EDINGEN / HERNE / BEVER – Oplossingen voor de parkeerproblemen aan het Edings treinstation in de maak

EDINGEN / HERNE / BEVER – Oplossingen voor de parkeerproblemen aan het Edings treinstation in de maak

Img_3798
EDINGEN / HERNE / BEVER – Oplossingen voor de parkeerproblemen aan het Edings treinstation in de maak - Burgemeester Olivier Saint-Amand aan het woord - © Deschuyffeleer
 
Img_3801a
EDINGEN / HERNE / BEVER – Oplossingen voor de parkeerproblemen aan het Edings treinstation in de maak - © Deschuyffeleer
 
Mobiliteit_plan_edingen
EDINGEN / HERNE / BEVER – Oplossingen voor de parkeerproblemen aan het Edings treinstation in de maak - © Deschuyffeleer
 

De mobiliteit in de Arenbergstad is en blijft een netelig probleem. In afwachting van het vinden van een mirakeloplossing wordt er alleszins al duchtig gesleuteld aan de parkeerproblemen door en in de omgeving van het station, dat nauw aansluit bij de oude stadskern. Een parkeerplaats vinden in het centrum is dan ook geenszins een lachertje, zeker niet overdag op weekdagen. De jongste maanden valt er bovendien een spectaculaire aangroei van het aantal pendelaars te noteren. Die dienen dan ook eerst met de wagen iedere dag opnieuw Edingen aan te doen om zich vervolgens via het spoor naar Brussel te kunnen begeven.

Bij de aanpak van dat bijhorend mobiliteitsprobleem dient het stadsbestuur rekening te houden met vooral twee belangrijke belangengroepen. Vooreerst is er de plaatselijke middenstand die voor zijn groei, zijn bloei en zijn toekomst de toegankelijkheid van de handelspanden in het centrum wil gewaarborgd blijven zien. Daarnaast is er het treinstation dat opgewaardeerd wordt tot een volwaardig station binnen het RER-circuit (Regionaal expresnetwerk) dat grote centra zoals Brussel dient te verbinden met hun voorsteden. Binnenkort zullen zo trouwens vanuit het station Edingen vijf treinen per uur naar Brussel sporen hetgeen in vergelijking met de toestand in 2008 een verdubbeling inhoudt van de capaciteit. In die zin is Edingen momenteel overigens al goed voor 3.000 dagelijkse opstappers. Een studie wijst uit dat voor zo’n een grote groep pendelaars een voorziening van iets meer dan 2.000 parkingplaatsen genoodzaakt is. Tot op vandaag heeft het station Edingen er echter slechts maximaal 300 in aanbod. Het overgrote deel van de pendelaars dient dan ook dagelijks zijn heil te zoeken elders in de wijde buurt van het station met alle gevolgen van dien uiteraard ook voor de buurtbewoners.  
Blauwe zones
Nu toch al enige tijd is het grootste deel van het centrum van Edingen ‘blauwe zone’ geworden. In zo’n zone dient niet betaald voor een parkeerplaats maar de parkeertijd is via de blauwe parkeerschijf wel beperkt tot maximaal twee uur. Zo kan een parkeerplaats niet meer voor een langere tijd worden ingenomen. “Het werkt”, zegt burgemeester Olivier Saint-Amand. “Door de inplanting van de blauwe zones werden onze handelaars opnieuw meer toegankelijk. Maar dat maakt wel dat dat de inname van alle mogelijke beschikbare parkeerplaatsen buiten de eigenlijke stadskern vanuit de omgeving van het station ook sterk is toegenomen”.
Treinstation
Door zijn alsmaar vlottere verbindingen naar het Brusselse toe is het station van Edingen mettertijd uitgegroeid tot een heuse attractiepool voor de pendelaars zowel uit het Pajottenland als die uit de nabijgelegen gemeenten en steden uit het verdere Waalse hinterland. Met de trein staan de pendelaars nu al op goed twintig minuten in de hoofdstad. Maar nu toch ook al meer dan 10 jaar worden de oplossingen die de overlast en het gebrek aan parkeermogelijkheden aanpakken telkens door de NMBS vooruitgeschoven in de tijd. Werken aan het talud en de inplanting langs de Assesteenweg van een parkeerruimte met drie verdiepingen zijn zo al jaren gepland om telkens echter van jaar tot jaar vooruitgeschoven te worden. Wegens te grote kost wordt het project thans zelfs niet meer als mogelijke realisatie in de NMBS-planning opgenomen.
Omdat de NMBS geen gevolg gaf of kon geven aan het nijpend parkeerprobleem kon zij vanwege het stadsbestuur evenmin op enig mededogen rekenen om het gebruik van de bestaande parking betalend te maken. Zowel voor het vroegere als voor het huidige stadsbestuur was de stelling dan ook telkens dat ‘voor wat, hoort wat’.
Vier op stapel staande projecten
Toch lijkt er nu enig schot te komen in de aanpak van de parkeerproblematiek in de buurt van het station. Op aanhoudend aandringen van het stadsbestuur liet Infrabel nu toch al de drie onbenutte rangeersporen aan de kant van de bestaande parking verwijderen. Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur met onder meer verantwoordelijkheid voor het onderhoud, de uitbreiding en de modernisering van het spoorwegnet. De NMBS of de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen dan weer is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de stations. Thans is het de bedoeling dat Infrabel de vrijgekomen ruimte ter beschikking stelt van de NMBS die dan op haar beurt kan overgaan tot de inrichting van een bijkomende parkeerruimte voor pakweg 100 voertuigen. Hierdoor zou de huidige parkeerruimte vergroten en toch in totaal al soelaas bieden voor 400 wagens.
Een tweede project dat op stapel staat is een privé-initiatief dat uitgaat van de bouwonderneming Gedimat Robijns & Zonen gelegen aan het kruispunt van de Koning Albert I-straat (Edingen) en de Groenstraat (Herne). Hier beschikt de bouwfirma over een ruimte die oorspronkelijk werd voorzien voor de uitbreiding van het bedrijf. Het is thans evenwel de intentie van de eigenaar dit terrein om te bouwen tot een volwaardige privé-parking van goed 200 staanplaatsen die dan ook mits betaling ter beschikking kunnen gesteld worden van de pendelaars. Hiermee zou het parkingcontingent in de buurt van het station toch al een capaciteit van 600 voertuigen bereiken. Een goede zaak maar toch nog altijd ver verwijderd van de 2.000 parkeerplaatsen, het ideale uitgangspunt.
Verder voorziet het stadsbestuur voor de aangroei van de parkeermogelijkheden ook nog een project door werk te maken van de herinrichting van de ruimte achter Les Fonderies Sturbois van aan de Viaductstraat tot aan de Wielant-site. Dat terrein maakte in al lang vervlogen tijden nog deel van de trambedding die Leerbeek nog aandeed. Gans het complex is trouwens al in de plannen voor de ruimtelijke ordening in het centrum opgenomen als een kwartier waarin de reconversie naar het behoud en de naar restauratie primeren op nieuwe huisvesting. De site omvat momenteel overigens al een gemeentelijke loods. Er zou hier door de herinrichting nu eveneens nog een bijkomende parkeerruimte voor een honderdtal wagens kunnen voorzien worden.
Als vierde eerder kleinschalig project voor een betere mobiliteit naar het treinstation toe wil het stadsbestuur met burgemeester Olivier Saint-Amand ook nog de oude treinbedding van de spoorlijn 123 tussen Edingen en Braine-le-Comte, die nu reeds tot aan de ringweg tussen de Asse- en de Brusselsesteenweg perfect bruikbaar is voor fiets- en voetverkeer, in dezelfde zin verder uitbouwen en alleszins die bijkomende mogelijkheid vooral bij de inwoners uit Lettelingen promoten.  
Bijkomende stopplaats tussen Edingen en Halle
Bij dit alles blijft burgemeester Olivier Saint-Amand wel de mening toegedaan dat niettegenstaande Edingen er alles aan doet om het probleem aan oplossingen te helpen het dweilen is met een kraan open: “Hoe meer autovriendelijk wij ons gaan opstellen hoe meer gebruikers wij immers gaan aantrekken. Edingen is een oude stadsvesting die over geen enkele open ruimte beschikt die een daadwerkelijke oplossing kan bieden. Het is daarom dat wij al jaren bij de NMBS aandringen opnieuw één of meerdere haltes in te lassen tussen Edingen en Halle. Die oplossing zou niet alleen Edingen maar ook Tubize, dat met eenzelfde dilemma zit opgezadeld, soelaas kunnen bieden. Zo zou het oude station van Rebecq/Bierghes perfect de rekening kunnen maken. Vlot bereikbaar en ruimte in overvloed. Wij blijven dan ook aandringen bij de NMBS om deze mogelijkheid ernstig in overweging te nemen. Zowel voor Edingen als voor Tubize is dit de enige haalbare regeling waarbij ook de NMBS trouwens alleen maar te winnen heeft”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 feb 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 07 aug 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief