ROOSDAAL - Nooddecreet geeft DDR 60 dagen uitstel

ROOSDAAL - Nooddecreet geeft DDR 60 dagen uitstel

Image001
© Natuurpunt Affligem-Liedekerke | Het groene gedeelte bevindt zich in natuurgebied. Voor het paarse gedeelte werd een nieuwe aanvraag ingediend bij de gemeente.
 

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) heeft besloten om het nooddecreet rond het coronavirus in te roepen om de uitspraak over de vergunning voor bouwbedrijf De Doncker uit Roosdaal (DDR) uit te stellen. De beslissing, die initieel tegen 19 april moest worden genomen, kan hierdoor met maximaal 60 dagen worden uitgesteld. Kobe Gordts, voorzitter van Groen Roosdaal: “De regering staat aan gemeenten effectief toe het nooddecreet in te roepen om een dossier met twee maanden uit te stellen. Maar in feite had dit dossier al lang van de baan moeten zijn. Gedurende 11 jaar weet DDR weg te komen met milieumisdrijven zoals het illegaal verharden van natuurgebied, terwijl het gemeentebestuur al die tijd op de hoogte was, maar verkoos om een gedoogbeleid te voeren. We vinden het dan ook absurd dat dit decreet nu wordt benut.”
 
Te laat voor een aprilgrap, vindt Groen. Kobe Gordts: “Voor het bedrijf lijkt het dé truc om te ontsnappen aan de dwangsom die werd opgelegd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, en bovendien 60 dagen extra tijd te kopen, als ‘overmacht’. Het Coronavirus treft iedereen, maar toch slaagt het bedrijf erin om er zijn voordeel uit te halen.”
 
Een korte schets verduidelijkt hoe het zover is kunnen komen. Het familiebedrijf DDR ligt al decennialang midden in de Pamelse Meersen. Dit ecologisch waardevol natuurgebied fungeert als buffer bij overstromingen. Omwille van de historische inplanting werd het bedrijf in 2009 met een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) geregulariseerd onder voorwaarden, zoals onder meer het versterken van de Pamelse Meersen met een groene buffer, het herstellen van de illegaal verharde percelen en het beperken van de hinder voor omwonenden. Het bedrijf heeft deze voorwaarden nooit vervuld. Bij elke exploitatievergunning werden ze opnieuw opgelegd, met bijhorende processenverbaal tot gevolg.
Op 12 november 2018 keurde het CBS een nieuwe omgevingsvergunning goed voor een termijn van twee jaar, met voorwaarden zoals natuurherstel. Gordts: “DDR rekende er evenwel op om, met dit nieuwe – op maat gemaakte – GRUP II, de illegale verhardingen te kunnen regulariseren, ten koste van twee hectaren natuurgebied. Deze beslissing werd door tal van omwonenden, Natuurpunt en betrokken burgers aangevochten. Ook in de gemeenteraad legde Groen dit meermaals op tafel. Als gevolg van dit protest werd de omgevingsvergunning een half jaar later door de provincie VlaamsBrabant vernietigd, waardoor DDR al bijna een jaar lang zonder omgevingsvergunning opereert.” Hiertegen ging het bedrijf in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en hoopte tegelijk op de goedkeuring van GRUP II door minister Demir. Intussen kwam op 19 augustus 2019 het bevel van het Vlaams departement Omgeving om de activiteiten onmiddellijk stop te zetten binnen een termijn van 60 dagen, op straffe van zware dwangsommen. DDR ging hiertegen in beroep bij minister Demir en zette haar activiteiten verder voort, met een dwangsom als gevolg. 

In september 2019 diende DDR een nieuwe omgevingsaanvraag in bij de gemeente met het verzoek een illegaal geplaatste loods te regulariseren (zie afbeelding – het gele kruis stelt de loods voor). De aanzienlijke oppervlakte aan onvergunde verhardingen met gestockeerde materialen in natuurgebied (het groene gebied), maakt geen deel uit van de regularisatieaanvraag. Gordts: “Deze opslag en verhardingen vallen niet onder de ingedeelde inrichtingen, hoewel ze wel degelijk deel uit maken van de werking van het bedrijf. Uit deze aanvraag blijkt op geen enkele manier dat DDR zich nu wél aan de voorwaarden zal houden. Van het opbreken van illegale verhardingen of de aanleg van een bufferzone, wat in 2009 al werd gevraagd, is daarin geen sprake.” Over deze aanvraag moet de gemeente normaal gezien tegen 19 april beslissen. Gordts: “Groen eist dat de gemeente deze omgevingsaanvraag weigert op basis van de bezwaren die werden ingediend door de omwonenden, Natuurpunt en de betrokken burgers.”
Het GRUP II werd uiteindelijk op 2 maart 2020 definitief naar de prullenmand verwezen door minister Demir: DDR mag dus niet regulariseren in natuurgebied en moet de nodige maatregelen nemen om het terrein te herstellen zoals het in 2009 vergund werd (zie afbeelding). Bij deze beslissing werd meteen ook een toegeving aan het bedrijf gedaan door de dwangsom te milderen in functie van hun nieuwe aanvraag. Gordts: “Hierdoor kon DDR al aan tienduizenden euro’s boete ontsnappen. Het schepencollege geeft bovendien nog een bijkomend cadeau door de beslissing met 60 dagen uit te stellen waardoor DDR tijdelijk de gemilderde dwangsom voor illegale activiteit kan ontwijken.”
Groen eist dat het schepencollege de aanvraag van september 2019 weigert, en dat DDR een nieuwe allesomvattende omgevingsvergunning indient bij het gemeentebestuur. Gordts: “We verwachten dat het bedrijf van deze 60 dagen gebruik maakt om onmiddellijk werk te maken van de opgelegde maatregelen en een nieuwe aanvraag in te dienen, als begin van een correcte uitvoering van het GRUP 2009. Op die manier kan DDR haar activiteiten legaal verderzetten en het VEN-gebied teruggeven aan de natuur. 11 jaar milieumisdrijven is genoeg geweest en ons geduld raakt op.”
 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 apr 2020
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Jacky Delcour | 12 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Jacky Delcour | 24 sep 2020
Jacky Delcoura | 23 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Jacky Delcour | 12 sep 2020
Jacky Delcour | 03 sep 2020

archief