ROOSDAAL - Noodfonds cultuur, jeugd en sport

C21

ROOSDAAL - Noodfonds cultuur, jeugd en sport

Roosdaal_2018

“Vlaanderen helpt, beslissing van 02/06/2020”: “De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. 

 

Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds sinds 2018”.

 

Voor Roosdaal komt dit op een bedrag van € 135 637,24. 

 

Het gemeentebestuur van Roosdaal wil deze middelen zo billijke mogelijk verdelen en kiest daarbij voor vier ondersteuningspijlers die betrekking hebben op het volledige vrijetijdsgebeuren in Roosdaal:

 

Pijler 1: Het eenmalig optrekken van de bestaande subsidies voor erkende verenigingen.

 

Pijler 2: Een eenmalige toelage ter compensatie van gederfde inkomsten/bijkomende kosten ten gevolge van de lockdown en strenge coronamaatregelen voor alle cultuur/jeugd/sportverenigingen. Hiervoor zal een nieuw subsidiereglement voorbereid worden en voorgelegd worden aan de gemeenteraad met als doel de toekenning ervan begin 2021 te kunnen doen. Kosten van verzekeringen, huur, leningen, geplande activiteiten die niet hebben kunnen doorgaan met eventuele annuleringskosten, extra kosten voor toepassing coronamaatregelen, …, zullen daarbij kunnen ingegeven worden. Het eenmalig toe te kennen bedrag zal procentueel berekend worden volgens het gewicht van de gederfde inkomsten/bijkomende kosten per vereniging in verhouding tot het totaal van alle verenigingen. Het te verdelen bedrag is nog te bepalen zodra er zicht is op het totaal van de aanvragen;

 

Pijler 3: In de geest van de beslissing van de Vlaamse Regering gaat de prioriteit naar verenigingen binnen cultuur, jeugd en sport, maar zal daarnaast ook bekeken worden wat er voor verenigingen in andere sectoren kan gedaan worden. Voor hen kan er eveneens een nog te bepalen bedrag eenmalig verdeeld worden dat op eenzelfde basis toegekend wordt, nl. procentueel volgens het gewicht van de gederfde inkomsten per vereniging in verhouding tot de totaalkost van al deze verenigingen;

 

Pijler 4: Tot slot zullen de vier Roosdaalse parochiale zalen ook op gelijkaardige basis een extra ondersteuning krijgen via een aparte eenmalige toelage;

 

Alle bedragen zullen pas bepaald worden nadat er een zicht is op de globale gederfde inkomsten/bijkomende kosten per pijler. Daarom zullen alle aanvragen ingediend kunnen worden tot ten laatste eind januari 2021. De verdeling van de middelen van het noodfonds moet dan ten laatste in maart 2021 kunnen gebeuren. 

 

Belangrijk is wel dat voor Roosdaalse (erkende) verenigingen en Roosdaalse parochiale zalen die in acute financiële nood zouden verkeren als gevolg van de crisis er wel een mogelijkheid is om een onmiddellijke steun te verkrijgen om hun verdere werking te garanderen, weliswaar na het voorleggen van de nodige bewijsstukken en als voorafname van de later toe te kennen toelage.

 

Eveneens belangrijk is dat de verdeling van deze middelen van het noodfonds afhankelijk zal blijven van de verdere impact die de pandemie zal blijven hebben op ons verenigingsleven.

 

Bijkomende suggesties en vragen

Tot slot spreekt het voor zich dat het verenigingsleven zelf een goed beeld heeft op wat er nodig is ifv. geleden verliezen of extra kosten, maar ook ifv. het toch nog kunnen organiseren van activiteiten onder de geldende maatregelen. Daarom zal de verdeling van de middelen van het noodfonds ook op de agenda van alle adviesraden binnen deze sectoren gezet worden, maar kunnen ook verenigingen die daar niet in vertegenwoordigd eventuele suggesties of bijkomende voorstellen of vragen doorgeven omtrent de besteding ervan. Zo hoopt het gemeentebestuur een zo gepast mogelijke en billijke ondersteuning te kunnen bieden aan zo belangrijke verenigingsleven van Roosdaal.

 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 aug 2020
Jacky Delcour
Jacky Delcour
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 12 jun 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 13 mei 2021
Sam Herremans | 08 mei 2021

archief