Artikels Archief van Pepingen

C21

Hartveiligheid in PEPINGEN geen prioriteit voor LVB ?

Aed1
 

 DVP ijvert al jaren voor en zorgzame omgang met elkaar. Projecten rond gezondheid en welzijn kunnen steeds op de steun van DVP rekenen. Het project “Hartveilig” van het Rode Kruis Vlaanderen wil de overlevingskans bij een hartstilstand en de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten door aan te moedigen AED-toestellen te plaatsen en mensen op te leiden over het gebruik ervan.

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Na ruim 3 jaren nog geen parkeerplaats mindervaliden in iedere PEPINGSE deelgemeente

Parkeerplaats_mindermobielen_harten_troef_heikruis
 

 Reeds tijdens de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2019 stelde DVP voor om per deelgemeente minstens 1 parkeerplaats te voorzien voor mindervaliden in de onmiddellijke nabijheid van elk ontmoetingscentrum. LVB zou naar eigen zeggen “de technische mogelijkheden hiertoe laten onderzoeken”.  DVP gemeenteraadslids Kristof De Cuyper benadrukt "DVP bleef maar liefst drie jaren lang (!) op dezelfde spijker kloppen, helaas zonder beweging vanuit LVB."  

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Digitale en hybride vergaderingen enkel onmogelijk in PEPINGEN

Scherm__afbeelding_2023-01-29_om_08
 

 De coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven gehad. Ook de manier waarop we werken en vergaderen, is veranderd. Digitale of hybride vergaderingen (waarbij sommige deelnemers in de vergaderruimte zitten en andere deelnemers inbellen) worden steeds normaler. De Vlaamse Regering heeft reeds op 10 september 2021 de mogelijkheid gecreëerd voor lokale besturen om onder bepaalde voorwaarden digitale en hybride vergaderingen toe te laten. DVP heeft dit voorstel herhaaldelijk ter sprake gebracht tijdens gemeenteraadszittingen, maar LVB wees het steeds af. Pas in december 2022 ondernam de huidige meerderheid actie. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Vlaanderen weigert subsidies chirolokaal BEERT door rammelend aanvraagdossier

Chirolokalen_9_ok_lr-1
 

 Op 27 april 2022 stond de uitbreiding van het gemeentehuis en de gebouwen van de Chiro op de gemeenteraadsagenda. De geraamde kosten waren echter natte vingerwerk. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Schuld per Pepingenaar zal spectaculair stijgen

247690379_143981797953950_6000309116544124003_n
 

 Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 december 2022 werd het meerjarenplan besproken. DVP vroeg de schuld per inwoner. LVB kon geen antwoord geven. Dat de meerderheid - en zelfs de bevoegde schepen - de schuld per inwoner niet kent in een debat over het budget 2023 is zorgwekkend. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

PEPINGSE participatiereglement nog steeds niet in orde en wordt dan maar uitbesteed.

Scherm__afbeelding_2023-01-29_om_08
 

 Op 3 december 2020 vroeg de provinciegouverneur LVB uitdrukkelijk werk te maken van een participatiereglement. DVP polste sindsdien verschillende keren naar de stand van zaken, helaas tevergeefs. DVP kon alleen maar besluiten dat LVB in 2019 niet wou, in 2020 moest maar het in 2022 nog steeds niet had gedaan.  Uit het collegeverslag van 28 november 2022 blijkt dat LVB voortaan toch wenst te werken met participatietafels en hiertoe een participatiereglement zou uitwerken. Voortschrijdend inzicht is iets moois. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Jeugdlokalen te BEERT beschikken over geen gunstig brandweerverslag meer

Chirolokalen_9_ok_lr
 

 Het brandweerverslag van de chirolokalen te Beert, dat een geldigheid van 10 jaar had, eindigde op 4 december 2022. In kader van brandpreventiecontroles van bestaande publieke toegankelijke inrichtingen, werd op 10 januari 2022 in de chirolokalen een controle door de brandweer uitgevoerd. Uit het verslag blijkt dat de inrichting niet volledig voldoet aan specifieke brandveiligheidsnormen. De brandweer adviseert om een brandveiligheidsattest B voor maximum 6 maanden uit te reiken. Begin juli 2022 verviel het nieuwe brandveiligheidsattest. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
28 jan 2023
Marc Sluys
 

Klimaatcafé GOOIK, LENNIK en PEPINGEN

Scherm__afbeelding_2023-01-27_om_13
 

 De gemeenten Gooik, Lennik en Pepingen verwelkomen je graag op maandag 13 februari 2023 om 19u30 op het klimaatcafé in CC Bellingen, Trapstraat 5 te Bellingen, om mee na te denken over hoe we onze gemeenten klaar kunnen maken voor de toekomst.

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 jan 2023
Marc Sluys
 

Regio Zennevallei toast op je gezondheid! Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

Tournee_minerale_23
 

 Tournée Minérale is bij heel wat mensen bekend. De campagne van De Druglijn is inmiddels aan haar zevende editie toe en roept iedereen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand geen alcohol te drinken. De intergemeentelijke preventiewerking van de lokale besturen van Halle, Pepingen, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, de Eerstelijnszone Zennevallei, de Artsenkring Zennevallei, Logo Zenneland en het AZ Sint-Maria Halle zetten dit jaar gezamenlijk hun schouders onder dit initiatief.

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 jan 2023
Marc Sluys
 

Participatiemoment voor de inrichting van een speelbos in de Kareelstraat in PEPINGEN

Foto_kareelstraat
 

 De gemeenteraad heeft in december 2022 de ontwerp aankoopakte goedgekeurd voor de aankoop van een perceel in de Kareelstraat om er een speelbos in te richten. Daarom wordt er op donderdag 23 februari 2023 om 19u in de zaal De Kring – Kareelstraat – Bellingen, een participatiemoment georganiseerd om het concept te bespreken en te luisteren naar de input van jullie allemaal.

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 jan 2023
Marc Sluys
 

Aanpassingen aan verkeersreglement en afvalbeleid in PEPINGEN

Scherm__afbeelding_2023-01-26_om_21
 

 Op de gemeenteraad in Pepingen van dinsdag 24 januari 2023 werden twee wijzigingen in het aanvullend reglement voor de politie goedgekeurd. Op de Plaats in Heikruis was de huidige locatie voor de parkeerplaats voor mindervaliden wettelijk niet meer conform. Deze wordt verplaatst worden naar de bestaande parkeerstroken. Ook de verkeerssignalisatie wordt aangepast aan de huidige regelgeving. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
26 jan 2023
Marc Sluys
 

Belgian Bullets Kelly Van Petegem en Dora De Haseleer uit Pepingen behalen de bronzen medaille op het Wereldkampioenschap Bobslee U23 in Winterberg.

Scherm__afbeelding_2023-01-16_om_09
 

 Zondag 15 januari behaalden pilote Kelly Van Petegem en remster Dora De Haseleer uit Pepingen een bronzen medaille op het  Wereldkampioenschap Bobslee U23 in Winterberg. Dora De Haseleer (14/02/2000) uit Pepingen studeert sport en bewegingswetenschappen aan de universiteit van Leuven.

Sinds haar achtste doet ze aan atletiek, namelijk sprint 100m en 200m.

Ze is aangesloten bij Olympic Essenbeek waar ze bij trainer Jean-Marie Bras haar basis heeft gelegd.

 

Klik hier om meer te lezen

 
16 jan 2023
Marc Sluys
 

19de VIP-prijs voor woonzorgcentrum Vander Stokken in PEPINGEN

Vipprijs2022
 

 Cd&v Pepingen reikte op vrijdag 13 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie, de negentiende V.I.P. (Verdienstelijke Inwoner(s) van Pepingen)-prijs uit. Hiermede huldigen zij ieder jaar een verdienstelijke inwoner van Pepingen. Dit jaar werd het woonzorgcentrum Henri Vander Stokken naar voor geschoven.  

 

Klik hier om meer te lezen

 
15 jan 2023
Marc Sluys
 

Winterfeest in ELINGEN op 27 en 28 januari

Affiche_winterfeesten_2023
 

Op 27 en 28 januari 2023 gaat in Elingen opnieuw het WINTERFEEST door. Na 2 jaar afwezigheid staan we met de organisatoren te popelen om er terug tegenaan te gaan. En dit jaar, groter dan ooit. 

Na 2 jaar was het enthousiasme groot en bedachten we gedeeltelijk een nieuw programma en gaven we bestaande activiteiten een upgrade. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
11 jan 2023
Marc Sluys
 

ING Halle: het nieuwe centrumkantoor voor de ZENNEVALLEI en het PAJOTTENLAND

Halle-exterieur
ING Halle: het nieuwe centrumkantoor voor de ZENNEVALLEI en het PAJOTTENLAND
 

Enkele maanden geleden opende ING een gloednieuw kantoor aan de Demaeghtlaan in Halle, op de site van de voormalige ALDI-winkel.  Op 1 januari jongstleden namen de zelfstandige ING-agenten David Duyck en Mark Paridaens er met hun ploeg de touwtjes in handen.  David en Mark zijn al enkele jaren actief als zelfstandige agenten in de kantoren van Sint-Pieters-Leeuw en Gooik. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
11 jan 2023
Marc Sluys
 

PEPINGEN - 2de driekoningendrink te Beert

Nieuwjaarskaart_23
 

Na drie jaar terug… een DRIEKONINGENDRINK op zaterdag 14 januari 2023. In 2020 werd de kerstboomverbranding vervangen door een driekoningendrink met een Fakkeltocht, start tocht 19 uur (verzamelen 18.30 uur. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
10 jan 2023
Sam Herremans
ingezonden
 

Meerjarenplan PEPINGEN: een stevige marketingstunt maar onrealistisch volgens de minderheid.

Oppositie_in_pepingen_wil_nieuwe_lokalen_voor_de_chiro
In de zomer stelden de gemeenteraadsleden van cd&v, DVP en N-VA nog een alternatief voor om hedendaagse jeugdlokalen te bouwen aan de Grasmeerstraat,
 

 Op de gemeenteraad van 29 december 2022 legde het bestuur een meerjarenplanaanpassing ter goedkeuring voor. Na 4 jaar besturen zonder noemenswaardige activiteit, wordt er plots voor meer dan 8 miljoen aan investeringen voorzien in 2023 en 2024. “Een stevige marketingstunt van het bestuur maar totaal onrealistisch want veel van de voorziene projecten zijn verre van klaar voor uitvoering.”, zegt Suzanne De Cort, cd&v gemeenteraadslid. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 jan 2023
Marc Sluys
 

REGIO - Een gezond, gelukkig nieuwjaar en 365 gelukkige dagen in 2023

Happy
De redactie van www.editiepajot.com  wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar, dat al uw wensen en dromen in 2023 werkelijkheid mogen worden. In de eerste plaats een gezond 2023, want zeg nu zelf wat is er belangrijker dan een goede gezondheid. Verder hopen wij dat wat u ook van plan bent in dit nieuwe jaar dat al uw wensen en dromen mogen uitkomen? Wij duimen in ieder geval.

 

 

Klik hier om meer te lezen

 
01 jan 2023
redactie
redactie
 

Meerjarenplan Pepingen : geen verhoging belastingen – dienstverlening en investeringen blijven op peil.

Scherm__afbeelding_2022-12-30_om_16
 

Meerjarenplan Pepingen : geen verhoging belastingen – dienstverlening en investeringen blijven op peil.
De naweeën van de coronacrisis, de oekrainecrisis , de energiecrisis en de op hol geslagen inflatie maakten van het opstellen van de meerjarenplan voor de periode tot 2025, een complexe oefening.
Dankzij het doordacht financieel beleid van de laatste jaren en omdat de stijgende inflatie ook de ontvangsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing “positief” beïnvloedt,  kan Pepingen een meerjarenplanning met een positief resultaat voorleggen. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
30 dec 2022
Marc Sluys
 

REGIO - Vier gemeenten laten een bestuurskracht- en scenarioanalyse uitvoeren om eventueel samen te werken en....

Kaart_politiezone_pajotteland
Gemeenten gaan eventueel samenwerken
 

Het College van Burgemeester en Schepenen van vier Pajotse gemeenten Herne, Galmaarden, Gooik en Pepingen hebben na overleg beslist om  een bestuurskracht- en scenarioanalyse te laten uitvoeren voor hun eigen gemeente.  De bedoeling is om na te gaan of een samenwerking mogelijk is en een eventuele fusie van vier gemeenten een goede zaak zou zijn. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
30 dec 2022
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 

Laatste Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 27 jan 2023
Sam Herremans | 10 jan 2023

archief