UNIZO Halle plant een lokaal kopstukkendebat in HALLE

C21

UNIZO Halle plant een lokaal kopstukkendebat in HALLE

Zicht_halle_
 

Met het oog op de lokale verkiezingen van oktober heeft de Halse afdeling van UNIZO ook een memorandum opgemaakt.

Ze lijken nog ver; de lokale verkiezingen van oktober, maar de Halse ondernemers zijn er nu al mee bezig. Er werd een memorandum opgemaakt met de speerpunten voor een beleid voor lokale economie en dat werd ook al overgemaakt aan de kandidaten. Dit memorandum komt nu echter ook beschikbaar voor elke andere geïnteresseerde. UNIZO Halle gaat echter nog een stapje verder, want ze plannen een heus kopstukkendebat op vrijdag 20 september 2024. Dit debat zal worden gemodereerd door VRT-boegbeeld Michaël Van Droogenbroeck en zal gericht zijn op het brede Halse publiek en niet enkel ondernemers. 
De Halse afdeling van Unizo werd opgericht in 2018 en heeft sindsdien al wat waters doorzwommen. Na 5 jaar is er al heel wat netwerk opgebouwd en heeft er al heel wat overleg plaatsgevonden. Er was dus materiaal genoeg om dit samen te brengen in een helder memorandum met wat UNIZO meent dat de krachtlijnen horen te zijn inzake economisch beleid.
 
Nood aan een breder beleid
Gunter Lories, voorzitter UNIZO Halle, is alvast tevreden van het resultaat: “Dat klopt, we menen dat we een goed document hebben voorbereid dat aangeeft hoe het beleid qua lokale economie kan worden verbreed en verdiept, hetgeen echt wel nodig is. Vanuit UNIZO Halle geven we op basis van vijf speerpunten duidelijk aan wat een ondernemers-vriendelijk beleid volgens ons moet inhouden. Het is nu aan de kandidaten om met onze suggesties aan de slag te gaan én aan de ondernemers om in oktober 2024 ondernemend te gaan stemmen.” Het memorandum werd in januari al aan de kandidaten overgemaakt en wordt ook ter beschikking gesteld aan elke geïnteresseerde via de website van UNIZO en de social media van UNIZO Halle. Mailen kan ook naar secretaris@unizohalle.be. “We geven graag toe dat er al goed is samengewerkt met het huidige stadsbestuur en dat er wel wat zaken zijn gebeurd, maar het gaat in veel gevallen om zaadjes die geplant zijn. Het zal aan de volgende legislatuur zijn om te zorgen dat er stevige bomen uitgroeien.”
 
5 Speerpunten voor Halle
“We hebben ons memorandum inderdaad opgebouwd rond 5 speerpunten, waarbij het eerste draait om de relatieopbouw met de ondernemers.” gaat Frank Roobaert, Hals UNIZO-bestuurslid, verder. “Werk proactief aan die relatieopbouw, versterk de stadsdienst en blijf inzetten op structureel overleg en we hebben meteen de fundamenten voor een lange termijn aanpak. In tweede lijn vragen we om de belastingen onder de loep te nemen want daarin vindt stilaan een kat haar jongeren niet meer. Een derde onderwerp zal door veel Hallenaren worden beaamd: betere bereikbaarheid! We weten wel dat dit een moeilijk gegeven is, maar dat is geen excuus om te blijven morrelen in de marge. We hebben echt wel een meer doortastende aanpak nodig! Een vierde speerpunt is onze vraag om actief de economie te stimuleren door bv. meer kansen te geven aan lokale ondernemers of door te zorgen dat we ook goede locaties hebben zodat onze KMO’s niet moeten verhuizen. Een vijfde speerpunt is wat het stokpaardje van onze UNIZO-afdeling: kunnen we nu eens grondig aan de slag gaan voor de heropleving van ons centrum? De ondernemers staan te popelen om hierin mee te denken, maar een visie uitwerken is maar een eerste stap. Er zijn mensen en middelen nodig om dit aan te pakken. We hopen van ganser harte dat een volgende legislatuur het zal aandurven om hier vol op in te zetten en er vooral ook steviger budgetten aan te koppelen.” De recent opgericht Raad voor Lokale Economie gaat nog in april een zitting organiseren rond de toekomstvisie voor het stadscentrum. Het Mobiliteitsplan van de stad Halle is dan weer in herziening en kan dus mogelijk ook een aanzet bevatten voor de gevraagde aanpak.
 
 Kopstukkendebat in september
UNIZO HALLE kondigt ook aan dat er op vrijdag 20 september een kopstukkendebat zal worden georganiseerd en wel in het auditorium van het Heilig Hart & College. Quasi alle partijen hebben hun medewerking al toegezegd. VRT-boegbeeld Michaël Van Droogenbroeck zal alles in goede banen leiden op voordracht van het lokaal bestuur van UNIZO. Vertrekkende vanuit lokale economie kunnen veel onderwerpen aan bod komen zodat het om een breed debat kan gaan. De inschrijvingen worden geopend binnen enkele weken en zullen worden aangekondigd op de social media van UNIZO HALLE.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 apr 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 20 mei 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 17 mei 2024

archief