HALLE - Meerderheid niet in aantal en de gemeenteraad kon niet doorgaan

C21

HALLE - Meerderheid niet in aantal en de gemeenteraad kon niet doorgaan

Gemeenteraad2008

Voor de tweede opeenvolgende keer was de meerderheid niet volledig op de Halse gemeenteraad. Terwijl de vorige maand de oppositie aanwezig bleven en de gemeenteraad kon doorgaan verliet deze keer de minderheid de zitting, zodat de gemeenteraad niet kon doorgaan.
De CD&V- Open VLD meerderheid was maar met 15 raadsleden aanwezig: schepen Busselot was gehospitaliseerd en schepen Demesmaecker was  in ’t buitenland.

Na schorsing van de zitting hebben de minderheidspartijen unaniem afgesproken de raadszitting te verlaten zodat de gemeenteraad niet in aantal was om te vergaderen.
Vorige gemeenteraadszitting waren ook reeds 3 meerderheidsraadsleden afwezig. Toen heeft de minderheid haar goodwill getoond en is aanwezig gebleven zodat de gemeenteraadszitting rechtsgeldig kon doorgaan.
Fred Deryckere (Groen!): “Door de keuze van een krappe meerderheid (17 raadsleden op 31) heeft de meerderheid ervoor geopteerd toch door te gaan voor de volledige legislatuur ondanks het risico van 2 afwezige meerderheidsleden. Als de meerderheid in een krappe positie zit verwacht men van ieder raadslid van de meerderheid verantwoordelijksgevoel”.

Volgens Jan Van Springel (LDD) slaagt Pieters (CD&V) er blijkbaar niet meer in een meerderheid te leveren in de gemeenteraad.

Jan Van Springel: “Elk gemeenteraadslid dus ook het schepencollege kent de data van de gemeenteraden een jaar op voorhand. Ik vind het een schande tegenover het stadspersoneel dat met de nodige zorg en spoed de dossiers heeft voorbereid voor de zitting, daarenboven betekent dit ook een totaal gebrek aan collegialiteit tegenover alle gemeenteraadsleden en niet in het minst tegenover de bevolking dat recht heeft op een goed bestuur. Ik kan best begrijpen dat raadsleden afwezig kunnen zijn door ziekte. Voor zover de meerderheid niet in aantal zou zijn omwille van overmacht, bijvoorbeeld door verschillende zieken, zou ik zeker bereid zijn in het belang van een goede werking van de gemeente om aan de gemeenteraad deel te nemen. Dinsdagavond heb ik opnieuw kunnen vaststellen dat door de afwezigheid van Mark DEMESMAEKER -naar het buitenland volgens PIETERS - voor de 2de keer op rij het misprijzen van deze meerderheid voor de werking van de gemeenteraad compleet is”.

Burgemeester Pieters (CD&V) over het niet doorgaan van de gemeenteraad: “De beleidsmeerderheid dient er inderdaad voor te zorgen dat ze kan garanderen dat de helft van de gemeenteraadsleden aanwezig zijn. Als de minderheid vaststelt dat dit quorum niet wordt gehaald is het haar volste recht de zitting te verlaten waardoor de gemeenteraad dan niet rechtsgeldig kan vergaderen. Wij kunnen ons daar alleen maar bij neerleggen, en er ook geen kritiek op formuleren. Ter verontschuldiging kunnen we natuurlijk wel overmacht inroepen. Dat een collega (schepen Freddy Busselot) gehospitaliseerd zou zijn konden we natuurlijk niet voorzien. Tevens was het niet doenbaar hem te gaan halen, omdat hij gehospitaliseerd is in Aalst en uitgerekend nu heel wat andere zorgen aan zijn hoofd heeft! Toen schepen Demesmaeker vroeg of hij mee op buitenlandse missie kon was er met Freddy nog geen vuiltje aan de lucht”.

De uitgestelde gemeenteraad werd intussen voorzien om plaats te vinden op donderdag 11 december om 18 uur.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief