AZ Sint-Maria HALLE Een dynamisch ziekenhuis in verandering

C21

AZ Sint-Maria HALLE Een dynamisch ziekenhuis in verandering

Ziekenhuis_az_voor_
 
Img_6762
Img_6761
Img_6760
 
Img_6758
 
Ruimtelijk_masterplan_az_maria_
 

Het AZ Sint-Maria maakt werk van een ruimtelijk masterplan. Hierbij wordt een ruim nieuwbouwgedeelte voorzien. Voorts wordt een groot deel van het huidig ziekenhuis vernieuwd en strategisch heringericht. Hierbij staan zorgparticipatie- en zorgbeleving helemaal centraal. In afwachting van de goedkeuring door de Vlaamse overheid van het ruimtelijk masterplan heeft het AZ Sint-Maria alvast zo’n vijf werven opgestart. De diensten Materniteit, Pediatrie, het Klinisch Labo, Intensieve Zorgen en Fysiotherapie ondergaan nu reeds een grondige metamorfose. Het AZ Sint-Maria is dus meer dan ooit een dynamisch ziekenhuis in verandering.  

In 2023 zal het precies 25 jaar geleden zijn dan het AZ Sint-Maria verhuisde van de Monseigneur Senciestraat naar de Ziekenhuislaan. De nieuwbouw was gebaseerd op de noden van toen. Intussen zijn die grondig veranderd. Zo nam het aantal patiënten sterk toe en is de zorgaanpak fundamenteel gewijzigd. Onze patiënten worden, waar mogelijk, multidisciplinair benaderd. Hun zorgparticipatie en -beleving staan helemaal centraal. Ook de technologie van de jaren 90 is niet meer aangepast aan de behoeften van vandaag. Enkele jaren geleden werd daarom gestart met de opmaak van een grondig uitgewerkt strategisch & ruimtelijk masterplan, geïnspireerd en gedragen door al onze zorgmedewerkers. 
Een gedragen toekomstvisie
Voor de COVID-periode kaartten we reeds de precaire ruimtenoden voor de diensten Spoedgevallen en Intensieve Zorg aan bij de Vlaamse overheid. Maar ook op andere diensten kampten we met plaatsgebrek en drong een renovatie zich op. Daarom besloten we werk te maken van een ruimtelijk masterplan. We richtten hiervoor een denktank op die naast de bestaande, ook de toekomstige ruimtenoden in kaart brachten. Voorts werd onderzocht welke diensten idealiter in de buurt van andere diensten liggen. En er werd ingeschat waar in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid meer oppervlakte nodig zal zijn en waar minder. 

 

Dit resulteerde in een vlekkenplan, een schematisch overzicht in kleuren dat aantoont waar in het ziekenhuis de afdelingen en de teams in de toekomst het best worden gehuisvest. Dit plan werd positief onthaald door artsen en medewerkers. Zij bezorgden ook heel wat 

voorstellen tot verfijning. Die werden in de loop van vorig jaar verwerkt in het vlekkenplan. 

 

Per afdeling analyseerden we de workflows van de zorg, de uitvoering van hun werk, de problemen waar mensen momenteel op architectonisch vlak tegenaan lopen... Alle details werden daarna grondig doorgesproken in een 40-tal workshops, telkens met een multidisciplinaire vertegenwoordiging. Resultaat: een aangepaste plannenset met een optimale indeling per afdeling. Het high-level vlekkenplan werd een ‘ruimtelijk masterplan’: een concrete, onderbouwde ruimtelijke toekomstvisie die dankzij de participatieve aanpak door iedereen wordt gedragen. 
20.000 m² nieuwe werkruimte

De totale oppervlakte van de campus van het AZ Sint-Maria Halle bedraagt vandaag 36.000 m². Met het masterplan creëren we 10.000 m² extra ruimte via nieuwbouw en herconditioneren we nog eens 10.000 m² van de reeds bestaande oppervlakte. 

We houden daarbij ook rekening met de lessen die we getrokken hebben uit de coronapandemie. We zullen bijvoorbeeld makkelijker kunnen compartimenteren en, in geval van een pandemie, ruimtes snel kunnen afsplitsen om besmette en niet-besmette patiënten in aparte gebouwdelen te kunnen verzorgen.
Vijf werven
Het ruimtelijk masterplan ligt momenteel voor bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Dat onderzoekt welke financiële steunmiddelen de overheid ons ziekenhuis hiervoor kan bieden. Maar intussen zijn we alvast gestart met enkele zeer dringende uitvoeringsdossiers. Zo worden er momenteel vijf werven opgestart waarvan sommige zich reeds in de eindfase bevinden.

Fysiotherapie

Op de afdeling Fysiotherapie werd werk gemaakt van een noodzakelijke ruimteoptimalisatie. Niet enkel het aantal patiënten, artsen en kinesitherapeuten nam enorm toe, ook de aanpak en het aanbod werden gevoelig vernieuwd. Waar vroeger de aandacht uitsluitend gericht was op de diagnose en behandeling van aandoeningen van het bewegingsstelsel, staat Fysiotherapie vandaag voor een multidisciplinair dienstaanbod. Ook wordt er steeds meer ingezet op groepstherapieën zoals bijvoorbeeld het Obesiless-programma. De kleine behandelruimtes hebben daarom plaats gemaakt voor een hedendaagse en ruime Fysiotherapie. Bij de herinrichting werd ook rekening gehouden met de wensen van de patiënten. Zo zijn er nu meer lockers, de omkleedruimtes zijn vergroot en er zijn ook waterfonteinen voor wie de dorst wil lessen. 

Start werken: april 2022 – Einde werken: reeds voltooid

Pediatrie 

Onze kinderafdeling wordt knusser en krijgt meer comfort. Ook hier kregen de kinderen en hun ouders inspraak. In de vernieuwde Pediatrie wordt er meer ingezet op éénpersoonskamers. Zo krijgen de kinderen en de inslapende ouders meer ruimte en meer privacy. Deze kamers krijgen ook aparte douches en een meer huiselijke en kindvriendelijke look met knusse zetels en een warme aankleding. 

Start werken: april 2022 – Einde werken: september 2022 (eenmaal de werken voltooid zijn zal de dienst Materniteit tijdelijk naar hier verhuizen)

Materniteit

Ook op de dienst Materniteit nemen de hotelfaciliteiten een belangrijke plaats in. De infrastructuur wordt ook aangepast aan de nieuwste zorginzichten en de wensen van de ouders vandaag. De babybox verdwijnt omwille van de ouder-kind-filosofie. Het is immers belangrijk dat de baby in de onmiddellijke nabijheid van zijn ouders slaapt, gewassen en verzorgd wordt. Ook premature kinderen blijven dicht bij de ouders in speciaal ingerichte koala-kamers waar de baby’s voortdurend gemonitord worden door de centrale verpleegpost. Ook onze vier verloskamers krijgen een opfrisbeurt en een meer huiselijke sfeer. 

Start werken: september 2022 – Einde werken: lente 2023

Klinisch Labo

In het Klinisch Labo wordt er meer wachtruimte voor de patiënten en extra lokalen voor staalafname gecreëerd. Voorts ondergaat het labo een belangrijke reorganisatie inzake bewaring en voorraadbeheer van reagentia. Onder meer de frigo’s en de toestellen voor scheikundige analyses worden volledig vernieuwd. 

Start werken: november 2022 – Einde werken: juni 2023

Intensieve zorgen

Na de eerste coronagolf in 2020 werden op de afdeling Intensieve Zorgen al meteen twee extra kamers uitgerust met een COVID-sas. Op die manier kunnen er makkelijker patiënten in isolatie gelegd worden. Eenmaal de renovatiewerken op de afdeling voltooid zijn, zullen er in totaal zeven kamers over een pandemieproof sas beschikken. Op het lager gelegen dak dat grenst aan Intensieve Zorgen zal ook worden bijgebouwd. Naast een extra kamer zal hier een berging, een nieuw bureau en een slaapkamer voor intensivisten gehuisvest worden. Een belangrijke troef om nog sneller de juiste zorgen te kunnen verlenen

Start werken: zomer 2022 – Einde werken: lente 2023

 

            Onthaalzone 

Het onthaal, de wachtruimte en de consultatieruimtes van een ziekenhuis zijn ‘het visitekaartje’ van de organisatie. Daarom besloot het AZ Sint-Maria Halle om ook deze plaatsen een fikse opfrissingsbeurt te geven. Daarin staan efficiëntie, comfort en een frisse, uniforme look centraal. Door de coronapandemie werden de plannen sneller uitgevoerd dan gepland. Alles moest immers heringericht worden om patiënten op een veilige afstand te kunnen verwelkomen. 

 

Synergie garandeert continuïteit
Het technisch en facilitair departement heeft momenteel de handen vol met al deze werven. Want ook tijdens de werkzaamheden moeten verlichting, verluchtings- en verwarmingsinstallaties, medische gasdistributie, medische apparaten enzovoort constant en  feilloos blijven werken. En dat vraagt natuurlijk een continuïteitsgarantie achter de schermen. Het technisch departement werk hiervoor nauw samen met onder andere de preventieadviseur, de dienst ziekenhuishygiëne, artsen en medewerkers. Tot slot zetten we uiteraard alles op alles om de rust van onze patiënten te verzekeren en de overlast tot een absoluut minimum te beperken. 

 

Nexuzhealth: het digitaal patiëntendossier

Niet alleen de fysieke infrastructuur van ons ziekenhuis is in volle transitie, ook de zorgadministratie maakt een grote digitale sprong vooruit om zich voor te bereiden op de toekomst. Zo is het AZ Sint-Maria Halle gestart met de implementatie van het elektronische patiëntendossier Nexuzhealth, ook wel het ‘Klinisch Werkstation’ of ‘KWS’ genoemd. Door de integratie van KWS delen we nu een gezamenlijk patiëntendossier met een 40-tal andere Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen. Gedaan dus met het overdragen en wachten op noodzakelijke patiënteninformatie. De zorgkwaliteit krijgt hierdoor een enorme boost. Uiteraard is het gedeelde medisch dossier streng beveiligd. Enkel zorgverleners die bij een behandeling betrokken zijn, krijgen toegang tot het patiëntendossier. 

 

De integratie van Nexuzhealth verloopt in verschillende fasen. Sinds enkele maanden is de afsprakenmodule voor de consultaties actief. Zo kunnen patiënten makkelijker hun afspraken maken, beheren of verplaatsen. In een volgende fase worden ook de medische beeldvorming, de medische dossiervoering en de zorgmodule geregistreerd. De laatste fase zal gericht zijn op medicatietoediening. Dankzij al deze omschakelingen wordt het veel makkelijker, effectiever en minder tijdrovend om verslagen te maken, zorgprocessen te registeren en onderzoeken uit te voeren.  Dit is een grote stap vooruit voor alle artsen, het zorgpersoneel maar vooral voor de patiënt. Want hij kan altijd en overal zijn medisch dossier online raadplegen en opvolgen. 

 

Het mag duidelijk zijn dat het AZ Sint-Maria Halle een ziekenhuis in verandering is. Het integrale verhaal lees je in de jongste Zennezorg van juni 2022.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 jul 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys - Raymond Decoster | 19 feb 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 15 feb 2024
Marc Sluys | 13 feb 2024

archief