkervaring. Een gezonde mix van jeugdig enthousiasme, een gezonde werkdynamiek en een doorgedreven beroepsernst is naar mijn gevoel de sleutel tot succes”.

De inspecteur gaf tevens de boodschap mee dat ook “de politie de weerspiegeling is van de maatschappij” en dat “de politieman/vrouw voor iedereen moet aanvaardbaar zijn. Hierbij zal hij/zij dan ook zowel naar zijn collega’s toe maar ook en vooral naar de buitenwereld toe moeten getuigen van integriteit, respect, open geest, flexibiliteit, dienstverlenende ingesteldheid en fierheid op zijn/haar beroep”.

Informatie kan steeds

Voor wie niet aanwezig kon zijn op de informatieavond kan alsnog voor nadere informatie contact opgenomen worden met het team beroepenvoorlichters bestaande uit onder meer inspecteur Frederic De Kesel, inspecteur Niels Gommers en inspecteur Tim Vanophem. Zij zijn te bereiken via het algemeen nummer van de lokale politie Pajottenland 054/31.35.01 of via pz.pajottenland@police.belgium.eu .

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 feb 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 jun 2024
Marc Colpaert | 10 jun 2024
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief