HALLE - Vernieuwde Kasteelbrakelsesteenweg ingewandeld

HALLE - Vernieuwde Kasteelbrakelsesteenweg ingewandeld

Halle_opening_kasteelbr_editiepajot_1_gr
 
Halle_opening_kasteelbr_editiepajot_1_kl
Halle_opening_kasteelbr_editiepajot_2kl
 

Nu de rioleringswerken op Kasteelbrakelsesteenweg in Lembeek volledig gedaan zijn, werd deze straat onder een gutsende regen ingewandeld door het stadsbestuur en de bewoners.

Het aanleggen van een riolering in de Kasteelbrakelsesteenweg tussen de Nijvelsesteenweg en de Dr. Spitaelslaan kent een zeer lange voorgeschiedenis van om en bij de 20 jaar.
 
De geringe bebouwing, de grote lengte van de straat en daarmee gepaard gaande grote uitgaven, maakten dat subsidies werden aangevraagd op de rioleringswerken bij de Vlaamse Milieu Maatschappij om de gepaard gaande uitgaven voor de stadsbegroting in toom te houden.
 
Schepen van Openbare Werken Dirk Deridder (Open VLD): “Subsidies aanvragen betekent ook dat men onderworpen is aan de toekenning van deze subsidies alvorens de werken kunnen aanbesteed worden. Gezien de geringe prioriteitscoëfficiënt inzake het aantal inwoners equivalent dat hierdoor bijkomend naar het zuiveringsstation zou kunnen worden afgevoerd heeft het bijzonder lang geduurd eer de VMM het project opgenomen heeft vanuit haar rollende investeringsprogramma’s naar een kwartaalprogramma”.
 
WATERZUIVERINGSINSTALLATIE GEWEIGERD
In het oorspronkelijke project werd ook de aanleg van een klein waterzuiveringsstation naast het Hallerbos voorzien, zodat zowel het regenwater als het gezuiverde water zou afvloeien naar de Steenputbeek. Dit project werd echter niet goedgekeurd. Aan de stad werd de voorwaarde opgelegd dat het afvalwater van het ’droogweerafvoer’ via een pompstation diende opgepompt te worden naar de top van de Nijvelsesteenweg om van daar af te vloeien naar het centrum van Essenbeek. Het hemelwater mocht na buffering onder de Nijvelsesteenweg afvloeien naar de Steenputbeek.
 
Op de Nijvelsesteenweg werd in de berm een pompstation gebouwd om het droog weer afvoerwater afkomstig van het gedeelte Kasteelbrakelsesteenweg tussen de Nijvelsesteenweg en het huisnummer 461 af te voeren. Onder het wegdek van de Nijvelsesteenweg werd een ondergronds bufferbekken gebouwd om de watertoevoer naar de Steenputbeek geleidelijk aan te kunnen laten gebeuren.
Het andere gedeelte van de Kasteelbrakelsesteenweg vloeit af naar het gemengde riolenstelsel van de Dr. Spitaelslaan.
 
RIJWEG
Van de rioleringswerken heeft de stad gebruik gemaakt om de rijweg te vernieuwen. Deze werd afgewerkt in 2 lagen asfaltbeton met een breedte van 5 meter. Over de volledige lengte van het traject werd een voetpad in betonstraatstenen aangelegd. Waar er woningen zijn gebeurde de aanleg van voetpaden langs weerszijden van de straat.
 
De kosten voor de werken wordt geraamd op 2.602.273 euro, waarvan 883.361 euro voor de wegeniswerken en 1.718.912 euro voor de rioleringswerken.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 jun 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 04 mrt 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 26 feb 2021
Roger Swalens | 25 feb 2021

archief