GERAARDSBERGEN - Groen Geraardsbergen blijft zich verzetten tegen de afbraak van het openluchtzwembad

C21

GERAARDSBERGEN - Groen Geraardsbergen blijft zich verzetten tegen de afbraak van het openluchtzwembad

20221105_105854__kopie_
Een beeld van het openluchtzwembad meer dan 20 jaar geleden. Foto archief Marc Colpaert
 

Op de aanvraag tot afbraak van een deel van de gebouwen van het open zwembad op de site van Den Bleek, werden heel wat bezwaren ingediend. De stad Geraardsbergen gaf ondanks die bewaren toch groen licht . De volgende stap in de procedure wordt gevoerd op de Provincie Oost-Vlaanderen, wellicht in de loop van deze maand. Groen is daar niet mee akkoord en wil daarom zijn standpunt toelichten.

Groen is zeker niet tegen ontharding van oppervlakten. Groen is echter wel tegen de afbraak van het openluchtzwembad, en dit om meerdere reden;

 

in het “meerjarenplan 2020-2025” van de stad, uitgebracht in december 2019 , werden er onder het cluster “Mens en vrije tijd” voor het zwembad volgende voorstellen voorzien: 

1.  Onderhoudswerken  voor het  openluchtzwembad 

2. investeren in een nieuwe kuip, leidingen en verwarmingsinstallatie, douches, nieuwe lockers  energiezuinige maatregelen. In januari 2020 wordt er  plots, door het bestuur, aangekondigd dat het zwembad definitief gesloten  wordt.  Dit besluit werd genomen zonder ook maar enige motivering  en zonder  advies in te winnen bij de verschillende raden (sport, cultuur, jeugd, dorpsraden, erfgoed …) evenmin werd er, verplicht advies ingewonnen bij de Cultuurpact Commissie. Is dit een voorbeeld van inspraak op zijn “Geisbaergs” ?

Er werd intussen, voor de site Den Bleek, in het bijzonder het open zwembad,  een subsidiedossier in verband met ontharding van openbare ruimten aangevraagd en bekomen door de Stad. Inbegrepen in die subsidie moest er een  inspraakgroep samengesteld worden waarbij de leden(verenigingen) hun zeg mochten doen over de invulling van de site Den Bleek, na de ontharding. Al vrij vlug bleek dat het, al dan niet, verder openhouden van het zwembad zelfs niet ter sprake mocht komen.Groen heeft er totaal geen bewaar tegen dat er een plan wordt opgemaakt over het gebruik van de site van Den Beek, echter wel met behoud van DEN DOK .In de veranderende klimaatomstandigheden zou het zeer spijtig zijn om een, centraal gelegen en goed bereikbaar, openbaar zwembad zomaar te sluiten. Verkoeling en schaduw zoeken in het centrum stad wordt nog veel belangrijker dan voorheen.

Het voorgestelde alternatief op de Gavers valt voor heel wat mensen moeilijker bereikbaar en valt veel duurder uit. Ook voor de scholen is een centraal gelegen zwembad  eenvoudiger te bereiken , in het kader van de maximumfactuur kan dit ook heel wat verplaatsingkosten uitsparen .

Op de site van Den Bleek zouden beter alle parkings voorzien kunnen worden van een waterdoorlatende laag, hierdoor wordt er meer oppervlakte “onthard” dan door de afbraak van DEN DOK zelf. Voorkomen van verharding is veel eenvoudiger en zeker goedkoper dan subsidiëring nadien. Dit kan vrij eenvoudig met een degelijk Stedebouwkundig  Reglement waarbij verharden soms wel kan, maar enkel en alleen met waterdoorlatende elementen.  Waarom ook niet eens grondig nadenken over andere te ontharden oppervlaktes, zoals de Markt, de Vesten, verschillende openbare parkings enz...Het aanleggen van open aflopen die regenwater opvangen en, waar mogelijk, langzaam in de grond laten dringen (wadi's) ?Werd er, bij het voorzien van het sluiten van DEN DOK, gedacht aan ; andere manieren om het water op te warmen ? vb. het plaatsen van zonnepanelen, zowel op het dokhuis als op de site van DEN BLEEK. Daar zou, op een bepaalde hoogte, een reeks zonnepanelen kunnen geplaatst worden, dit zou gefinancierd kunnen worden door de bevolking . Dat afdak zou dan meteen dienst kunnen doen als podium voor evenementen .

het installeren van een warmtepomp als voorverwarming  van het zwemwater ?

het voorverwarmen via het onttrekken van warmte uit de Dender ?zich informeren over milieuvriendelijkere manieren om een zwembad te beheren ? Vb. bij Pool  is Cool die reeds heel wat expertise opdeed in verband met publieke open zwemgelegenheid. Een grondig bodemonderzoek te laten gebeuren ? Er is immers historische vervuiling op die site.

"Blijft nog de vraag of er er ooit een afbraakvergunning kan afgeleverd worden voor deze

geklasseerde site van DEN BLEEK . Bij het eventueel terug openstellen van DEN DOK, waar wij op rekenen, dienen er dan wel preventieve maatregelen genomen te worden om de technische installaties te beschermen tegen eventuele overstromingen, het gebied is immer in een overstromingsgevoelige zone gelegen", aldus Franceus Patrick en Paeleman Frans van Groen Geraardsbergen.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 nov 2022
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief