BEVER- Het wordt een bewogen jaar voor de gemeentelijke basisschool Ak’Cent

C21

BEVER- Het wordt een bewogen jaar voor de gemeentelijke basisschool Ak’Cent

Ak_cent_bever___3_
BEVER- Het wordt een bewogen jaar voor de gemeentelijke basisschool Ak’Cent - Directeur Dorien Cochez - © Deschuyffeleer
 
Ak_cent_bever___4_
BEVER- Het wordt een bewogen jaar voor de gemeentelijke basisschool Ak’Cent - Directeur Davy Boussauw - © Deschuyffeleer
 
Ak_cent_bever___2_
BEVER- Het wordt een bewogen jaar voor de gemeentelijke basisschool Ak’Cent - © Deschuyffeleer
 
Ak_cent_bever___5_
BEVER- Het wordt een bewogen jaar voor de gemeentelijke basisschool Ak’Cent - © Deschuyffeleer
 
Ak_cent_bever___1_
BEVER- Het wordt een bewogen jaar voor de gemeentelijke basisschool Ak’Cent - © Deschuyffeleer
 

Op de eerste schooldag wachtten zoals gebruikelijk de twee directeuren van de basisschool Ak’Cent de kinderen aan de schoolpoort van de twee vestigingen op. Voor Dorien Cochez begon zo haar 14de schooljaar als directrice. Voordien was zij er ook al 3 jaar een vaste waarde als leerkracht. De eerste schooldag in Ak’Cent van co-directeur Davy Boussauw gaat terug naar 2020. Het is vanaf 2021 dat hij samen met Dorien een tandem vormt voor de leiding van goed 54 personeelsleden en nagenoeg 370 peuters, kleuters en leerlingen.

In beweging

Het jaarthema van Ak’Cent voor het nieuw schooljaar is ‘In beweging’. Dat thema werd gekozen omdat dit schooljaar vrijwel volledig in het teken zal staan van een herschikking en een reorganisatie van het klassenbestand. Dat nieuw organogram werd met het oog op de nakende werken alvast tijdens de vakantiemaanden minutieus uitgekiend om de lessen zo vlot als mogelijk te laten verlopen en de hinder te beperken tot een minimum.

Van drie naar twee vestigingen

Tot vorig schooljaar was GBS Ak’Cent verdeeld over 3 vestigingen. Om ze duidelijk van mekaar te onderscheiden kregen zij de plaatsnamen Ak’Cent-centrum, Ak’Cent-Akrenbos 133 (kleuters) en Ak’Cent-Akrenbos 71a (lager). Om het contingent leerlingen nog beter onderwijs met daaraan gekoppeld een adequate huisvesting te kunnen aanbieden besliste het vorig gemeentebestuur te gaan voor drastische infrastructuurwerken waarbij op termijn van drie vestigingsplaatsen zou kunnen worden overgegaan naar twee. Hierbij zou de infrastructuur van de vestiging van het kleuterpaviljoen in Akrenbos 133 fors worden uitgebouwd tot 10 klassen en een refter/turnzaal en de vestiging Akrenbos 71a zou worden afgebouwd. In 2020 werd in die zin een subsidiedossier bij AGION ingediend en ontvankelijk verklaard. Daarop volgde een architectenontwerp dat uitmondde in een vergunningsaanvraag die positief werd onthaald. Begin dit jaar volgde dan een aanbestedingsprocedure die de eerstkomende weken moet leiden tot de aanstelling van een aannemer. De werken zouden dit jaar nog moeten starten om eind 2024 te kunnen worden gefinaliseerd.

Schepen Cindy Durieux: “Wij hebben er voor gekozen de gebouwen Akrenbos 133 gedurende de ganse tijd van de werken niet als schoolgebouw te gebruiken. Wij hebben dan ook al grotendeels een herindeling van de klassen voorzien die ook zal behouden blijven na de werken. Met nu al die latere definitieve opdeling in het achterhoofd – kleuters en 1ste leerjaar in Akrenbos 133 en alle andere kinderen in het centrum – werd die verhuis goed voorbereid zodat dat gans gebeuren zo weinig mogelijk impact zou hebben op zowel de ouders als op de kinderen”.

Andere nieuwsjes

De gekende schoolbus rijdt op zijn laatste beentjes. Vanaf nu maandag wordt hij vervangen door een jonger exemplaar dat, met het oog op een aankoop, zal uitgetest worden. Na de realisatie van de nieuwbouw zal de schoolbus veel minder dienen te worden ingezet omdat de nieuwbouw voorzien is van een eigen refter/turnzaal. Hij zal wel nog wel ’s morgens en ’s avonds instaan voor het vervoer van en naar de kinderopvang ’t Sterretje en voor de zwem- en andere externe schoolactiviteiten.

Ook de GBS Ak’Cent - dat behoort tot de scholengemeenschap  Zuidwest-Pajottenland – zal eind deze maand present tekenen in het Baljuwhuis in Galmaarden voor een kick-off voor alle leerkrachten. Hier krijgen zij via een presentatie en uiteenzettingen alle nodige informatie nopen de interpretatie van de nieuwe doelstellingen en de nieuwe leerplannen. Die nieuwe eindtermen/minimumdoelen leggen de lat een pak hoger en focussen duidelijk op Nederlands en wiskunde voor meer onderwijskwaliteit.

Dit schooljaar trekt de eerste graad voor een driedaagse naar Oosterzele op boerderijklassen, wordt het 4de leerjaar getrakteerd op een driedaags verblijf in Bokrijk en krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar een week sport- en zeeklassen aangeboden in Brugge.

Ook dit jaar zet zowel de school als het lokaal bestuur speciaal in op de veiligheid voornamelijk rond de school in het centrum. Schepen Durieux: “Met de verhuis van de kleuterklassen naar het centrum vinden wij het meer dan nuttig ook de ouders en de grootouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid en op hun plicht om ook mee te ijveren voor zowel een maximum aan veiligheid voor de  kinderen als voor respect voor de buurtbewoners. Alle kinderen kregen in die zin een flyer mee naar huis waarin wordt aangedrongen om de auto te parkeren op de Plaats en gebruik te maken van de met gele vlag gemarkeerde voetwegen die het mogelijk maken om de school te bereiken zonder een gebruik te maken van de gevaarlijke gewestweg.  

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 sep 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 jun 2024
Marc Colpaert | 10 jun 2024
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief