HALLE - Gehoord op het stadhuis

C21

HALLE - Gehoord op het stadhuis

Stadhuis_halle
Foto Felix Merckx

-Leurders verkopen steunkaarten voor veiligheidsdiensten
-Nieuwe Vlaamse toegankelijkheidsregels
-Energieprestatieregelgeving strenger vanaf 1 januari 2010
-Albertpark krijgt opknapbeurt

Leurders verkopen steunkaarten voor veiligheidsdiensten
De voorbije weken zijn er opnieuw personen die huis aan huis steunkaarten verkopen voor de vzw Sociaal Fonds Politie-Brandweer & Veiligheidsdiensten. De vzw, een organisatie uit Brussel, verkoopt de kaarten ten voordele van de eigen vzw en heeft geen enkele officiële band met de politie- en brandweerdiensten van Halle. Politie en brandweer distantiëren zich dan ook volledig van de huis-aan-huisverkoop.
 
Ondanks het feit dat de verkopers administratief in orde zijn, is het verboden te suggereren dat zij fondsen werven voor de lokale brandweer of politie.
 
In geval dat de verkopers zich voor politie- of hulpdiensten uitgeven, wordt gevraagd de politie te contacteren.
 
 Nieuwe Vlaamse toegankelijkheidsregels
Op 5 juni 2009 is de nieuwe Verordening Toegankelijkheid door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De nieuwe verordening geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn en stelt dat iedereen het gebouw moet kunnen betreden. De nieuwe regelgeving geldt vanaf 1 maart 2010.
 
Gebouwen die opengesteld zijn voor het publiek, zoals bijvoorbeeld winkels, banken, overheidsgebouwen, inkomhallen van sociale woningbouw, enz. moeten dus vanaf 1 maart 2010 voor iedereen toegankelijk zijn. Zo moeten de deuren breed genoeg zijn en in de juiste richting opengaan, gangpaden recht, breed en hoog genoeg zijn.
 
Gemeenten zullen een checklist met de nieuwe regels voor architecten hebben zodat die op een eenvoudige wijze kunnen vaststellen of het gebouw aan de voorwaarden voldoet.
 
 Energieprestatieregelgeving strenger vanaf 1 januari 2010
De eisen voor energieprestatie en binnenklimaat (EPB-eisen) voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning worden vanaf 1 januari 2010 strenger.
 
Vanaf dan geldt voor nieuwe woningen E80 als maximaal energieprestatiepeil (E-peil). Ook de isolatie-eisen voor buitenmuren en daken verstrengd.
 
Voor nieuwe woongebouwen met aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning geldt momenteel nog een E-peil van E100. Dat wordt vanaf
1 januari 2010 teruggebracht naar E80. Daarnaast worden ook de isolatie-eisen voor buitenmuren en daken verstrengd, zowel voor nieuwbouw,
uitbreidingen als verbouwingen en dat voor elke bestemming. De andere EPB-eisen (K-peil, E100 voor kantoor- en schoolgebouwen, isolatie-eisen voor andere constructiedelen, ventilatie-eisen, …) blijven behouden.
 
De datum van aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning bepaalt welk EPB-eisenpakket geldt voor een bepaald project. De datum van aanvraag is ofwel de datum van het ontvangstbewijs dat de gemeente aflevert op de datum van afgifte van het dossier (bij indiening van het dossier aan het loket), ofwel de datum van het versturen van de aangetekende zending door de aanvrager van de vergunning. Voor een dossier met vergunningsaanvraag tot en met 31 december 2009 geldt het huidige eisenpakket. Voor een aanvraag vanaf 1 januari 2010 geldt de verstrenging.
 
Voor toekomstige bouwers, verbouwers en architecten die meer informatie wensen over de belangrijkste aspecten van de energieprestatieregelgeving en de wijzigende EPB-eisen is de ‘Praktische gids voor als u binnenkort gaat bouwen en verbouwen’ beschikbaar. De brochure is te downloaden of gratis te bestellen via www.energiesparen.be/publicaties.
 
 Albertpark krijgt opknapbeurt
Het Albertpark, tussen Vondel en Basiliekstraat, is toe aan een grondige onderhoudsbeurt. In een eerste fase zullen de verharde paden worden
gesaneerd, enkele bomen en heesters geveld en nieuwe parkbomen heraangeplant.
 
De grote parkbomen, heesters en bodembedekkers krijgen een grondige onderhoudsbeurt. Sommige grote parkbomen zijn noodzakelijk aan velling toe omdat ze inwendige rottingsverschijnselen met zwamvorming vertonen. Uit veiligheidsoverwegingen zal langsheen de Parklaan ook een linde geknotworden. Nadien zullen tien nieuwe parkbomen worden aangeplant.
 
De verharde paden worden opgefreesd, opnieuw geëgaliseerd en krijgen een nieuwe laag verhardingsmateriaal. De uitvoering van de onderhoudswerken is voorzien in het voorjaar van 2010.
 
In die periode krijgen nog een aantal andere voetwegen, in het kader van het ‘Groene/trage wegenproject’ een ecologische sanering. Het gaat om volgende voetwegen: verlengde Korenbloemweg (A15), Sanatorialaan-Disbeekweg (A23), Beertsestraat-voetweg F4 (A48), Karel Nerinckxlaan-
voetweg A64 (A63), Bleukenstraat-voetweg A64 (A63), Kerkhoflaan (A64), verlengde Schumanlaan (F10), Windmolenstraat-Hovingenpad (F9) en Edingensesteenweg-Prinsenbos (A51).
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 dec 2009
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 17 mei 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief