HALLE - Brandweerhervorming moet er zo vlug mogelijk komen

C21

HALLE - Brandweerhervorming moet er zo vlug mogelijk komen

Editiepajot_halle_brandweer_1_foto_merckx
Brandweer Halle vierde Sint-Barbara. (Foto's Felix Merckx)
 
Editiepajot_halle_brandweer_2_foto_merckx
 

Eind 2010 kan de brandweer verhuizen naar de nieuwe kazerne.
Naar aanleiding van het feest van St. Barbara werd de Halse brandweer op het Halse stadhuis ontvangen. Daar werd veel gesproken over de brandweerhervorming. Zowel volgens Cdt Conters als burgemeester Pieters moet deze er zo vlug mogelijk doorgevoerd worden.

De ramp in Gellingen heeft aangetoond dat er wat schortte aan de organisatie van de brandweer. Het was duidelijk dat er nood was aan een brandweerhervorming om te blijven voldoen aan de maatschappelijke ontwikkelingen en om te komen tot een betere brandweerzorg.
Hierover bestond er ook een politieke consensus. Dit resulteerde in de wet op de hervorming van de civiele veiligheid in mei 2007.
 
Cdt Conters: “Begin 2009 werden de nieuwe brandweerzones afgebakend. De hulpverleningszones waren een feit en we stonden weer een stapje dichter bij de hervorming. Traag, maar zeker. Om de hervorming op het terrein voelbaar te maken en de zonewerking op te starten, besliste de minister van Binnenlandse Zaken om de ‘Task Forces’ aan het werk te zetten. In elke zone werd een groepje mensen aangeduid die de inwerkingtreding voor hun zone zouden voor­bereiden. De federale overheid trok hiervoor 6 miljoen euro uit. Een positief gebaar, dat de motivatie en het enthousiasme alleen maar deed toenemen.
Maar op 17 oktober werden deze verwachtingen de kop ingedrukt. Toen werd door de bevoegde minister verkondigd dat de trein van de hervorming moet vertragen en zeker vôôr 2013 niet zal aankomen.
Verslagenheid alom; weg motivatie. Wie tussen de regels van het stappenplan leest, stelt vast dat de trein niet alleen vertraagt, maar zelfs terug naar af rijdt”
 
Verder zegde Cdt Conters dat geen schaalvergroting ook betekende  dat elke korps afzonderlijk zou moeten blijven investeren in materieel en personeel.
 
Aan burgemeester Pieters vroeg de commandant toch nog aan te dringen om de noodzakelijke hervorming toch te laten doorgaan.
 
Volgens burgemeester Pieters zal onder de grote druk van de steden en de gemeenten, de bevoegde minister toch iets zal moeten doen.
 
Burg Pieters: “In Halle zijn er zeker geen problemen. Halle heeft immers resoluut gezegd om jaarlijks de investeringsenveloppe voor de brandweer verder te zetten”.
 
TOEKOMST.
De bouw van de nieuwe brandweerkazerne verloopt vlot. De verhuis naar de nieuwe locatie tegen eind 2010 is zeer realistisch geworden. Het stadsbestuur heeft ook het licht op groen gezet voor de verdere personeelsuitbreiding van het beroepskader door de aanwerving van een vierde beroepsofficier
 En er zullen opnieuw examens worden georganiseerd voor vrijwilligers. In 2010 worden ook nog verschillende bevorderingsexamens voorzien. In het beroepskader komt er één betrekking vacant van sergeant en één van korporaal. In het vrijwilligerskader kunnen eveneens vier vacante plaatsen van korporaal ingevuld worden.
 
In 2009 behaalden vele brandweerlieden een brevet. Zo werden Tom Beeckmans, Tom Boogaert, Frank Hollevoet en Johan Stiens korporaal en behaalde Geert Van Cauwenbergh het brevet van adjudant.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 dec 2009
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief