PAJOTTENLAND – Het nieuw politiehuis Kester wordt eindelijk in gebruik genomen

C21

PAJOTTENLAND – Het nieuw politiehuis Kester wordt eindelijk in gebruik genomen

Verhuis_naar_e-stweg_308_kester
PAJOTTENLAND – Het nieuw politiehuis Kester wordt eindelijk in gebruik genomen - © Deschuyffeleer
 

De politiediensten zowel in het centrum van Lennik als die in Kester aan de Bruneaustraat zijn volop aan het verhuizen. Daarmee belandt het toch wel beladen dossier van ‘het nieuw politiehuis voor de lokale politie Pajottenland’ na jarenlange perikelen in een eindfase. De politie Pajottenland, die de basispolitiezorg verzekert in Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen, is voortaan dan ook operationeel vanuit de Edingsesteenweg 308 in Kester (Gooik).

Nieuw adres

Vanaf nu woensdag 8 maart is de lokale politie terug te vinden in het nieuw politiegebouw. Voor informatie, doorverwijzingen en algemene vragen kan men er terecht van maandag tot vrijdag van 8 tot 16u30.
Voor het maken van afspraken om klacht in te dienen, om aangifte te doen en/of om attest van verlies aan te vragen wordt nog steeds gewerkt via het reservatiesysteem. Dit kan via www.politie.be en  054/31. 35. 01.

Je zal hiervoor nog op 3 locaties terechtkunnen: in Kester, Edingsesteenweg 308, in Lennik  Gemeentehuis Markt 18 en in Galmaarden, Kammeersweg 8.

Voor dringende politiehulp, bel je 101.

Beladen historiek

Het was al in 2008 dat de toenmalige politieraad principieel besliste de politiediensten in de zone Pajottenland te centraliseren. Mede om de almaar grotere huisvestingsbehoeften voor het stijgend aantal personeelsleden op te vangen en om de bevolking een meer efficiënte dienstverlening te kunnen aanbieden diende er daartoe wel een nieuw politiehuis te worden opgericht.

Een studie bracht mettertijd de bevestiging dat de centrale ligging van de omgeving van het gehucht Kesterbrugge de meest aangewezen locatie voor het bouwen van het nieuw politiehuis in de politiezone uitmaakte. In overleg met de vijf andere gemeentebesturen en met de leden van de politieraad besliste het Gooiks gemeentebestuur vervolgens een ruimtelijk uitvoeringsplan op te zetten voor het verwerven van gronden in de woonuitbreidingszone langsheen de Edingsesteenweg. Daarmee zouden de nodige gronden voor de nieuwbouw dan kunnen onteigend worden. Wat dan ook gebeurde. Onenigheid tussen de onteigende grondbezitters aan de ene kant en het Gooiks gemeentebestuur en de politie aan de andere kant over én de gegrondheid van de onteigening én over de vergoeding voor de onteigening sleepten echter jarenlang aan. Uiteindelijk kwam er begin 2020 daaromtrent dan toch een overeenkomst uit de bus en kon de nieuwbouw opgestart worden.

Leasing

Na het uitschrijven van een design build finance opdracht was er intussen met de bouwonderneming NV Peremans al een contract afgesloten waarbij de bouwfirma zou optreden als bouwheer en de politiezone vervolgens het gebouw gedurende 30 jaar zou leasen om er na verloop van die tijd het eigendomsrecht over te verkrijgen. Na ook de gebruikelijke archeologische onderzoeken konden de werken in het voorjaar van 2020 dan toch worden aangevat. Om de kosten van de nieuwbouw enigszins te compenseren werd inmiddels reeds de rijkswachtbrigade van Vollezele verkocht en werd er relatief vrij recent ook nog  werk gemaakt van de verkoop van het administratief complex van de rijkswachtbrigade Lennik, dat zo in handen kwam van het gemeentebestuur van Lennik. Na de ingebruikname van het nieuw politiehuis was het ook de bedoeling het administratief complex van de rijkswachtbrigade Kester, waar de hoofdzetel van de politie Pajottenland tot op heden was gevestigd, te koop aan te bieden. Een alternatieve piste bestaat er thans echter in dat complex te slopen en het bouwrijp te maken om er zodoende voldoende parkeergelegenheid voor de privé-voertuigen van het personeel te kunnen voorzien. Het parkeren van die voertuigen in de parkeerstroken langsheen de Edingsesteenweg wordt er immers als te risicovol voor eventuele schade bevonden. De naastgelegen logementen zijn overigens nog steeds eigendom van de Regie der Gebouwen en werden door de politiezone gehuurd in afwachting van het betrekken van de nieuwbouw. Allicht zullen ook die logementen nu binnen afzienbare tijd in aanmerking komen voor verkoop.

Meningsverschillen met bouwheer

Behoudens bijkomende bepalingen voor het verzekeren van de stabiliteit van de ondergrond en van het gebouw en enkele kleinere coronaperikelen hebben er zich bij de bouw verder weinig of geen  onvoorziene of storende omstandigheden voorgedaan.

De oplevering was gepland voor het begin van het najaar van 2021. Dat alles in de laatste bouwfase naar wens is verlopen is de waarheid geweld aandoen. Constructie- en andere problemen bleven zich opstapelen en doeltreffende oplossingen bleven uit.  De laatste 18 maanden werd het een getouwtrek waarbij er ook advocaten aan te pas kwamen. Uiteindelijk kon de effectieve ingebruikname pas nu gebeuren.

Bovendien kreeg de politiezone tussendoor ook te maken met de vervanging van de in eerste instantie aangeduide interim-korpschef door een nieuwe volwaardige korpschef en kreeg de politieraad met de Hernse burgemeester Kris Poelaert een nieuwe voorzitter.

Toekomstgericht

Het concept van de nieuwbouw heeft het oog op de toekomst gericht enerzijds voor het kunnen opvangen van het ganse personeelsbestand dat mettertijd gestegen is van indertijd een 60-tal naar momenteel een 90-tal en anderzijds voor het kunnen functioneren van de diensten in de best mogelijke veilige omstandigheden. Zo is de ruimte toegankelijk voor het publiek duidelijk afgescheiden zijn van de lokalen van de diensten op het eerste en de tweede niveau. Het nieuw gebouw is bovendien ook gelegen dichtbij het kruispunt tussen de twee grote steenwegen Asse/Edingen en Halle/Ninove wat de interventietijden naar de meest afgelegen locaties ook optimaliseert.

Bijzondere financiële inspanning gaat de hoogte in

In het verleden verklaarden de zes gemeentebesturen zich al akkoord voor het leveren van een bijzondere financiële inspanning voor het tot stand komen van het nieuw politiehuis. Daarbij werd geopteerd voor een strategie waarbij het gebouw de eerste 30 jaar - mits betaling van een aanzienlijke huurprijs – van de NV Peremans zou worden geleasd. Na die 30 jaar is voorzien dat de politiezone er eigenaar van wordt. Maar ook hier heeft de uitgestelde oplevering van het gebouw roet in het eten gegooid en beïnvloedt die uitermate mede in negatieve zin de initieel voorziene gemeentelijke dotaties in het meerjarenplan.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 jun 2024
Marc Colpaert | 10 jun 2024
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief