Meer dan 5,2 miljoen euro voor Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten in Dilbeek, Halle, Lubbeek, Diest, Tervuren en Sint-Pieters-Leeuw

C21

Meer dan 5,2 miljoen euro voor Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten in Dilbeek, Halle, Lubbeek, Diest, Tervuren en Sint-Pieters-Leeuw

Scherm__afbeelding_2023-06-08_om_17
 

Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout is opgetogen met de investeringen van minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele in Vlaams-Brabant. Die investeert in 9 erfgoedprojecten in de provincie, waaronder kerken in Halle, Lubbeek en Sint-Pieters-Leeuw naast o.a. de brouwerij Timmermans in Dilbeek, het Waterhof in Melkwezer (Linter) en de citadel in Diest, voor een totaalbedrag van meer dan 5,2 miljoen euro.

‘De Vlaamse overheid zet in op gerichte steun voor erfgoedprojecten die maatschappelijke en economische meerwaarde creëren. Jaarlijks schuift minister Diependaele thema’s naar voor waar nood aan is in het erfgoedveld. ‘Met deze oproepen geef onze minister een positieve impuls aan ons waardevol Vlaams-Brabants erfgoed. Ik ben dan ook zeer tevreden met die steun vanuit Vlaanderen voor onze provincie.’ aldus Tiebout

 

De oproepen waren een groot succes: er konden in totaal 99 preselectiedossiers ter beoordeling worden voorgelegd aan gespecialiseerde jury’s. Minister Diependaele selecteerde na advies van de jury’s 32 dossiers voor een totaal premiebedrag van 21.051.953,9 euro waarvan meer dan 5,200.000 euro voor Vlaams-Brabant.

Eén van de geselecteerde projecten is dakrestauratie van de Paterskerk in Halle waar in de toekomst een ontmoetingsplaats komt voor de Hallenaren. Maar ook de citadel in Diest waar de kunstacademie in ondergebracht wordt, kan rekenen op steun. Dankzij de nieuwe gevarieerde invulling zullen deze projecten een nieuwe culturele en economische boost geven aan de ruimere regio”, stelt Tiebout

“In deze legislatuur zet de Vlaamse Regering in op het activeren van ons erfgoed. Met een nieuwe bestemming of een grondige restauratie geven we ons Vlaams-Brabants onroerend erfgoed door aan de volgende generaties. De Vlaming vindt de zorg voor het Vlaams erfgoed belangrijk, maar wil ook dat zijn centen nuttig gebruikt worden. Door enkel de beste projecten te selecteren kunnen we dat garanderen”, aldus Jeroen Tiebout.

De lijst met geselecteerde Vlaams-Brabantse projecten:

Onder het thema ‘Kleine totaalprojecten – dakrestauraties en stabiliteitswerken’ selecteerde de minister 6 dossiers:

  1. Linter: dak- en stabiliteitswerken aan het Waterhof in Melkwezer (in functie van de herbestemming tot multifunctionele ontmoetingsplek met jeugdlokalen) voor een bedrag van €525.000
  2. Diest: restauratie van de daken van de tweede vleugel van de Citadel (in functie van de toekomstige huisvesting van de kunstacademie) voor een bedrag van €600.000
  3. Halle: dakrestauratie van de Paterskerk van het Recolettenklooster (in functie van de toekomstige herbestemming als ontmoetingsplaats voor inwoners van Halle) voor een bedrag van ong. €230.000
  4. Lubbeek: dakwerken aan de parochiekerk Sint-Jan de Doper in Binkom (vernieuwing van de dakbedekking met het oog op een gefaseerde totaalrestauratie van de kerk) voor een bedrag van ong. €400.000
  5. Dilbeek: dakrestauratie van brouwerij Timmermans (in functie van een duurzame toeristische herbestemming en openstelling van de site)
  6. Tervuren: restauratie van de daken en stabiliteitswerken aan de Sint-Pauluskerk te Vossem (deze restauratiefase vormt de basis voor de toekomstige interieurrestauratie) voor een bedrag van €525.000

 

 

Onder het thema ‘Kleine totaalprojecten – kastelen en woonhuizen’ selecteerde de minister het  dossier van Lubbeek voor een totaal premiebedrag van 230.000 euro:

  1. Lubbeek: restauratie van Kasteel de Maurissens (in functie van de herbestemming tot gemeentelijke scholencampus) voor een bedrag van ong. €230.000

 

Onder het thema ‘impulsdossiers met focus op economische invulling van erfgoed’ selecteerde de minister het dossier van Diest voor een totaal premiebedrag van 2.000.000 euro:

  1. Diest: gefaseerde herontwikkeling en economische invulling van de Citadel (restauratie van courtineblokken 1 en 2a tot toeristisch onthaal en kunstacademie)

 

Onder het thema ‘Herbestemming, structurele nevenbestemming en meervoudig gebruik van parochiekerken’ selecteerde de minister het dossiers van Sint-Pieters-Leeuw voor een premiebedrag van 465.600 euro:

  1. Sint-Pieters-Leeuw: herbestemming van de Sint-Laurentiuskerk tot religieuserfgoeddepot voor een bedrag van €625.000

 

Meer informatie over de erfgoedpremie volgens oproep:

Grote restauratieprojecten behandelt Vlaanderen via oproepen. Ruim op voorhand geeft het agentschap Onroerend Erfgoed aan wanneer er per oproep budgetten worden voorzien. Om nieuwe wachtlijsten te voorkomen, worden enkel die dossiers geaccepteerd waarvoor een budget is voorzien. Een oproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde met een jury en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen. De oproep geeft aan wanneer het definitieve dossier ten laatste ingediend kan worden. Na deze indiendatum behandelt het agentschap Onroerend Erfgoed de dossiers binnen de vier maanden, waarna dadelijk de vastlegging van de premie volgt en de werken kunnen starten.

Meer informatie op de website van Onroerend Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie-oproep

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 jun 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief