HALLE helpt buurtschool De Winde met infrastructuurwerken

HALLE helpt buurtschool De Winde met infrastructuurwerken

Editiepajot_halle_albertschool_foto_merckx
Het gebouw wordt gerenoveerd. Foto © Felix Merckx
 

De stad Halle gaat buurtschool de Winde op Sint-Rochus de volgende jaren verduurzamen. De school wordt beter geïsoleerd en de buitenramen, de elektriciteit en de verwarmingsinstallatie worden volledig vernieuwd. De ingreep moet de school een flinke besparing opleveren op de energiefactuur. 

In 2015 lanceerde vzw De Winde het voorstel om een buurtschool te starten op de Albertsite. Na onderhandelingen met de stad, die eigenaar is van de schoolgebouwen, kreeg de vzw een deel van de site in erfpacht voor een periode van 33 jaar. Maar in 2017 drong de raad van bestuur aan op een verlaging van de erfpachtsom omdat de Albertschool dringend moet gerenoveerd worden. 

Na een doorlichting van de financiën werkten het college en de vzw verschillende scenario’s uit. Dat deze onderhandelingen niet eenvoudig waren, spreekt voor zich, met de renovatie is immers een grote investering gemoeid. Maar intussen werd overeengekomen dat de stad Halle een aantal belangrijke infrastructuurwerken voor haar rekening zal nemen, die het gebouw aanzienlijk zullen verduurzamen. Aan de jaarlijkse erfpachtsom wordt echter niet geraakt. De gemeenteraad heeft deze overeenkomst nu bekrachtigd. Vzw Pajopower voerde intussen een kosteloze energiescan uit, het resultaat van deze scan zal de prioriteit en concrete timing van de werken mee bepalen. Het financieel kostenplaatje wordt opgenomen in de strategische meerjarenplanning 2020-2025.  

Onder meer het buitenschrijnwerk (ramen en deuren), de elektriciteit, de verwarmingsinstallatie en het sanitaire gedeelte zullen door de stad vernieuwd worden. Ook wordt het dak van de buurtschool volledig geïsoleerd. Met deze ingrepen wordt het gebouw flink verduurzaamd. 

Volgens de stad is het heel belangrijk dat de buurtschool kan behouden blijven. Op die manier wordt voorkomen dat er zich opnieuw een capaciteitsprobleem zou stellen in het basisonderwijs. De buurtschool ligt bovendien op Sint-Rochus, de wijk waar het capaciteitsprobleem in het verleden het grootst was. De Winde is tenslotte de enige methodeschool in de stad die afwijkt van het traditionele onderwijs. De buurtschool is m.a.w. ook belangrijk voor de diversiteit van het pedagogisch aanbod in onze stad.  chepen van onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V) benadrukt dat het stadsbestuur mag afwijken van adviezen van de stadsdiensten: "De financiële dienst deed hun werk goed en maakte een aantal terechte bemerkingen, maar wij moesten als stadsbestuur de knoop doorhakken en een oplossing vinden om deze school open te houden. Onze prioriteit is verzekeren dat de 140 kinderen die hier momenteel school lopen, dat kunnen blijven doen. Bovendien heeft De Winde een maximale capaciteit van 200 kinderen, wat essentieel is als antwoord op de capaciteitsproblematiek voor het basisonderwijs. De Winde is trouwens de enige methodeschool op ons grondgebied. Ook qua diversiteit van het onderwijsaanbod speelt de school dus een belangrijke rol."

 Info: bestuursondersteuning  | bestuursondersteuning@halle.be | T 02 365 95 36

Reactie N-VA op akkoord met buurtschool ‘De Winde’

Schepen Poté negeert negatief advies financiële dienst

“Het is opmerkelijk dat schepen Poté (CD&V) een negatief advies van de financiële diensten van de stad zo maar naast zich neer legt. De diensten waarschuwen dat de infrastructuurwerken wel eens stevig zouden kunnen doorwegen op de budgetten waardoor er weinig beleidsruimte rest voor andere zaken”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Sven Pletincx.

Onduidelijk wat gevolgen zijn

Opvallend ook: de stad kan slecht een ruwe schatting geven over de kostprijs van de werken. Men hanteert een vork van 200.000 euro tot 1.000.000 euro. “Dit dossier krijgt na drie jaar onzekerheid nu wel een oplossing maar wel eentje met vele nieuwe vragen. Heel wat zaken blijven onduidelijk. Hoeveel zal de exacte kostprijs zijn van deze zware infrastructuurwerken? Welke garanties krijgt de stad van de buurtschool dat de erfpachtvergoeding nu wel zal betaald worden? Is er nog wel sprake van erfpacht als de stad de renovatie van het gebouw op zich neemt? Allemaal vragen waarop de antwoorden onduidelijk blijven”, besluit Pletincx.

De N-VA beseft dat buurtschool De Winde bijdraagt aan een oplossing van het capaciteitsprobleem en steun verdient. Maar wat zal de stad doen als gelijkaardige problemen elders opduiken: gaat ze dan ook elke keer de portefeuille bovenhalen? 

Over de budgettaire impact is de schepen duidelijk: "De stad kan jaarlijks een investeringsritme van 6 à 7 miljoen EUR aan. Volgens de eerste ramingen die we al zagen wordt de kostprijs van de werken momenteel geschat op zo'n half miljoen EUR. Dit bedrag moet inderdaad nog bevestigd worden door offertes, maar het zal over de komende zes jaar verspreid worden. Er blijft dus voldoende andere beleidsruimte over. De raad van bestuur van de school is volledig veranderd sinds de eerste onderhandelingen: er is duidelijk sprake van een professionalisering. Wij hebben er vertrouwen in dat de school haar engagementen zal kunnen nakomen.

 

"Schepen van onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V) benadrukt dat het stadsbestuur mag afwijken van adviezen van de stadsdiensten: "De financiële dienst deed hun werk goed en maakte een aantal terechte bemerkingen, maar wij moesten als stadsbestuur de knoop doorhakken en een oplossing vinden om deze school open te houden. Onze prioriteit is verzekeren dat de 140 kinderen die hier momenteel school lopen, dat kunnen blijven doen. Bovendien heeft De Winde een maximale capaciteit van 200 kinderen, wat essentieel is als antwoord op de capaciteitsproblematiek voor het basisonderwijs. De Winde is trouwens de enige methodeschool op ons grondgebied. Ook qua diversiteit van het onderwijsaanbod speelt de school dus een belangrijke rol."

 

Over de budgettaire impact is de schepen duidelijk: "De stad kan jaarlijks een investeringsritme van 6 à 7 miljoen EUR aan. Volgens de eerste ramingen die we al zagen wordt de kostprijs van de werken momenteel geschat op zo'n half miljoen EUR. Dit bedrag moet inderdaad nog bevestigd worden door offertes, maar het zal over de komende zes jaar verspreid worden. Er blijft dus voldoende andere beleidsruimte over. De raad van bestuur van de school is volledig veranderd sinds de eerste onderhandelingen: er is duidelijk sprake van een professionalisering. Wij hebben er vertrouwen in dat de school haar engagementen zal kunnen nakomen."

 

Schepen Poté besluit: "We hebben als stadsbestuur heel hard gewerkt aan deze oplossing. Het is gemakkelijk om vanuit de oppositie een dossier te bekritiseren en te zeggen dat het plaatje niet klopt. Toen ik op de gemeenteraad tot drie keer toe aan college Pletincx vroeg wat zijn concreet voorstel zou zijn om het plaatje wél te doen kloppen, kon hij daarop niet antwoorden en verwees hij naar de studiedienst van zijn partij. Daarmee geraakt natuurlijk niemand een stap verder."

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mei 2019
Sam Herremans
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Roger Swalens | 22 jul 2019
Devogeleer Emile | 22 jul 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 21 jul 2019
Roger Swalens | 20 jul 2019
Devogeleer Emile | 17 jul 2019
Devogeleer Emile | 17 jul 2019

archief