HALLE - Bouwproject Zuster Bernardastraat stoot op protest buurtbewoners

C21

HALLE - Bouwproject Zuster Bernardastraat stoot op protest buurtbewoners

Editiepajot_bernardastraat_1_fotoi_merckx
 
Editiepajot_bernardastraat_2_fotoi_merckx

Sinds 2005 proberen verschillende projectontwikkelaars in de groene en open tuinen gelegen tussen de Ardeveldestraat, de Poststraat, de Zuster Bernardastraat en de A. Demaeghtlaan een immens groot appartementsblok neer te zetten en dit tot groot ongenoegen van de buren.

De laatste plannen voorzien dat er haaks op de Zuster Bernardastraat, een nieuwe straat aangelegd worden die zou reiken tot aan de tuinen van de Ardeveldestraat!

Bewoner Filiep Heremans: “Op die manier kunnen zij daarna bouwvergunningen bekomen voor de bouw van het appartementen complex dat het gehele terrein van het vroegere Perkyplant (serres én achterliggende tuinen) in beslag zou nemen. Indien er groen licht komt voor de nieuwe straat, dan staat de deur wijd open voor het neerpoten van die enorme “bunker”. Dit moeten we absoluut vermijden. Onze hoop ligt bij het Halse stadsbestuur dat zij deze straat niet goedkeuren!”.

Intussen werd er ook al een maquette gemaakt door de buurtbewoners om aan te tonen hoe de toestand er in de toekomst zou kunnen uitzien (De te bouwen blokken zijn blauw ingekleurd)

Tot nu toe hebben buurtbewoners het dossier kunnen vertragen door de inzet van experten en advocaten. Ook werden in het verleden bezwaarschriften ingediend door tal van omwonenden. Het dossier komt nu weer in een stroomversnelling.

DOORN

Zoals het er nu voorligt, is het project een doorn in het prettige stedelijke samenleven van de buurt zegt men.

Filip Heremans en Steven Teurlings: “Het bezoedelt onze leefkwaliteit en vermindert de waarde van onze buurt. Het brengt niet alleen onze privacy in gevaar. Het maakt onze huizen en appartementen ook voor iedereen bereikbaar. En vooral: het vernietigt alle ruimte en rust, zicht en licht in de omgeving. Een belangrijke groene long in onze buurt dreigt te verdwijnen. “Prettig wonen” in onze stedelijke stadskern; dat moet ons doel blijven! Heel belangrijk is de harmonie met wat historisch gegroeid is in de buurt. Enkel “lintbebouwing” langsheen de straat mag toegelaten worden”.

INFOVERGADERING

Over deze plannen was op 12 november in de raadszaal van het stadhuis in een infovergadering gepland, maar werd op het laatste moment door de stad afgelast omdat de uitnodiging te laattijdig en onvolkomen verlopen was. Een nieuwe infovergadering gaat nu dpôr op DINSDAG 2 DECEMBER 2008 OM 20 UUR in de raadzaal van het stadhuis. De projectontwikke1aar zal daar toelichting geven bij zijn project.

JAREN.

De eerste plannen voor dit bouwproject zagen het licht al in december 2005 toen er door een firma met Zweedse roots een bekendmaking gedaan tot stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 2 appartementsgebouwen + slopen van bestaande bebouwing (serres). Hier wordt eveneens een appartementsgebouw gepland op andermans privé-tuinen.

Toen kwam er al buurtprotest met bezwaarschriften o.a. via advocaat

Eind januari 2006 trekt de projectontwikkelaar de bouwaanvraag in

Twee maanden later komt er de bekendmaking van een bouwaanvraag voor het bouwen van een appartementsgebouw (4 app.) en een appartementsgebouw (18 app.) en bouwen van een ondergrondse parkeergarage (22 parkings) + slopen van bestaande gebouwen. Buiten enkele administratieve wijzigingen is dit project gelijkaardig aan het vorige.

In juni 2006 en na andermaal veelvuldig protest en bezwaarschriften wordt de bouwaanvraag ingetrokken door de projectontwikkelaar. In juni 2007 worden er terug door een andere projectontwikkelaar bouwplannen voorgesteld aan de buurtbewoners. Intussen gaat het over 40 appartementen en kantoorruimtes

In het voorjaar van 2008 moeten de serres en de huisjes van de Pouillartgang tegen de grond

In augustus van dit jaar worden de plannen aan het schepencollege voorgelegd en komt er de aanvraag voor de aanleg van een weg die dwars komt te staan op de Bernardastraat ter hoogte van het huisnummer 41. Deze weg zou een diepte hebben van 80 meter.

Hierop beslist het schepencollege een openbaar onderzoek te voeren naar wegenis en bijkomende inzage te verlenen in het bouwproject.

In oktober beslist het schepencollege om het openbaar onderzoek af te gelasten en een infovergadering te organiseren betreffende wegenis en bouwproject.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 nov 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief