HALLE - Gemeenteraad 27 oktober 2020

HALLE - Gemeenteraad 27 oktober 2020

Stad_halle_

Stad zoekt partner voor uitbreiding vrijetijdsaanbod van jonge Hallenaren

Als kindvriendelijke stad wil Halle een plek zijn waar kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen. Niet alleen op school, maar ook in hun vrije tijd. Om het vrijetijdsaanbod voor de jonge Hallenaren verder uit te bouwen, is de stad op zoek naar een partner om een nieuwe ontmoetingsplek te realiseren.

 

Halle heeft nu al een mooi vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Maar we willen dat bestaande aanbod graag verder uitbreiden om nog meer jonge Hallenaren te betrekken en kansen te geven. Concreet wil de stad Halle een partner onder de arm nemen om een project uit te bouwen voor kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar rond de volgende pijlers:

  • ontmoeting: het project legt de focus op ontmoeting met anderen en creëert voor kinderen en jongeren een plek waar iedereen welkom is.   
  • ontwikkeling: het project omvat vormende activiteiten die toelaten dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen.
  • creatief ondernemen: het project bevat een luikt waarin jongeren met ondernemingszin aangemoedigd en ondersteund worden om hun dromen waar te maken.
  • duurzaamheid: het volledige project heeft een duurzame insteek.
  • toegankelijkheid: het project heeft in al zijn aspecten oog voor toegankelijkheid.

De partner met wie de stad Halle in zee gaat, krijgt een jaarlijkse toelage van 20.000 euro en kan gratis gebruik maken van het gebouw met tuin ‘Haven 21’ op de Brusselsesteenweg 152 in Halle. 

 

Organisaties die interesse hebben en graag meer willen weten over het project en de voorwaarden kunnen op deze link terecht op www.halle.be.

 

`

Halle voert conformiteitsattest in voor huurwoningen

Wie op zoek gaat naar een huurwoning, moet er zeker van kunnen zijn dat het om een veilige en kwaliteitsvolle thuis gaat. De stad Halle voert daarom een verplicht conformiteitsattest in. Zo’n attest biedt belangrijke garanties. Niet alleen aan de huurder, maar ook aan de verhuurder.  

 

Halle wil een stad zijn waar het goed is om te wonen, en dus ook om te huren. Een huurder moet erop kunnen vertrouwen dat hij in onze stad een veilige woning huurt met basiskwaliteit. Maar hoe weet je of een huurwoning voldoet aan de wettelijke vereisten? Simpel: via een conformiteitsattest. Zo’n attest bewijst dat de woning voldoet aan de minimale vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. De huurder krijgt zo de garantie dat de woning geschikt is om in te wonen. En de verhuurder is er zeker van dat zijn huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de verhuurperiode. Bij betwistingen kan hij dus op dat officiële document terugvallen. 

 

Heel wat steden en gemeenten voerden intussen zo’n verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen in. Vanaf 1 januari 2021 zal dat ook in Halle het geval zijn. De verplichting wordt stapsgewijs ingevoerd op basis van het bouwjaar van de woningen. De oudste woningen op het grondgebied van de stad komen eerst aan bod. De eigenaars van huurwoningen in Halle zullen op de hoogte worden gebracht van de verplichting van het conformiteitsattest. De stad voert een heffing in voor wie die verplichting niet naleeft.  Zo willen we waken over de kwaliteit van de huurwoningen op de privémarkt.

 

Omdat we elke eigenaar willen bereiken en zodat iedereen weet wat ze moeten doen, organiseren we op dinsdag 1 december om 19u online een lezing waar alle nodige uitleg gegeven zal worden. Voor de online lezing moet je je op voorhand inschrijven voor 27 november via Info@woonwinkelzennevallei.be.

 

 

Stad Halle verlengt vrijstelling van aantal belastingen voor horeca-uitbaters en lokale ondernemers

De coronacrisis blijft een ongeziene impact hebben op onze maatschappij en economie. Heel wat ondernemers worden opnieuw verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien hun inkomsten nog altijd sterk teruglopen. Het stadsbestuur van Halle wil de getroffen handelaars zo goed mogelijk ondersteunen. 

 

In juli besliste de stad al om lokale zelfstandigen en ondernemers een aantal tijdelijke vrijstellingen van belasting te geven. Het ging daarbij om:

  • de belasting op terrassen 
  • de belasting op de inname van openbaar domein voor handelsactiviteiten
  • de belasting op de ambulante handel voor markten en kermissen 

In eerste instantie gold die vrijstelling tot 30 september 2020. Maar omdat de coronacrisis blijft inhakken op onze lokale economie, mogen en willen we als stad onze ondernemers niet loslaten. We hebben daarom beslist om de vrijstelling van de belasting op terrassen en de inname van openbaar domein voor handelsactiviteiten, en ook de belasting op de ambulante handel voor markten en kermissen te verlengen tot en met 31 december 2020. Op die manier verlagen we de fiscale druk voor onze ondernemers en geven we hen broodnodige extra financiële ademruimte.

 

 

Halle gaat engagement aan voor 79 extra sociale huurwoningen

Halle heeft een nieuwe stap gezet in de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen. De stad sloot een sociaal woonbeleidsconvenant voor 79 extra sociale woongelegenheden. Dankzij dat convenant krijgt Halle de garantie dat ze bij de Vlaamse regering kan aankloppen voor de financiering van de woningen.

 

De stad Halle deed samen met de Vlaamse regering en de huisvestingsmaatschappijen de voorbije jaren al heel wat inspanningen om sociale huurwoningen te realiseren en zo meer mensen uit kwetsbare groepen de kans te geven om hier te wonen. Halle haalt volgens de recentste meting haar Bindend Sociaal Objectief (BSO). Dat BSO bepaalt hoeveel extra sociale huurwoningen een stad of gemeente in de periode 2009-2025 ten minste moet realiseren op haar grondgebied. 

 

Maar de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn nog altijd lang en dus wil Halle meer doen dan wat wettelijk moet. De stad sloot daarom een sociaal woonbeleidsconvenant af voor nog eens 79 sociale huurwoningen, onder meer in Lembeek, Nederhem en Buizingen. Halle engageert zich in dat convenant om binnen de drie jaar de nodige stappen te zetten om de uitvoering of de gunningsprocedure van die 79 woningen op te laten starten. In ruil krijgt zegt de Vlaamse regering de financiering toe van het bijkomende sociale huuraanbod. Dankzij deze nieuwe stap kunnen we nog meer werk maken van betaalbaar wonen in onze stad, ook voor wie het financieel wat minder breed heeft.

 

 

Stad Halle ondersteunt verenigingen met (ver)bouwplannen

Halle voorziet extra ondersteuning voor verenigingen die infrastructuur willen bouwen of verbouwen. Vrijetijdsverenigingen met grote infrastructuurplannen kunnen niet enkel een mooie subsidie, maar ook een renteloze lening krijgen van de stad. En er is ook financiële steun voor verenigingen en sociale organisaties die werk willen maken van kleinere renovaties of bouwprojecten.

 

Verenigingen zijn van onschatbare waarde voor onze stad. Daarom willen we ze zo veel mogelijk ondersteunen en zorgen dat verenigingen goede lokalen hebben. De stad Halle wil daarom de vrijetijdsverenigingen die hun lokalen willen verbouwen of plannen hebben voor nieuwe infrastructuur, een financieel duwtje in de rug geven.

 

De gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd dat vrijetijdsverenigingen met grote infrastructuurplannen toelaat om een renteloze lening aan te vragen bij de stad. Die lening mag maximaal de helft van de werkelijke kosten of de aankoopsom bedragen, met een maximum van 75.000 euro. De stad heeft ook een vernieuwd reglement goedgekeurd. Dat bepaalt dat  vrijetijdsverenigingen en sociale organisaties voor de aankoop, bouw of verbouwing van lokalen een subsidie van maximaal 50.000 euro kunnen krijgen over een periode van 9 jaar. In beide reglementen worden verenigingen aangemoedigd om energiezuinig én toegankelijk te bouwen of te renoveren.

 

Organisaties en verenigingen die een aanvraag willen doen, vinden de nodige informatie en formulieren op de website van de stad.

 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 okt 2020
Sam Herremans
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Roger Swalens | 30 nov 2020
Sam Herremans | 20 nov 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 12 nov 2020
Roger Swalens | 08 nov 2020
PenZine | 06 nov 2020

archief