SINT-GENESIUS-RODE - Bouw sociale woningen dringt

C21

SINT-GENESIUS-RODE - Bouw sociale woningen dringt

Vlinderstraat
Sociale wooonwijk Paardenstraat Sint-Genesius-Rode (Google foto)
 

Sint-Genesius-Rode heeft nog altijd een groot tekort aan sociale woningen. De Vlaamse overheid verwacht dat er tegen 2025 120 bijkomen. Het gemeentebestuur moet in actie schieten.Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen een vooropgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Vanuit haar regisseursrol op het vlak van lokaal woonbeleid neemt de gemeente concrete initiatieven om tijdig dit BSO te behalen.

  Aanvankelijk kregen de gemeenten ook een doelstelling opgelegd om bijkomende sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren in de periode 2009-2020. Inmiddels zijn de objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels opgeheven, dat gebeurde bij het decreet van 14 oktober 2016. 

 Sint-Genesius-Rode heeft nog altijd een groot tekort aan sociale woningen. Onder meer een bouwproject op de OCMW-site langs de Boomgaardweg moet dat beperkt aanbod wegwerken. Uit de laatste meting eind 2018 kwam naar voren dat er op het hele grondgebied 121 sociale huurwoningen zijn. Dat is verre van voldoende, want om het Bindend Sociaal Objectief (BSO) te bereiken, moeten er nog 120 extra bijkomen.

Een jaar geleden kreeg het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode, net als 109 andere gemeenten in Vlaanderen, te horen dat ze achterliepen op het vooropgestelde schema. Al die gemeenten kregen drie maanden de tijd om een plan van aanpak te bezorgen waarin ze aantoonden dat ze voldoende inspanningen leveren om het Bindend Sociaal Objectief te bereiken. Uiteindelijk bleven er eind vorig jaar 16 gemeenten over die het groeipad niet volgen én onvoldoende inspanningen leveren. De gemeente Sint-Genesius-Rode was er een.

 Maar nu komt er toch een reactie. De gemeentelijke website verduidelijkt het opzet:

“De gemeente maakt werk van het verwezenlijken van het Bindend Sociaal Objectief (BSO), zoals vastgesteld in het Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid. Met dit reglement wil de gemeente een projectlast opleggen aan grote projectontwikkelingen om zo het aanbod aan sociale woningen te vergroten. Enerzijds kan dergelijke projectlast uitgevoerd worden in natura, gelijk aan 15% van het aantal te verwezenlijken woonentiteiten.  Anderzijds kan de projectlast uitgevoerd worden door een financiële bijdrage te storten, gelijk aan 15% van het aantal te verwezenlijken woonentiteiten en/of kavels x 50.000 EUR. De bijdrage komt terecht in het gemeentelijk grondfonds ‘betaalwaar wonen’. Een combinatie van beide uitvoeringsmogelijkheden van de projectlast is eveneens mogelijk.(Dit betekent dus in mensentaal: wie een groot bouwproject opzet in Sint-Genesius-Rode moet daarin meteen voldoende sociale woningen, dit wil zeggen 15%, voorzien, of anders de tegenwaarde in geld aan de gemeente storten.) Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2017”.

 In andere gemeenten wordt de werkwijze al veel langer toegepast, ook hier hinkt Rode wellicht achterop. Sint-Genesius-Rode gaat nu blijkbaar aan de slag, al is het vinden van kavels en projecten niet evident. Woonpunt Zennevallei is de  belangrijkste actor met kennis en ervaring on dit domein.

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 jul 2019
Roger Swalens
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief