BEERSEL/ HALLE - Tot eind 2009 zeker geen werken aan atletiekpiste Huizingen

C21

BEERSEL/ HALLE - Tot eind 2009 zeker geen werken aan atletiekpiste Huizingen

Prov_vl_brabant

Martine Lemmonier (sp.a-VL.progressieven) stelde een mondelinge vraag in de provincieraad over werken aan de atletiekpiste van het provinciaal domein van Huizingen. Zo vroeg ze ondermeer een afsluiting rond de piste en toiletten voor de toeschouwers.

In haar antwoord zegde gedeputeerde Wiske Ockerman dat er voor dit jaar en volgend jaar hiervoor niets voorzien is.
 
Vorig jaar in de zomerperiode werden er onderhoudswerken uitgevoerd aan de atletiekpiste in het provinciedomein te Huizingen. Na jaren van verwaarlozing werd de piste volledig ontmost en werd de belijning opnieuw geschilderd. Dit werd erg geapprecieerd door de leden en de supporters van de atletiekverenging Olympic Essenbeek Halle. 
Martine Lemmonier: “Het lijkt mij noodzakelijk dat we op de ingeslagen weg verder gaan en dat we onze inspanningen voor de verbetering van de infrastructuur van deze bijzonder mooi gelegen atletiekpiste moeten verder zetten. Ter bescherming van de piste is het meer dan wenselijk dat er een afsluiting wordt aangebracht over de volledige lengte van de piste, zodat er geen steentjes op de piste terecht komen. Dit is niet alleen een noodzaak, maar een wettelijk voorschrift wanneer men atletiekwedstrijden organiseert. Ook het probleem van de toiletten voor de toeschouwers dient aangepakt te worden. De toeschouwers dienen zich nu door de kleedkamers van de atleten te begeven om naar het sanitair te gaan. Ook de tribune is dringend toe aan een grondige renovatie. Zo dient o.m. de vloer als de overdekking vernieuwd te worden”.
.
 
In haar antwoord zegde gedeputeerde Wiske Ockerman (Open VLD) dat er geen onderhouds- en herstellingswerken gepland zijn aan de atletiekpiste. Ook in 2009 worden hiervoor geen middelen voorzien.
In 2007 werd er 17.000 euro uitgetrokken – via de 2de begrotingswijziging (was dus oorspronkelijk niet voorzien was) voor het reinigen van de looppiste en voor het herschilderen van de belijning. De andere vragen inzake de tribune, toiletten en afsluiting werden niet weerhouden en zijn ook niet voorzien in de begroting de komende jaren. Wat de afsluiting rond de piste betreft kan er misschien onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn op technisch en budgettair vlak. 
Maar de gedeputeerde, mevrouw Ockerman vond dat er in de eerste plaats de vraag moet gesteld worden of het de taak van de Provincie is om zwaar te investeren in een atletiekpiste die gebruikt wordt door 1 club.
 
Provincieraadslid Martine Lemonnier betreurde dit antwoord en vond het weinig consistent.
Martine Lemmonier: “Het antwoord van de gedeputeerde komt over, net of we spijt hebben van de beslissing dat we een atletiekinfrastructuur hebben aangelegd in het provinciaal domein te Huizingen. .
 
Dat deze infrastructuur zijn nut heeft, wordt alle dagen bewezen. De atletiekinfrastructuur wordt niet alleen zeer veel, maar ook zeer goed gebruikt. Naast haar eigen trainingen organiseert Olympic Essenbeek niet alleen atletiekkampen tijdens de vakantieperiodes voor kinderen en jongeren uit de ganse regio, maar organiseert zij ook wedstrijden waaraan diverse clubs uit Vlaams-Brabant en zelfs uit gans Vlaanderen deelnemen. Kortom, we beschikken over een degelijke infrastructuur, ze wordt zeer veel gebruikt, ze rendeert ten volle en is dus een troef voor onze provincie Vlaams-Brabant”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 jun 2008
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 19 mrt 2023
Marc Sluys | 18 mrt 2023
Marc Sluys | 16 mrt 2023

archief