HALLE - Buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers opnieuw opgestart

C21

HALLE - Buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers opnieuw opgestart

Pictogramfeitengoed

Recent is beslist om het Buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers herop te starten. Door een snelle informatie-uitwisseling tussen zelfstandige ondernemers en politie wil de stad op verschillende fronten een preventief beleid voeren tegen winkelcriminaliteit. Vanaf 1 mei gaat het project van start.

Het Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandige Ondernemers (BIN-Z) is een samenwerkingsverband tussen de stad, de lokale politie en de zelfstandige ondernemers. Die wisselen nuttige operationele informatie uit (bv. een poging tot winkeldiefstal) maar ook preventieve boodschappen. Zo wordt getracht samen de winkelcriminaliteit tegen te gaan.
De doelstellingen van dit buurtinformatienetwerk zijn ondermeer het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel, de zelfstandigen en handelaars stimuleren zich mee verantwoordelijk te voelen in de bestrijding van de onveiligheidsproblematiek, het meldingsgedrag verhogen, het bevorderen van de sociale controle en de samenwerkingszin in deze gemeenschap aanwakkeren en het verspreiden van de preventiegedachte. 
 
Onder winkelcriminaliteit wordt verstaan: diefstal in handelszaken tijdens de openingsuren, betaling met valse bankbiljetten, frauderen met bank- of
kredietkaarten, oplichting, vandalisme, agressief gedrag of verdachte handelingen van klanten, …. In praktijk meldt de winkelier/zelfstandige een verdacht feit aan de politie. Die onderzoekt en beoordeelt de boodschap en beslist om het Buurtinformatienetwerk al dan niet te activeren.
 
De politie stuurt dan een sms-bericht naar alle aangesloten BIN-Z-medewerkers. Indien nodig kan nadien nog een e-mail met meer en uitgebreidere informatie verstuurd worden. Aldus kunnen de handelaars bijvoorbeeld aan de hand van een doorgegeven persoonsbeschrijving mee uitkijken naar een verdacht individu. 
 
 De BIN-Z-medewerker heeft wel geen enkele politionele bevoegdheid. Het BIN-Z is geen militie en ook geen privé-bewakingsdienst. Het valt onder de bevoegdheid van de F.O.D. Binnenlandse Zaken en moet voldoen aan wettelijke bepalingen die in een ministeriële omzendbrief zijn vastgelegd. 
Alle betrokkenen moeten een protocol ondertekenen. Daarin zijn ieders taken nauwkeurig vastgelegd. Winkeliers, zelfstandige ondernemers en K.M.O.’s maar ook burgers uit een commerciële buurt kunnen zich aansluiten. Alle handelaars en zelfstandigen krijgen een inschrijvingsformulier toegestuurd.  Inschrijven kan ook via het digitaal loket op de website (rubriek lokale economie). Dit jaar is de deelname gratis. Vanaf 2009 wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 12 euro, voor administratie- en communicatiekosten.
Meer info kan bekomen worden bij Brigitte Dehaen, 02/363 24 35
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 apr 2008
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief