Zuurbeek in SINT-PIETES-LEEUW is verboden terrein

Zuurbeek in SINT-PIETES-LEEUW is verboden terrein

Politielogo_heel_goed_20103_p200

De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw heeft voor de Zuunbeek een nieuw besluit uitgevaardigd met een bijkomende maatregel. Naast de eerder genomen maatregel om de toegang tot het water van de Zuunbeek en de  wachtbekkens te verbieden wegens gevaar voor botulisme is het nu ook verboden om water te capteren uit de Zuun, de wachtbekkens van de Zuun en de waterlopen die in de Zuun uitmonden. 

De reden hiervoor is dat het debiet van de Zuun extreem laag is waardoor de temperatuur van het water sterk is gestegen (op sommige plaatsen tot 27 graden). Dit maakt het noodzakelijk om  alle maatregelen te nemen om het debiet van de Zuun zo hoog als mogelijk te houden. Het capteren van water uit de Zuun dient daarom verboden. 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontdekte de uitbraak van botulisme na het vinden van 71 dode watervogels in de waterloop. Volgens het FAVV gaat het om het type botulisme dat de ziekte bij watervogels veroorzaakt, maar niet gevaarlijk is voor de mens. Aangezien er de komende dagen vermoedelijk nog dode dieren zullen vallen en het contact tussen mens en dode dieren altijd af te raden valt, besliste de burgemeester een toegangsverbod tot de Zuunbeek en de wachtbekkens in te stellen. Het is dan ook absoluut verboden om in de nabijheid te komen van dode of levende watervogels in de omgeving van de Zuunbeek, het wachtbekken van Volsem en het wachtbekken langsheen de Camille Leunensstraat. Honden moeten daar zeker aan de leiband worden gehouden.

Botulisme is een ziekte die wordt veroorzaakt door gifstoffen afkomstig van de bacterie Clostridium botulinum. Dit is een bacterie die overal in het milieu kan voorkomen, vooral in de vorm van sporen (= ééncellige lichamen). Deze sporen zijn bestand tegen uitdroging en bevriezing. De bacterie komt eveneens voor in het maagdarmkanaal van dieren en mensen. Bij wilde vogels is de oorsprong van de contaminatie meestal te linken aan de combinatie van warm en droog weer met de aanwezigheid van kadavers en hoge concentraties aan uitwerpselen in waterpoelen.

Bron: http://www.afsca.be/dierengezondheid/botulisme

Na de watervogels beginnen echter ook de vissen hinder te ondervinden door de hoge temperaturen en de droogte. In de Zuunbeek zelf werden reeds enkele dode vissen gevonden en in het wachtbekken happen de vissen constant naar lucht. De VMM heeft uit voorzorg een beluchter geplaatst om in gebruik te nemen indien nodig blijkt. Ook de brandweer werd ingeschakeld om water in de Zuunbeek/wachtbekkens te spuiten. Hierbij pompen ze water op en spuiten dit opnieuw in de waterloop en het wachtbekken om verse zuurstof in het water te brengen. De vissen in het wachtbekken zijn voorlopig geholpen.

Contact met watervogels en vissen, dood of levend, in de nabijheid van de Zuunbeek en de wachtbekkens moet vermeden worden. Honden moeten daar dus zeker aan de leiband worden gehouden.

Bovendien kan het water besmet zijn en is het niet aangewezen dit water voor om het even welke doeleinden te gebruiken.

 

Het besluit geldt tot nader order.

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 jul 2018
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief