Grootschalige werken op en langs de Dender in GERAARDSBERGEN – Eerste voorbereidende werken op terrein gestart

C21

Grootschalige werken op en langs de Dender in GERAARDSBERGEN – Eerste voorbereidende werken op terrein gestart

Dende_2
 

Waterwegen en Zeekanaal NV is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van grootschalige werken in Geraardsbergen. Om het water van de wispelturige Dender beter op peil te houden, bouwt de Vlaamse waterwegbeheerder er een nieuwe stuw. De aannemer is vandaag begonnen met de eerste voorbereidende werken: de installatie van de noodstuw. De bouwvergunning voor de eigenlijke werken is momenteel in aanvraag. De werken zullen minstens 3 jaar duren.

Schotbalken vervangen door stuwkleppen

De grote en de kleine stuw in Geraardsbergen dateren uit de 19de eeuw en zijn sterk verouderd. Ze werken nog met schotbalken, een gedateerd systeem waarbij schotbalken manueel met een takel in en uit de stroming worden getild. Dat is een moeilijke en zware klus voor het personeel. Beide stuwen worden buiten werking gesteld, maar worden wel behouden en gerestaureerd omwille van hun erfgoedwaarde. De nieuwe stuw komt in de stuwgeul van de oude grote stuw. De schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Die kunnen automatisch bediend worden en zorgen voor een nauwkeurigere en veiligere bediening.

Waterafvoerkokers onder stuweiland

De afvoercapaciteit van de nieuwe stuw zal groter zijn dan die van huidige stuw. Om de grotere capaciteit van de nieuwe stuw op te vangen wordt ook een bypass aangelegd om de oude grote stuw heen. Deze bypass bestaat uit twee betonnen ondergrondse kokers onder het oostelijke stuweiland, die dit water mee afvoeren. Ter hoogte van de parking van de Fun wordt ook een bochtafsnijding uitgevoerd.

De huidige sluis blijft behouden, de bediening ervan wordt wel gemechaniseerd. Er komt  in de stuwgeul van de kleine stuw ook een vistrap, die ervoor zorgt dat de vissen zonder problemen langs de stuw kunnen zwemmen.

Nieuw bedieningsgebouw en een eigentijdse omgevingsaanleg

Het bestaande bedieningsgebouw wordt afgebroken. Op dezelfde oever komt een nieuw en sober vormgegeven gebouw.  Ook het sluisplein en de volledige omgeving worden opgefrist. Een vlotte doorstroming van de vele fietsers en voetgangers blijft er ook in de toekomst mogelijk. De voetweg die over het complex loopt, wordt comfortabeler en esthetischer gemaakt.

Met aandacht voor vroeger

In Geraardsbergen zijn zowel de oude stuwen als de sluis en enkele kaaimuren beschermd als monument. Tijdens de werken wordt dit erfgoed zo goed mogelijk bewaard en gerestaureerd. Ook het beschermd landschap, waar het sluiscomplex zich in bevindt, wordt gerespecteerd en in ere hersteld.

Noodstuw

Vandaag wordt op terrein gestart met de eerste voorbereidende werken: de installatie van de noodstuw. Door enkele aanpassingen uit te voeren aan de sluis kan deze in geval van nood tijdens de werken ook als noodstuw ingezet worden. Zo blijft de waterafvoer steeds gegarandeerd.

Timing en minder hinder

De afgelopen jaren werden verschillende voorbereidende stappen genomen en procedures doorlopen,  waaronder de opmaak van het ontwerp en het onderzoek van de milieueffecten. De stedenbouwkundige vergunning is momenteel in aanvraag. Eens de vereiste vergunningen verkregen zijn, starten de eigenlijke werken. Deze werkzaamheden zullen in verschillende fases verlopen en zullen minstens 3 jaar duren. De kostprijs wordt geraamd op 8 miljoen euro.

Grootschalige werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. De waterwegbeheerder doet er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken. Tijdens de werken worden de nodige omleidingen voorzien, zal een groot deel van het werfverkeer over het water verlopen, en blijft de afwatering van de Dender gegarandeerd.

Infokrant en infomarkt

Begin januari krijgen alle inwoners van Geraardsbergen een infokrant in de bus waarin de werken uitgebreid worden voorgesteld. Op 28 januari 2015 vindt er ook een infomarkt plaats in jeugdhuis De Spiraal. Aan de hand van kaart- en beeldmateriaal geven de medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV uitleg bij de plannen. Iedereen is er welkom tussen 16u en 20u!

‘Stuwen op de Dender’ en www.dender.be

De plannen voor de nieuwe stuw  in Geraardsbergen maken deel uit van het grotere project ‘Stuwen op de Dender’. Waterwegen en Zeekanaal NV wil het risico op wateroverlast in het Denderbekken verkleinen. Daarom moeten onder andere de huidige stuwen op de rivier dringend vernieuwd worden. Naast de stuw van Geraardsbergen worden ook de stuwen van Idegem, Pollare, Denderleeuw, Teralfene, Aalst en Denderbelle aangepakt.

Om alle betrokkenen (lokale besturen, andere waterwegbeheerders, bedrijven en bewoners) grondig te kunnen informeren, lanceerde de waterwegbeheerder in oktober de nieuwe website www.dender.be. De site is thematisch opgebouwd en biedt alle betrokkenen recente informatie over de waterbeheersing, de werken aan de stuwen, de recreatieve mogelijkheden en de economische perspectieven

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 dec 2014
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief