SINT-PIETERS-LEEUW grijpt unieke kans om het Colomadomein uit te breiden

SINT-PIETERS-LEEUW grijpt unieke kans om het Colomadomein uit te breiden

Coloma_0
Foto's Felix Merckx
 
Coloma_1
Foto's Felix Merckx
 

 Aan de gemeenteraad van 29 juni 2017 zal het college van burgemeester en schepenen de aankoop van het terrein en het bijhorende gebouw (Joseph Depauwstroot nr.11), aanpalend aan het domein Coloma voorstellen. Deze patriciërswoning met ruime tuin (43a) behoort historisch bij het domein. De statige woning werd opgericht op het einde van de achttiende eeuw en staat ook op de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Sinds begin 2017 stond het gebouw te koop voor circa 1 miljoen euro. Het college van burgemeester en schepenen besprak de afgelopen maanden meerdere keren het dossier in het licht van de prijs en de bestemming. Een door het college van burgemeester en schepenen aangestelde onafhankelijke schatter raamde de waarde van het pand en de omgevende grond op 725.000 euro. Uiteindelijk kon met de verkopers een akkoord bereikt worden op het bedrag van deze schatting.

Het pand vormt het sluitstuk van het Colomapark en vormde een ontbrekende schakel tussen het Park en de Rink. Door de verwerving en openstelling kan de verbinding tussen hel park en het dorpscentrum gerealiseerd worden. De centrale ligging van het pand – tussen de Rink en het Colomapark - maakt het pand bovendien ideaal geschikt voor een gemeenschapsfunctie.

Burgemeester Luc Deconinck: "De volkswijsheid zegt : Buurmans erf komt maar éénmaal te koop. Dit pand was een ontbrekende schakel in hei Colomapark en wordt er nu - eindelijk - opnieuw mee verenigd. Door er een gemeenschapsfunctie aan te geven zal het pand in zijn erfgoedwaarde worden bevestigd en ten dienste gesteld worden van de Leeuwse bevolking. ln plaats van zich van de Depouwstraat af ie sluiten, zal het pand duidelijk in beeld komen en in het publiek toegankelijke domein geïntegreerd worden. Het Colomapark zal tot tegen de Rink reiken en veel beter met het centrum verbonden zijn. We hebben dan ook deze unieke kans gegrepen en stellen de gemeenteraad voor om het pand te kopen."

BIBLIOTHEEK
Voor de publieke functie wordt in eerste instantie gedacht aan het onderbrengen van de gemeentelijke bibliotheek en de dienst toerisme. De noodzakelijke en ook geplande uitbreiding van de bibliotheek was tot op heden voorzien via een nieuw gebouw tussen bibliotheek en kunstacademie. Dil gebouw is dan niet meer nodig. De besparing kan naar de uitbreiding, renovatie en installatie van de bibliotheek gaan in het nieuw verworven pand aan de rand van het Colomadomein.

Met deze aankoop beschermt de gemeente ook het historisch karakter van het Colomadomein en voorkomt het dat een privéaankoop er ook een minder gelukkige bestemming aan geeft of het pand laat verkommeren.

Het is tenslotte ook de wens van hei gemeentebestuur om de huidige, te kleine Colomaparking licht uit te breiden en te voorzien van een aparte in- en uitrit dit alles met een aanleg die veel groener ingepast wordt in de omgeving.

Eind vorig jaar verkocht de gemeente het voormalige recyclagepark en de technische gebouwen aan de "Bergpoort", langsheen de Bergensesteenweg. Toen al werd beslist de opbrengst - 2,975 miljoen euro - te herinvesteren in nieuw gemeentelijk patrimonium zodat de gemeente niet zou verarmen. Met deze aankoop wordt invulling gegeven aan deze beslissing.

 Vooraleer over te gaan tot deze aankoop, om de gemeenteraad in volle kennís van zaken te laten beslissen, werd tevens een architect aangesteld om een eerste raming te maken van de kosten om het pand te renoveren en eventueel uit te breiden om er de bibliotheek in onder te brengen. Ook werd hem gevraagd de besparing te becijferen nu de verbinding bibliotheek-kunstacademie niet meer nodig zou zijn. Zijn conclusies toonden aan dat het globale plan binnen het budgettoire meerjarenplan kan gerealiseerd worden.

Schepen van financiën Jos Speeckaert: "Na de verkoop van het oude recyclagepark aan de Bergensesteenweg was het aangewezen de opbrengst opnieuw in het gemeentelijk patrimonium te investeren. De verwerving van dit pand is daartoe een unieke opportuniteit. Door het eerder geplande nieuw gebouw tussen bibliotheek en de kunstacademíe niet te realiseren, kunnen we bovendien de renovatie op budgetneutrale wijze financieren."

 

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 jun 2017
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 12 jun 2018
Marc Sluys | 12 jun 2018

archief