N-VA GERAARDSBERGEN hamert op belang toepassing Nederlands in kinderdagverblijf

C21

N-VA GERAARDSBERGEN hamert op belang toepassing Nederlands in kinderdagverblijf

Nva
Foto: © Jimmy Godaert
 

Het decreet in kwestie bevat ook voorwaarden over taalkennis en het  gebruik van taal in de Vlaamse Kinderopvang. Vanuit die optiek polste OCMW-raadslid Glenn Bogaert (N-VA) op de voorbije Raad voor Maatschappelijk Welzijn hoe het in kinderdagverblijf ‘De Zonnestraal’ gesteld is met de toepassing van het Nederlands.  “De voertaal in de leefgroepen is Nederlands en dat is uiteraard een prima zaak want er zijn sinds dit jaar 14 kinderen met anderstalige ouders aanwezig . De helft daarvan is opgenomen sinds september. Eén van de redenen van de verhoogde opname in de tweede helft van 2014 is dat de voorrangsregels van Kind en Gezin bepalen dat ouders die een opleiding volgen of aan het werk zijn, voorrang krijgen.”

Er is sinds november 1 peuter opgenomen die geen Nederlands verstaat of spreekt, maar waarvan de moeder momenteel Nederlandse les volgt. Het OCMW heeft de moeder aangeraden om thuis ook Nederlands te spreken om de integratie van het kind te bevorderen. Er zijn 2 kinderen - baby’s met beperkte taalontwikkeling - die Nederlands verstaan mits er traag en duidelijk gesproken wordt.  

Taalkennis in belang van ouders en kinderen
“Ouders die anderstalig zijn, worden actief aangespoord om ook thuis Nederlands te spreken met hun kind om de integratie binnen de groep zo vlot mogelijk te laten verlopen en dat vinden wij als N-VA natuurlijk essentieel”, zegt Glenn Bogaert. “Dit is geen pesterij, maar vooral in het belang van de ouders en de kinderen zelf want taalkennis verhoogt alleen maar de kansen van mensen in onze samenleving. ” Wordt er dan nooit een andere taal gesproken? “Enkel als het gaat over belangrijke informatie zoals het inkomenstarief met het oog op de facturatie of als er belangrijke informatie over het kind wordt meegegeven die de ouders niet verstaan, zal een andere taal gesproken worden in het belang van een vlotte en kwalitatieve dienstverlening. Dat is voor ons zeker geen euvel, dienstverlening blijft natuurlijk wel de essentie.”

Na een klacht van de Franse Gemeenschap kan Vlaanderen opvanginitiatieven niet verplichten om Nederlands te gebruiken in hun dagelijks werking, iets wat Glenn Bogaert (N-VA) betreurt. “Gelukkig is het grootste deel van de taalvoorwaarden wel overeind gebleven, het gebruik van het Nederlands in de kinderopvang is echter niet afdwingbaar. Ik ben er echter van overtuigd  dat kinderopvang een actieve rol kan spelen – idem voor de taalspeelbaden op een ander leeftijdsniveau – in de strijd tegen taalachterstand en het bijbrengen van taalvaardigheden bij jonge kinderen”, zegt Glenn Bogaert. “Zeker ook in Geraardsbergen, een stad met een grote sociale problematiek die ook heel wat gezinnen treft met een anderstalige achtergrond .”

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 dec 2014
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jimmy GODAERT | 11 jul 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief