HALLE - Nieuwtjes uit het Halse stadhuis

C21

HALLE - Nieuwtjes uit het Halse stadhuis

Stadhuis_halle

Op het Halse stadhuis kon men meer vernemen over de nieuwe regelgeving rond de plaatsing van zonnepanelen.
Halle krijgt dit jaar als enige gemeente de ‘Plaque of Honour’ van de Raad van Europa en Taalbad Halle werd geselecteerd door Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding voor een subsidie.

Regelgeving rond plaatsing van zonnepanelen versoepeld
Op 5 september 2008 keurde de Vlaamse Regering een wijziging goed die het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen die niet vallen onder speciale voorschriften van verkavelingen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, volledig vrijstelt van stedenbouwkundige vergunning.
 
De wijziging is van toepassing sinds 1 september 2008, ook al is ze nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning is wel niet van toepassing op beschermde monumenten of gebouwen die behoren tot het bouwkundig erfgoed of gelegen zijn in beschermde dorpszichten of landschappen.
 
Voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen die wel vallen onder de speciale voorschriften van verkavelingen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, waar als materiaalgebruik bijvoorbeeld pannen of leien is voorgeschreven, kan voortaan ongeacht de oppervlakte een stedenbouwkundige vergunning worden bekomen via een afwijking op de voorschriften. Indien de verkavelingsvoorschriften een expliciet verbod
bevatten op het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers blijft de procedure van wijziging van voorschriften gelden.
 
Uitreiking Ereplaket Raad van Europa
Op zaterdag 22 november komt een afgevaardigde van de Raad van Europa het Ereplaket 2008, the Plaque of Honour, overhandigen dat aan Halle is toegekend voor haar jumelagewerking. Dat gebeurt tijdens een academische zitting waar de hele Halse bevolking wordt op uitgenodigd.
 
Het is de tweede hoogste onderscheiding van de Raad en Halle is de enige Belgische stad die de onderscheiding dit jaar ontvangt.
 
Het jumelagecomité organiseert die periode, in samenwerking met de dienst Europa van de Provincie Vlaams-Brabant, een tentoonstelling met als thema ‘50 jaar jumelage in Halle en in de Vlaamse steden en gemeenten’. De tentoonstelling vindt plaats in de tentoonstellingsruimte van het historisch stadhuis van 15 tot en met 23 november 2008. Ze kan bezocht worden van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.
 
Taalbad Halle geselecteerd door Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Op voordracht van de Vlaamse regering heeft het beheerscomité van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid het project ‘Taalbad Halle’ geselecteerd
voor een subsidiebedrag van 5.586 euro.
De selectiejury merkte op dat het project een noodzakelijkheid is gezien de taalproblematiek in de regio en het ontbreken van enige initiatieven voor minderjarigen. De jury vindt het belangrijk dat bestaande methodieken , in aangepaste vorm, een kans krijgen in kleinere gemeenten en steden.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 sep 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 30 nov 2023
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 30 nov 2023

archief