HALLE - Nieuwtjes uit het stadhuis

C21

HALLE - Nieuwtjes uit het stadhuis

Stadhuis_halle

In het najaar weet elk Hals huisgezinnen hoeveel gratis huisvuilzakken ze gaan krijgen. Zij moeten afgehaald worden tussen 2 januari en 31 maart 2009 in één van de verkooppunten.

Verder kan men in Halle van tal van nieuwe subsidies genieten
 
Bedeling gratis huisvuilzakken
Elk gezin zal in het najaar, samen met het aanslagbiljet voor de milieubelasting, een kortingsbon ontvangen met daarop het aantal gratis restfractiezakken en het overeenstemmend bedrag waarop het recht heeft. De gratis afvalzakken zullen kunnen afgehaald worden in alle verkooppunten van huisvuilzakken in Groot-Halle en dit tussen 2 januari en 31 maart 2009.
Bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2008 is beslist de bestaande forfaitaire huisvuilbelasting te vervangen door een milieubelasting. Daarbij is ook beslist om vanaf 1 januari 2009 de prijs van de restafvalzakken te verhogen en per gezinslid een aantal restafvalzakken gratis aan te bieden.
 
De nieuwe regeling met verhoogde prijzen voor huisvuilzakken zal daarom zeker niet duurder zijn dan het huidige systeem. Als de belangrijkste regels voor het voorkomen van afval gevolgd worden dan kan de hoeveelheid afval drastisch verminderen en zo ook het aantal nodige restafvalzakken.
 
‘Afval voorkomen’ en ‘de vervuiler betaalt’ blijven het principe.
 
Subsidie isolatie en alternatieve energie breidt uit naar subsidie duurzaam leven
De stad wil het huidige succesvolle subsidiereglement dat zich beperkt tot een premie voor dakisolatie en alternatieve energie verruimen.
 
Het nieuwe voorstel voorziet subsidies volgens vier niveaus, van een aantal basisvoorwaarden voor een energiezuinige woning (isolatie, beglazing, winddicht dak), de installatie van energiezuinige verwarming tot het aanwenden van alternatieve energiebronnen en het bouwen of verbouwen volgens het passief huis-principe.
 
Het invoeren van een subsidiereglement voor investeringen in energiezuinige toepassingen en het uitbreiden ervan past in de samenwerkingsovereenkomst die het stadsbestuur ertoe houdt minstens één sensibilisatieactie per jaar te ondernemen om energiezuinig gedrag te stimuleren. Het nieuwe subsidiereglement moet wel nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden.
 
Ook subsidiereglement voor aanplantingen en onderhoud van kleine landschapselementen en groendaken breidt uit
De stad wil ook werk maken van een groene en aangename leefomgeving. Zo heeft het stadsbestuur eerder al de bebloemingswedstrijd uitgebreid met de categorie ‘begroening’ en wordt met het plan Boommarter getracht de versnippering van de groengebieden tegen te gaan. Om de vergroening verder te stimuleren worden aan het subsidiereglement twee nieuwe voorstellen toegevoegd.
 
Zo wordt het subsidiereglement rond aanplantingen en onderhoud van kleine landschapselementen uitgebreid naar woongebied. Zo komen inheemse aanplantingen en onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen en bomen, gelegen in woongebied en langsheen de openbare wegenis, ook in aanmerking voor subsidie.
 
Het subsidiereglement voor de aanleg van extensieve groendaken wordt opgetrokken van € 25 naar € 31 per m² en de subsidiëring van gevelbegroening naar € 10 per plant.
Een groene omgeving zorgt voor een aangename en leefbare stad maar heeft daarbij ook een ecologische meerwaarde zoals een gezonder leefklimaat voor mens en dier. Met het stimuleren van aanplantingen wordt tevens verharding tegen gegaan en kan het regenwater meer en beter infiltreren en zo de riolering ontlasten.
 
Beide ontwerpen zijn door de milieuraad positief geadviseerd en worden nog voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
 
Subsidieontwerp voor gebruik natuurlijke materialen
Het stadsbestuur heeft ook een subsidieontwerp opgemaakt voor het gebruik van natuurverven, FSC-gelabeld hout en aanverwanten. Wetenschappelijkerapporten hebben immers aangetoond dat de vervuiling in steden binnenshuis vaak groter is dan die buitenshuis en dat vele mensen zich niet bewust zijn van de impact van bepaalde bouwmaterialen op leefomgeving en gezondheid.
 
Een groot deel van de vervuiling binnenshuis is afkomstig van de gebruikte bouwmaterialen, meubilair, enzovoort. Met de subsidie wordt getracht het gebruik van natuurverven, fsc-gelabeld hout en aanverwante producten te stimuleren. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 15% van de totale kostprijs met een maximum van 750 euro.
 
Er komt ook een aanmoedigingspremie voor Halse aannemers en schilders die een cursus ‘schilderen met natuurverf’ volgen bij VIBE vzw en een
 
VIBE-erkenning aanvragen. Het stadsbestuur zelf engageert zich om vanaf 1 januari 2009 daar waar mogelijk producten aan te kopen die voorkomen in de VIBE-databank of equivalente producten en dit ook op te nemen bij het uitgeven van werkbestekken.
 
Drugsweg
Drugsweg is een workshop rond drugproblematiek. Die is voor het eerst georganiseerd in 2005 en wordt nu opnieuw georganiseerd door de
preventiediensten van de regio Halle-Vilvoorde. Het drugspel gaat door op maandag 8 december 2008 in cc ’t Vondel, van 13.30 tot 18 uur.
 
De vorming is gericht naar al wie betrokken is bij de drugproblematiek. Aanwezigen krijgen de kans om op informele wijze contact te leggen met
preventiemedewerkers, hulpverleners, politie en justitie en zo aan te voelen wat elkaars rol is. De uitwisseling van de verschillende ervaringen en zienswijzen werkt heel drempelverlagend. Daarom is ook de vraag gesteld de workshop nog eens te herhalen.
 
De leiding van de workshop gebeurt door twee mensen van het Centrum Informatieve Spelen, met steun van de vzw logistiek Vlabo en de provincie.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 okt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 26 jan 2023

archief