Politiezone Zennevallei in tijden van Covid-19

Politiezone Zennevallei in tijden van Covid-19

Politie_zone
 

Tijdens deze Coronacrisis ligt de focus van de politiezone Zennevallei voornamelijk op de handhaving van de maatregelen die de overheid genomen heeft om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Als politiezone zijn we er geenszins op uit om te sanctioneren, maar hebben we eerder een wakende rol om te vermijden dat zo weinig mogelijk mensen besmet raken. Daar de sensibiliseringsfase achter de rug is en de bevolking reeds op de hoogte is van de ernst van de situatie, zal onmiddellijk gesanctioneerd worden waar nodig.  

Niet-essentiële verplaatsingen 
Om eventuele besmettingen van het Covid-19-virus te vermijden, is het van groot belang dat burgers enkel de woonst verlaten voor noodzakelijke verplaatsingen. De politiezone Zennevallei verscherpt haar toezicht op niet-essentiële verplaatsingen d.m.v. statische en mobiele controleacties die dagelijks gehouden worden op het volledige grondgebied van de zone. 

Zo vonden de voorbije drie dagen zes controleacties plaats, o.a. op de Brusselsesteenweg (Beersel), Nijvelsesteenweg (Halle) en de Bergensesteenweg (Sint-Pieters-Leeuw). In totaal werden tijdens deze controleacties meer dan 500 voertuigen gecontroleerd. Voorlopig werden 16 processen-verbaal opgesteld voor de niet-naleving van het verplaatsingsverbod. 

Samenscholingsverbod
Naast controles op niet-essentiële verplaatsingen zet de politiezone Zennevallei eveneens patrouilles in die het opgelegde samenscholingsverbod handhaven. De procureur des Konings kan in bepaalde omstandigheden aan politiezones de toestemming geven om privé-woningen te controleren wanneer het samenscholingsverbod overtreden wordt. 
Tot op heden werden in de politiezone Zennevallei reeds 38 processen-verbaal opgesteld voor de niet-naleving van het samenscholingsverbod.

Hallerbos: specifieke controles
Het Hallerbos blijft een populaire trekpleister voor wandelaars en fietsers. Verplaatsingen met de fiets of te voet naar het Hallerbos zijn toegestaan. Dit mag echter alleen, met gezinsleden of met één extra vriend. Voorlopig kan de situatie in en rond het Hallebos beschouwd worden als rustig. Gelet op de mooie weersomstandigheden en het feit dat de boshyacinten binnenkort in bloei zullen staan, verwachten we de komende weken meer bezoekers. 

Als politiezone zijn we voorbereid op de voorziene drukte. Dagelijks zullen meerdere politieploegen patrouilleren in en rond het Hallerbos ter handhaving van de maatregelen. Rond de omgeving van het Hallerbos zullen controleacties gehouden worden om te vermijden dat mensen zich met hun voertuig naar het Hallerbos begeven, terwijl in het bos zelf gewaakt wordt of de regels rond ‘social distancing’ gerespecteerd worden. Zo dient men steeds 1,5 meter afstand te behouden van andere aanwezige bezoekers. De Federale Politie biedt eveneens versterking door de inzet van verschillende cavalerieploegen.

Algemene vaststellingen
Het regulier politiewerk blijft in deze Coronatijden niet liggen. De Coronamaatregelen hebben echter een groot effect op het aantal processen-verbaal dat de politiezone Zennevallei de afgelopen maand maart diende op te stellen. In vergelijking met de maand maart van het jaar 2019 zijn een aantal serieuze dalingen zichtbaar. Zo stelt de politiezone een daling van 32,6% vast wat betreft de diefstallen in gebouwen. Ook de cijfers inzake fietsdiefstallen (-42,9%), drugsdelicten (-64,0%) en verkeersongevallen (-69,8%) vertonen een sterk dalende trend. De oorzaak van deze dalingen kan voornamelijk verklaard worden door de gevolgen op het dagelijkse leven die de Coronamaatregelen met zich meebrengen. 

Sanctionering 
Het parket werkte een uniforme sanctioneringsprocedure uit. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking  van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie. 

Bij het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart proces-verbaal worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere minnelijke schikking, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.

Meldingen
Iets verdachts gezien? Inbreuken op samenscholingen? Meld het via het algemeen nummer 02 363 93 00 of het noodnummer 101. 

De maatregelen zijn er voor ieders gezondheid. Laten we samen de maatregelen respecteren zodat we zo snel als mogelijk het normale leven weer kunnen opvatten! 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 apr 2020
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 19 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 31 aug 2020

archief