PEPINGEN – De nieuwe vrijwilligerswet

C21

PEPINGEN – De nieuwe vrijwilligerswet

Dsc01373
 
Dsc01380
Dsc01379
 
 
In het CC Heikruis organiseerde het Pepingse gemeentebestuur samen met de sport-, de cultuur- en de jeugdraad een infosessie over de nieuwe vrijwilligerswet. Lien Madou, projectmedewerkster van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, verschafte de talrijke aanwezigen tekst en uitleg. Zelfs na twee jaar blijken vele verenigingen immers nog niet afdoend op de hoogte van de nieuwe regelgeving.
 
De nieuwe vrijwilligerswet wil het vrijwilligerswerk een beter kader geven zonder evenwel in regelgeving en administratie te verstikken. De hervorming wil de verenigingen alleszins een grotere transparantie waarborgen ten aanzien van derden en van hun leden.
 
Organisaties met vrijwilligers worden geacht in regel te zijn met de wetgeving. De wet is van toepassing op alles wat binnen de definitie van het vrijwilligerswerk valt. Vrijwilligerswerk behelst dan ook het onverplicht en onbezoldigd verrichten van activiteiten door een natuurlijke persoon ten behoeve van anderen of de samenleving in het kader van een organisatie.
 
De vrijwilligerswet is reeds van toepassing sinds 1 augustus 2006. De belangrijkste wijzigingen sloegen enerzijds op de informatieplicht naar de vrijwilliger toe en anderzijds het luik verzekeringen en aansprakelijkheid. Dit laatste luik werd pas van kracht op 1 januari 2007.
 
Zo moet de organisatie  iedere vrijwilliger in kennisstellen van :
* de doelstelling van de organisatie
* het juridisch statuut van de organisatie
* het afsluiten van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
* het al dan niet afsluiten van bijkomende verzekeringen zoals ongeval en rechtsbijstand 
* de voorziene vergoedingen voor kosten
* de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in artikel 458 van het strafwetboek.
 
Zowel bij openbare instellingen als bij vzw’s en feitelijke verenigingen is de organisatie aansprakelijk voor de fouten die de vrijwilliger maakt. Bij kleine feitelijke verenigingen zonder personeel is iedere individuele vrijwilliger aansprakelijk voor zijn eigen fouten. Organisaties die werken met vrijwilligers zijn dan ook sinds 1 januari 2007 verplicht om zich te verzekeren voor de burgerrechterlijke aansprakelijkheid.
 
Het provinciebestuur Vlaams-Brabant biedt overigens een gratis verzekering aan voor vrijwilligers. Elke organisatie heeft hierbij recht op 100 vrijwilligersdagen. Alhoewel in principe elke vrijwilligersorganisatie een beroep kan doen op deze gratis verzekering richt het initiatief zich bij voorrang tot kleine en occasionele activiteiten van feitelijke verenigingen.

 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 apr 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 27 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 10 jan 2023
Marc Sluys | 29 dec 2022

archief